29 Ocak 2015 PEREMBE

Resm Gazete

Say : 29251

TEBL

zelletirme daresi Bakanlndan:

ZELLETRME YKSEK KURULU KARARI

Tarih : 29/12/2014

Karar No : 2014/131

Konu : Dzce li, Merkez lesi, Hamidiye Mahallesi

52 ada 41 no.lu parsel

mar Plan Deiiklii

zelletirme Yksek Kurulunca;

zelletirme daresi Bakanlnn 28/11/2014 tarih ve 8197 sayl yazsna istinaden;

1- zelletirme kapsam ve programnda bulunan, mlkiyeti Karayollar Genel Mdrl adna kaytl Dzce li, Merkez lesi, Hamidiye Mahallesi snrlar ierisinde yer alan 6.512,00 m yzlml 52 ada 41 no.lu parsele ynelik Ticaret Alan (Emsal: 1.50; Yenok: 3 kat), Trafo Alan ve Yol fonksiyonu nerilmesine ilikin zelletirme daresi Bakanlnca hazrlanan 1/25.000 lekli evre Dzeni Plan Deiiklii, 1/5.000 lekli Nazm mar Plan Deiiklii ve 1/1.000 lekli Uygulama mar Plan Deiikliinin onaylanmasna,

2- Onaylanan imar planlarnn Resm Gazetede yaymlanmasn mteakip, bilgi ve gerei iin ilgili Kurum ve Kurululara gnderilmesine karar verilmitir.

 

Eki iin tklaynz