31 Ocak 2015 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29253

SINIR TESPİT KARARLARI

İçişleri Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2015/44

1 – Sivas İli Suşehri İlçesi Kuzdere Köyü ile Koyulhisar İlçesi Sütlüce Köyü arası sınırın özel krokisinde gösterildiği üzere;

“Haritada 1 numara ile gösterilen Göl Dağının güney zirvesi başlangıç noktası alınarak (Y=417104, X=4460396), kuzeydoğu istikametinde haritada 2 numara ile gösterilen Göl Dağının kuzey zirvesine çekilen düz hat (Y=417440, X=4461412), buradan kuzeybatı istikametinde haritada 3 numara ile gösterilen Ardıçlı Tepesinin batısında bulunan Sütlüce-Kuzdere yolunun kenarına sınır taşı tesis edilmesine (Y=415940, X=4462260), buradan da kuzeydoğu istikametinde haritada 4 numara ile gösterilen Zeyfe Tepesinde (Y=416578, X=4465215) son bulan hat” olarak belirlenmesi, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 2 nci maddesinin (B) ve (D) bentlerine göre uygun görülmüştür.

2 – Tarafların karşı taraf sınırı içinde kalan genel ve özel hakları saklıdır.

3 – Bu Kararı İçişleri Bakanı yürütür.

29/1/2015

                                                                                                                                    Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI

        Ahmet DAVUTOĞLU                                     Efkan ALA

                  Başbakan                                            İçişleri Bakanı

—— • ——

İçişleri Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2015/45

1 – Aksaray İli Ağaçören İlçesine bağlı Camili Köyünün tüzel kişiliğinin kaldırılarak Ağaçören Belediyesi sınırları içine katılması 5393 sayılı Belediye Kanununun 11 inci maddesi uyarınca uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı İçişleri Bakanı yürütür.

29/1/2015

                                                                                                                                    Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI

        Ahmet DAVUTOĞLU                                     Efkan ALA

                  Başbakan                                            İçişleri Bakanı

—— • ——

İçişleri Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2015/46

1 – Karabük İli Merkez İlçesine bağlı Kılavuzlar Köyünün tüzel kişiliğinin kaldırılarak Karabük Belediyesi sınırları içine katılması 5393 sayılı Belediye Kanununun 11 inci maddesi uyarınca uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı İçişleri Bakanı yürütür.

29/1/2015

                                                                                                                                    Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI

        Ahmet DAVUTOĞLU                                     Efkan ALA

                  Başbakan                                            İçişleri Bakanı