28 Ocak 2015 ARAMBA

Resm Gazete

Say : 29250

YNETMELK

Hali niversitesinden:

HAL NVERSTES LSANSST ETM-RETM VE SINAV

YNETMELNDE DEKLK YAPILMASINA

DAR YNETMELK

MADDE 1 1/8/2013 tarihli ve 28725 sayl Resm Gazetede yaymlanan Hali niversitesi Lisansst Eitim-retim ve Snav Ynetmeliinin 16 nc maddesinin birinci fkrasnn drdnc cmlesi aadaki ekilde deitirilmitir.

Gerektiinde toplam ders saati ayn olmak kaydyla sktrlm programlar da yaplabilir.

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin 37 nci maddesinin nc fkrasnn sonuna aadaki cmle eklenmitir.

Ancak, bu sre, yksek lisans derecesi olan renciler iin alt yaryl, lisans derecesiyle kabul edilmi renciler iin sekiz yaryldan az olamaz.

MADDE 3 Ayn Ynetmeliin 41 inci maddesinin drdnc fkrasnn birinci cmlesinde bulunan tez izleme komitesi, ibaresinden sonra gelmek zere alt ayda bir olmak zere ibaresi eklenmitir.

MADDE 4 Ayn Ynetmeliin 45 inci maddesinin nc fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(3) Sanatta yeterlik programn tamamlama sresi yksek lisans derecesi ile kabul edilenler iin oniki yaryl, lisans derecesi ile kabul edilenler iin onsekiz yaryldr. Bu Ynetmelikte belirtilen tm ykmllklerini yerine getiren renciler programlarn daha ksa srede tamamlayabilirler. Ancak, bu sre, yksek lisans derecesi olan renciler iin alt yaryl, lisans derecesiyle kabul edilmi renciler iin sekiz yaryldan az olamaz. Bu sre iinde sanatta yeterlik programn tamamlayamayan renci, daha sonra ilgili dneme ait renim cretini demek koulu ile renimine devam etmek iin kayt yaptrabilir. Bu durumda, ders ve snavlara katlma ile tez hazrlama hari rencilere tannan dier haklardan yararlandrlmakszn rencilik stats devam eder.

MADDE 5 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 6 Bu Ynetmelik hkmlerini Hali niversitesi Rektr yrtr.

Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

1/8/2013

28725

Ynetmelikte Deiiklik Yapan Ynetmeliklerin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

1-

13/3/2014

28940

2-

7/7/2014

29053