31 Ocak 2015 CUMARTES

Resm Gazete

Say : 29253

TEBL

Maliye Bakanlndan:

GELR VERGS GENEL TEBL

(SER NO: 288)

1. Giri

Gelir Vergisi Kanununun 54 nc maddesinde yer alan, zirai kazancn gerek usulde tespiti bakmndan bir takvim yl iinde dikkate alnacak zirai iletme bykl llerini amayan ancak kamyon gibi aralara sahip olan iftilerin mkellefiyet durumlarna ilikin aklamalar bu tebliin konusunu oluturmaktadr.

2. Yasal dzenleme

Gelir Vergisi Kanununun 53 nc maddesinde " 54 nc maddede yazl iletme bykl llerini aan iftiler ile bir bierdvere veya bu mahiyetteki bir motorlu araca veya on yana kadar ikiden fazla traktre sahip olan iftilerin kazanlar gerek usulde (zirai iletme hesab veya diledikleri takdirde bilano esasna gre) tespit edilerek vergilendirilir." hkm yer almaktadr.

3. Kamyon gibi aralara sahip olan iftilerin mkellefiyet durumlar

Gelir Vergisi Kanununun 53 nc maddesine gre, 54 nc maddede yazl iletme bykl llerini amayan ancak, bir bierdvere veya bu mahiyetteki bir motorlu araca veya on yana kadar ikiden fazla traktre sahip olan iftilerin kazanlar gerek usulde tespit olunarak vergilendirilmektedir.

Anlan hkmde yer alan bir bierdver veya bu mahiyetteki bir motorlu ara ifadesinden, bierdver gibi, tek bana motorlu bir ara vasfn haiz olma zellii tayan ve dorudan doruya zirai faaliyetin icrasnda kullanlan aralarn anlalmas gerekmektedir. Dolaysyla, bierdver veya bu mahiyetteki bir motorlu araca veya on yana kadar ikiden fazla traktre sahip olan iftiler, zirai iletme bykl llerini amasalar dahi, bunlarn zirai kazanlarnn gerek usulde vergilendirilmesi gerekmektedir.

Ancak, zirai iletmenin yaps ve yaplan iin nem ve geniliinin kamyon gibi aralara sahip olmay gerektirmesi, sahip olunan bu aralarn sadece iftinin kendi zirai faaliyetlerinde kullanlmas artyla; zirai iletme bykl llerini amayan ancak kamyon gibi aralara sahip iftiler, zirai faaliyetlerinden elde ettikleri zirai kazanlar iin beyanname vermeyeceklerdir. te yandan, bu iftilerin elde ettikleri zirai kazanlar, Gelir Vergisi Kanununun 94 nc maddesine gre haslatlar zerinden tevkifat yaplmak suretiyle vergilendirilmeye devam edecektir.

Bu aklamalara gre;

- Zirai iletme bykl llerini amayan ancak kamyon gibi aralara sahip olmalar nedeniyle haklarnda gerek usulde gelir vergisi mkellefiyeti tesis ettirilen iftilerin, sz konusu mkellefiyetlerinin bu tebliin yaym tarihi itibaryla terkin edilmesi,

- Bu durumda olan iftilerden, vergi dairelerince dzenli aralklarla yaplan yoklamalar sonucunda, kamyon gibi aralarn kendi zirai faaliyetleri dnda bakalarna da hizmet verecek ekilde kulland ve/veya nakliyecilik yapt hususunda tespit bulunanlarn vergilendirilmelerinin ise ticari kazan hkmlerine gre deerlendirilmesi

gerekmektedir.

Tebli olunur.