29 Ocak 2015 PEREMBE

Resm Gazete

Say : 29251

TEBL

zelletirme daresi Bakanlndan:

ZELLETRME YKSEK KURULU KARARI

Tarih : 29/12/2014

Karar No : 2014/135

Konu : Maliye Hazinesi adna kaytl, Antalya ili, Muratpaa ilesi, Gzeloba

Mahallesi, 5792 ada, 12 parsel numaral tanmazn sat.

zelletirme Yksek Kurulunca;

zelletirme daresi Bakanl (dare)nn 9/10/2014 tarih, 7009 sayl yazsna istinaden;

1. Kurulumuzun 4/10/2013 tarih, 2013/167 sayl Karar ile zelletirme kapsam ve programna alnan Maliye Hazinesi (Hazine) adna kaytl Antalya ili, Muratpaa ilesi, Gzeloba Mahallesi 5792 ada 12 no.lu parselde bulunan 1.707,00 m2 yzlml arsa ile zerindeki binalarn sat yntemiyle zelletirilmesini teminen hale lan ve hale artnamesinde belirtilen hususlar kapsamnda yaplan ihale sonucunda hale Komisyonunca;

Hazine adna kaytl Antalya ili, Muratpaa ilesi, Gzeloba Mahallesi 5792 ada 12 no.lu parselde bulunan 1.707,00 m2 yzlml arsa ile zerindeki binalarn 4.170.000.- (Drtmilyonyzyetmibin) Trk Liras bedelle en yksek teklifi veren Genpar Otomotiv Ticaret ve Sanayi Limited irketine hale artnamesi erevesinde satlmasna, Genpar Otomotiv Ticaret ve Sanayi Limited irketinin szlemeyi imzalamaktan imtina etmesi veya dier ykmllkleri yerine getirmemesi halinde teminatnn dare lehine irat kaydedilmesine, 4.150.000.- (Drtmilyonyzellibin) Trk Liras bedelle ikinci teklifi veren Santek Salk Turizm Tekstil Sanayi ve Ticaret Limited irketine hale artnamesi erevesinde satlmasna, Santek Salk Turizm Tekstil Sanayi ve Ticaret Limited irketinin szlemeyi imzalamaktan imtina etmesi veya dier ykmllkleri yerine getirmemesi halinde, teminatnn dare lehine irat kaydedilmesine, 4.130.000.- (Drtmilyonyzotuzbin) Trk Liras bedelle nc teklifi veren mitli Turizm Gda naat Bilgisayar Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim irketine hale artnamesi erevesinde satlmasna, mitli Turizm Gda naat Bilgisayar Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim irketinin szlemeyi imzalamaktan imtina etmesi veya dier ykmllkleri yerine getirmemesi halinde, teminatnn dare lehine irat kaydedilmesine, 4.012.000.- (Drtmilyononikibin) Trk Liras bedelle drdnc teklifi veren Aras naat Ticaret Turizm Anonim irketine hale artnamesi erevesinde satlmasna, Aras naat Ticaret Turizm Anonim irketinin szlemeyi imzalamaktan imtina etmesi veya dier ykmllkleri yerine getirmemesi halinde, teminatnn dare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptal edilmesine,

dair verilen Kararn onaylanmasna,

2. Bu karar erevesinde sat szlemelerinin imzalanmas ve karar gereklerinin yerine getirilmesi hususlarnda darenin yetkili klnmasna

karar verilmitir.