30 Ocak 2015 CUMA

Resm Gazete

Say : 29252

TEBL

zelletirme daresi Bakanlndan:

KARAR

TARH : 29/1/2015

KARAR NO : 2015/B-K-07

KONU : Tanmaz zelletirilmesi

zelletirme daresi Bakanl (dare)nca;

zelletirme kapsam ve programnda bulunan tta Gayrimenkul A.. (Kurulu) 05/01/2015 tarih ve 000002 sayl yazsna istinaden,

1. darece, 4046 sayl Kanunun 4nc maddesinin son fkrasna istinaden verilen sat yetkisi kapsamnda, Kurulu tarafndan yaplan ihale sonucunda, hale Komisyonunca; Antalya ili, Korkuteli ilesi, Kiremitli Mahallesi, 392 ada, 3 no.lu parsel dahilinde yer alan 91/4629 arsa payl 3. kat 73 bamsz blm no.lu meskenin zelletirilmesi ihalesinde 47.000.- (Krkyedibin) Trk Liras bedelle en yksek teklifi veren Tayfun GZLEKe hale artnamesi erevesinde satlmasna, Tayfun GZLEKin szlemeyi imzalamaktan imtina etmesi veya dier ykmllkleri yerine getirmemesi halinde, geici teminatnn Kurulu lehine irat kaydedilmesine ve 46.500.- (Krkaltbinbeyz) Trk Liras bedelle ikinci yksek teklifi veren Koray BALOLUna hale artnamesi erevesinde satlmasna, Koray BALOLUnun szlemeyi imzalamaktan imtina etmesi veya dier ykmllkleri yerine getirmemesi halinde, geici teminatnn Kurulu lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline eklinde verilen kararn onaylanmasna,

2. bu Karar gereinin ve sata konu tanmazn devir ilemlerinin hale artnamesindeki hkmler dorultusunda Kurulu tarafndan yerine getirilmesine,

YKnn 13/01/1998 tarih, 98/03 sayl Kararna istinaden karar verilmitir.