30 Ocak 2015 Tarihli ve 29252 Sayılı Resmî Gazete - Mükerrer

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU KARARI

2015/7251  Birleşik Metal İşçileri Sendikası Tarafından Uygulanmakta Olan Grevin, Millî Güvenliği Bozucu Nitelikte Olduğu Görüldüğünden Altmış Gün Süreyle Ertelenmesi Hakkında Karar

 

YÖNETMELİK

— Gaziantep Üniversitesi Solunum Hastalıkları ve Cerrahisi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği