29 Ocak 2015 PEREMBE

Resm Gazete

Say : 29251

TEBL

zelletirme daresi Bakanlndan:

ZELLETRME YKSEK KURULU KARARI

Tarih : 29/12/2014

Karar No : 2014/134

Konu : Uak ili, Merkez ilesi, Atatrk mahallesi (257 ada 117 no.lu parsel)

mar Plan Deiiklii.

zelletirme Yksek Kurulunca;

zelletirme daresi Bakanlnn 28/11/2014 tarih ve 8198 sayl yazsna istinaden;

1- zelletirme kapsam ve programnda bulunan, mlkiyeti Maliye Hazinesi adna kaytl, Uak ili, Merkez ilesi, Atatrk mahallesi snrlar ierisinde yer alan, 18.299,45 m yzlml 257 ada 117 no.lu parsele Toptan Ticaret Alan (E:0.50, Hmaks: 4 kat), Park ve Yol fonksiyonu nerilmesine ilikin zelletirme daresi Bakanlnca hazrlanan 1/5.000 lekli Nazm mar Plan Deiiklii ve 1/1.000 lekli Uygulama mar Plan Deiikliinin onaylanmasna,

2- Onaylanan imar planlarnn Resm Gazetede yaymlanmasn mteakip, bilgi ve gerei iin Uak Belediye Bakanlna gnderilmesine karar verilmitir.

 

Eki iin tklaynz