28 Ocak 2015 ARAMBA

Resm Gazete

Say : 29250

TEBL

zelletirme daresi Bakanlndan:

KARAR

TARH : 26/1/2015

KARAR NO : 2015/B-K-02

KONU : Ankara Doal Elektrik retim ve Ticaret A..ye Ait Tanmazn Sat.

zelletirme daresi Bakanl (dare)nca;

zelletirme kapsam ve programnda bulunan Ankara Doal Elektrik retim ve Ticaret A.. (ADA)nin 15/1/2015 tarih ve 33 sayl yazsna istinaden,

1. darece 4046 sayl Kanunun 4nc maddesinin son fkrasna istinaden verilen yetki erevesinde, ADA tarafndan yaplan ihale sonucunda hale Komisyonunca Bolu li, Merkez lesi, senek Mahallesi, 577 ada 154 parselde kaytl 3.758 m yzlml tanmazdaki 1/3 oranndaki hissenin hale artnamesinde belirtilen esaslar erevesinde en yksek teklifi veren Eczac Yap naat Ticaret ve Sanayi Limited irketine 532.000 TL (beyzotuzikibin) bedelle satlmasna,

2. Eczac Yap naat Ticaret ve Sanayi Limited irketinin sat szlemesini imzalamaktan imtina etmesi veya dier ykmllklerini yerine getirmemesi halinde geici teminatnn irat kaydedilerek ihalenin iptal edilmesine eklinde verilen kararn onaylanmasna,

3. bu Karar gereklerinin ve sata konu tanmazn devir ilemlerinin hale artnamesindeki hkmler dorultusunda ADA tarafndan yerine getirilmesine zelletirme Yksek Kurulunun 13/1/1998 tarih, 98/03 sayl yetki devrine istinaden

karar verilmitir.