29 Ocak 2015 PEREMBE

Resm Gazete

Say : 29251

TEBL

zelletirme daresi Bakanlndan:

ZELLETRME YKSEK KURULU KARARI

Tarih : 29/12/2014

Karar No : 2014/137

Konu : Ankara ili, ankaya ilesi, Ayranc Mahallesi,

7039 ada, 8 no.lu parseldeki gayrimenkul.

Kurulumuzca;

zelletirme daresi Bakanl (dare)nn 10/10/2014 tarihli ve 7057 sayl yazsna istinaden mlkiyeti tta Gayrimenkul A..ye ait; Ankara ili, ankaya ilesi, Ayranc Mahallesi, 7039 ada, 8 no.lu parseldeki 1.172,00 m yzlml gayrimenkuln zerindeki bina ile birlikte sat yntemiyle zelletirilmesi amacyla yaplan ihale sonucunda hale Komisyonunca;

1- Sata konu varln zelletirme ihalesinde 6.210.000.- (Altmilyonikiyzonbin) Trk Liras bedelle en yksek teklifi veren Trkiye Tarmsal St reticileri Merkez Birliine hale artnamesi erevesinde satlmasna, Trkiye Tarmsal St reticileri Merkez Birliinin szlemeyi imzalamaktan imtina etmesi veya dier ykmllkleri yerine getirmemesi halinde teminatnn dare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline eklinde verilen kararn onaylanmasna,

2- Bu karar erevesinde, sat szlemesinin imzalanmas ve karar gereklerinin yerine getirilmesi hususlarnda darenin yetkili klnmasna

karar verilmitir.