29 Ocak 2015 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29251

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                        27 Ocak 2015

          69471265-305-891

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere; 28 Ocak 2015 tarihinde Gürcistan Cumhuriyeti’ne gidecek olan Gümrük ve Ticaret Bakanı Nurettin CANİKLİ’nin dönüşüne kadar Gümrük ve Ticaret Bakanlığına, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk ÇELİK’in vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                        Ahmet DAVUTOĞLU

                                                                                                                                                   Başbakan

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                             28 Ocak 2015

         68244839-140.03-33-59

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 27/1/2015 tarihli ve 69471265-305-891 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 28 Ocak 2015 tarihinde Gürcistan Cumhuriyeti’ne gidecek olan Gümrük ve Ticaret Bakanı Nurettin CANİKLİ’nin dönüşüne kadar Gümrük ve Ticaret Bakanlığına, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk ÇELİK’in vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                    Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI