29 Ocak 2015 PEREMBE

Resm Gazete

Say : 29251

TEBL

zelletirme daresi Bakanlndan:

ZELLETRME YKSEK KURULU KARARI

Tarih : 29/12/2014

Karar No : 2014/128

Konu : mar Plan.

zelletirme Yksek Kurulunca;

zelletirme daresi Bakanlnn 15/10/2014 tarih ve 7156 sayl yazsna istinaden;

1- Kurulumuzun 5/2/2001 tarih ve 2001/06 sayl Karar ile zelletirme kapsam ve programna alnan Gayrimenkul A.. adna kaytl, Sivas li, Merkez lesi, Klavuz Mahallesi, 13.524,99 m yzlml, 192 ada, 208 no.lu parsele ynelik Gelime Konut Alan (Ayrk Nizam ; 5 Kat ; Taks:0,32 ; Kaks:1,80) karar getirilmesine ilikin zelletirme daresi Bakanlnca hazrlanan 1/5.000 lekli Nazm ve 1/1.000 lekli Uygulama mar Plan Deiikliinin onaylanmasna,

2- Onaylanan imar planlarnn Resm Gazetede yaymlanmasn mteakip, bilgi ve gerei iin Sivas Belediye Bakanlna gnderilmesine,

karar verilmitir.

 

Eki iin tklaynz