30 Ocak 2015 CUMA

Resm Gazete

Say : 29252

TEBL

zelletirme daresi Bakanlndan:

KARAR

TARH : 29/1/2015

KARAR NO : 2015/B-K-10

KONU : Tanmaz zelletirilmesi

zelletirme daresi Bakanl (dare)nca;

zelletirme kapsam ve programnda bulunan tta Gayrimenkul A.. (Kurulu) 05/01/2015 tarih ve 000002 sayl yazsna istinaden,

1. darece, 4046 sayl Kanunun 4nc maddesinin son fkrasna istinaden verilen sat yetkisi kapsamnda, Kurulu tarafndan yaplan ihale sonucunda, hale Komisyonunca; Kastamonu ili, Merkez ilesi, Aktekke Mahallesi, 559 ada, 4 no.lu parseldeki 341,38 m ve 5 no.lu parseldeki 292,67 m olmak zere toplam 634,05 m yzlml tanmazlar bir btn halinde zelletirilmesi ihalesinde 101.000.- (Yzbirbin) Trk Liras bedelle en yksek teklifi veren brahim KEKEKe hale artnamesi erevesinde satlmasna, brahim KEKEKin szlemeyi imzalamaktan imtina etmesi veya dier ykmllkleri yerine getirmemesi halinde, geici teminatnn Kurulu lehine irat kaydedilmesine ve 100.100.- (Yzbinyz) Trk Liras bedelle ikinci yksek teklifi veren Aydn Le hale artnamesi erevesinde satlmasna, Aydn Ln szlemeyi imzalamaktan imtina etmesi veya dier ykmllkleri yerine getirmemesi halinde, geici teminatnn Kurulu lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline eklinde verilen kararn onaylanmasna,

2. bu Karar gereinin ve sata konu tanmazn devir ilemlerinin hale artnamesindeki hkmler dorultusunda Kurulu tarafndan yerine getirilmesine,

YKnn 13/01/1998 tarih, 98/03 sayl Kararna istinaden karar verilmitir.