29 Ocak 2015 Tarihli ve 29251 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YASAMA BÖLÜMÜ

 

KANUN

6585  Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—  Dışişleri Bakanlığına, Kültür ve Turizm Bakanı Ömer ÇELİK’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

—  Ekonomi Bakanlığına, Maliye Bakanı Mehmet ŞİMŞEK’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

—  Gümrük ve Ticaret Bakanlığına, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk ÇELİK’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

YÖNETMELİKLER

—  Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Hizmetlerinin Tanımı ve Bu Hizmetlere Atanacak Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Dokuz Eylül Üniversitesi Senfonik Müzik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞLER

—  Sığır Cinsi Hayvanlar ile Koyun-Keçi Türü Hayvanların İthalatında Kontrol Belgesi Alınabilmesi İçin Aranacak Şartlar Hakkında Tebliğ (No: 2015/2)

—  Türk Gıda Kodeksi Takviye Edici Gıdalar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2015/3)

—  Gümrük Genel Tebliği (Tır İşlemleri) (Seri No: 3)

—  Özelleştirme Yüksek Kurulunun 29/12/2014 Tarihli ve 2014/128 Sayılı Kararı

—  Özelleştirme Yüksek Kurulunun 29/12/2014 Tarihli ve 2014/131 Sayılı Kararı

—  Özelleştirme Yüksek Kurulunun 29/12/2014 Tarihli ve 2014/134 Sayılı Kararı

—  Özelleştirme Yüksek Kurulunun 29/12/2014 Tarihli ve 2014/135 Sayılı Kararı

—  Özelleştirme Yüksek Kurulunun 29/12/2014 Tarihli ve 2014/136 Sayılı Kararı

—  Özelleştirme Yüksek Kurulunun 29/12/2014 Tarihli ve 2014/137 Sayılı Kararı

—  Kamu İhale Tebliği (No: 2015/1)

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri