31 Ocak 2015 CUMARTES

Resm Gazete

Say : 29253

TEBL

Maliye Bakanlndan:

Vergi Usul Kanunu Genel Teblii

(Sra No: 445)

Borsada rayici olmayan yabanc paralarn, 4/1/1961 tarihli ve 213 sayl Vergi Usul Kanunu gereince 2014 yl iin yaplacak deerlemelerine esas olmak zere, ayn Kanunun 280 inci maddesinin ikinci ve nc fkralarnda yer alan hkmlere dayanlarak tespit olunan kurlar aada gsterilmitir.

Borsada rayici olmayan yabanc paralarn ve bu paralarla olan senetli ve senetsiz alacak ve borlarn deerlemesinde 2014 yl sonu itibariyle bu kurlar uygulanacaktr.

te yandan, 20/4/1976 tarihli ve 15565 sayl Resm Gazetede yaymlanan 130 Sra Numaral Vergi Usul Kanunu Genel Teblii ile 27/12/1998 tarihli ve 23566 sayl Resm Gazetede yaymlanan 217 Seri Numaral Gelir Vergisi Genel Tebliinde belirtildii zere deerleme gn itibariyle Maliye Bakanlnca kur ilan edilmedii durumlarda T.C. Merkez Bankasnca ilan edilen kurlarn esas alnmas gerekmektedir. Bu ekilde yaplacak deerlemelerde efektif cinsinden yabanc paralar iin efektif al kurunun (bulunmamas halinde dviz al kurunun), dviz cinsinden yabanc paralar iinse dviz al kurunun uygulanaca tabiidir.

Ancak, vergi uygulamalar asndan, bankalarn 31/12/2014 tarihi itibariyle yapacaklar deerleme srasnda bu Tebli ile belirlenen kurlar yerine, T.C. Merkez Bankasnca belirlenen esaslara uygun olarak tespit ettikleri ve fiilen uyguladklar al kurlarn esas almalar gerekmektedir.

Tebli olunur.

 

Eki iin tklaynz