30 Ocak 2015 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29252 (Mükerrer)

BAKANLAR KURULU KARARI

Karar Sayısı : 2015/7251

Ekli listede belirtilen işyerlerinde Birleşik Metal İşçileri Sendikası tarafından uygulanmakta olan grevin, millî güvenliği bozucu nitelikte olduğu görüldüğünden altmış gün süreyle ertelenmesi; 18/10/2012 tarihli ve 6356 sayılı Kanunun 63 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 29/1/2015 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                        Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                            CUMHURBAŞKANI

 

    Ahmet DAVUTOĞLU

             Başbakan

 

             B. ARINÇ                                A. BABACAN                           Y. AKDOĞAN                         N. KURTULMUŞ

      Başbakan Yardımcısı                      Başbakan Yardımcısı                    Başbakan Yardımcısı                    Başbakan Yardımcısı

 

           B. BOZDAĞ                                  A. İSLAM                                V. BOZKIR                                   F. IŞIK

           Adalet Bakanı                  Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı          Avrupa Birliği Bakanı         Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

 

              F. ÇELİK                                  İ. GÜLLÜCE                                Ö. ÇELİK                               N. ZEYBEKCİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı    Çevre ve Şehircilik Bakanı                 Dışişleri Bakanı V.                        Ekonomi Bakanı

 

             T. YILDIZ                                  A. Ç. KILIÇ                              M. M. EKER                              N. CANİKLİ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı          Gençlik ve Spor Bakanı        Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı      Gümrük ve Ticaret Bakanı

 

               E. ALA                                    C. YILMAZ                                Ö. ÇELİK                                M. ŞİMŞEK

           İçişleri Bakanı                             Kalkınma Bakanı                    Kültür ve Turizm Bakanı                     Maliye Bakanı

 

                                            N. AVCI                                  İ. YILMAZ                           V. EROĞLU

                                     Millî Eğitim Bakanı                   Millî Savunma Bakanı           Orman ve Su İşleri Bakanı

 

                                                M. MÜEZZİNOĞLU                                          L. ELVAN

                                                     Sağlık Bakanı                         Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

 

 

Karar için tıklayınız.