29 Ocak 2015 PEREMBE

Resm Gazete

Say : 29251

TEBL

zelletirme daresi Bakanlndan:

ZELLETRME YKSEK KURULU KARARI

Tarih : 29/12/2014

Karar No : 2014/136

Konu : Aydn ili, Merkez ilesi, 6566 ada, 6 no.lu,

6566 ada, 7 no.lu, 1616 ada, 1 no.lu ve

5923 ada, 20 no.lu parseller.

Kurulumuzca;

zelletirme daresi Bakanl (dare)nn 8/12/2014 tarihli ve 8426 sayl yazsna istinaden mlkiyeti tta Gayrimenkul A..ye ait; Aydn ili, Merkez ilesi, Orta Mahallesi, 6566 ada, 6 no.lu parseldeki 14.929,83 m yzlml Organize Sanayi Alan imarl, Orta Mahallesi, 6566 ada, 7 no.lu parseldeki 504,76 m yzlml, Ata Mahallesi, 1616 ada, 1 no.lu parseldeki 1.875,01 m yzlml, Ata Mahallesi, 5923 ada, 20 no.lu parseldeki 4.026,92 m yzlml Byk Alanl Kamu Kurum ve Kuruluu imarl tanmazlarn zerindeki binalar ile birlikte bir btn halinde sat yntemiyle zelletirilmesi amacyla yaplan ihale sonucunda hale Komisyonunca;

1- Sata konu tanmazlarn, zelletirme ihalesinde 7.800.000.- (Yedimilyonsekizyzbin) Trk Liras bedelle en yksek teklifi veren Genpar Otomotiv Ticaret ve Sanayi Ltd. ti.ye hale artnamesi erevesinde satlmasna, Genpar Otomotiv Ticaret ve Sanayi Ltd. ti.nin szlemeyi imzalamaktan imtina etmesi veya dier ykmllkleri yerine getirmemesi halinde teminatnn dare lehine irat kaydedilmesine, 7.600.000.- (Yedimilyonaltyzbin) Trk Liras bedelle ikinci teklifi veren GDZ Enerji Yatrmlar A..ye hale artnamesi erevesinde satlmasna, GDZ Enerji Yatrmlar A..nin szlemeyi imzalamaktan imtina etmesi veya dier ykmllkleri yerine getirmemesi halinde, teminatnn dare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline eklinde verilen kararn onaylanmasna,

2- Bu karar erevesinde, sat szlemesinin imzalanmas ve karar gereklerinin yerine getirilmesi hususlarnda darenin yetkili klnmasna

karar verilmitir.