31 Ocak 2015 CUMARTES

Resm Gazete

Say : 29253

TEBL

Sosyal Gvenlik Kurumu Bakanlndan:

TARIMSAL FAALYETTE BULUNANLARIN PRM BORLARININ SATTIKLARI

TARIMSAL RN BEDELLERNDEN KESNT YAPILMAK SURETYLE

TAHSL EDLMESNE DAR TEBLDE DEKLK

YAPILMASINA DAR TEBL

MADDE 1 1/3/2013 tarihli ve 28574 sayl Resm Gazetede yaymlanan Tarmsal Faaliyette Bulunanlarn Prim Borlarnn Sattklar Tarmsal rn Bedellerinden Kesinti Yaplmak Suretiyle Tahsil Edilmesine Dair Tebliin 4 nc maddesinin ikinci fkrasndaki senedin ilk satnda ibaresi elektronik rn senedinin ilem grd borsa tarafndan gnderilecek bilgiler erevesinde eklinde, ayn Tebliin Geici 3 nc maddesinin birinci fkrasnda yer alan 1/1/2015 tarihi ise 1/1/2018 olarak deitirilmitir.

MADDE 2 Bu Tebli 1/1/2015 tarihinden geerli olmak zere yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 3 Bu Tebli hkmlerini Sosyal Gvenlik Kurumu Bakan yrtr.