31 Ocak 2015 Tarihli ve 29253 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2014/7080    Adıyaman, Artvin, Denizli, Erzincan, Kastamonu, Siirt, Tokat ve Zonguldak İllerinde Tesis Edilecek Hidroelektrik Santrallerinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Tapuda Hazine Adına Tescil Edilmek Üzere Maliye Bakanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2014/7082    Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumuna Ait Kadrolarda Düzenleme Yapılması Hakkında Karar

2014/7103    154 kV (Esenboğa-Kalecik) Brş.N-Akyurt Enerji İletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2015/7178    Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığında Görev Alacak Başkan ile Diğer Personelin Ücretinin Üst Sınırının Belirlenmesine Dair Karar

2015/7188    Emniyet Genel Müdürlüğünün Merkez Teşkilatında 10 Adet Daire Başkanlığı ile 30 Adet Şube Müdürlüğü Kurulması Hakkında Karar

2015/7205    Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

2015/7206    Türkmenistan Menşeli Bazı Tekstil Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

 

SINIR TESPİT KARARLARI

—  Sınır Tespitine Ait Kararlar

 

YÖNETMELİKLER

—  Sosyal Hizmet Kuruluşlarında Bakımı Sağlanan Engelli ve Yaşlı Bireylere Harçlık Ödenmesine İlişkin Yönetmelik

—  Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Döner Sermaye İşletmeleri Uygulama Yönetmeliği

—  Finansal Hizmetlere İlişkin Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği

—  Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞLER

—  İşkolu Tespit Kararı (No: 2015/6)

—  Etilen Glikol (Etandiol) İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Tebliğ

—  Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 288)

—  Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 445)

—  Tarımsal Faaliyette Bulunanların Prim Borçlarının Sattıkları Tarımsal Ürün Bedellerinden Kesinti Yapılmak Suretiyle Tahsil Edilmesine Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri