27 Ocak 2015 SALI

Resm Gazete

Say : 29249

TEBL

Mill Savunma Bakanlndan:

5201 SAYILI KANUN GERENCE KONTROLE TB TUTULACAK HARP

ARA VE GERELER LE SLAH, MHMMAT VE BUNLARA AT

YEDEK PARALAR, ASKER PATLAYICI MADDELER,

BUNLARA AT TEKNOLOJLERE LKN LSTE

(2015 YILI KONTROLE TAB MALZEME LSTES)

MADDE 1 Aada ana balklar altnda belirtilen "Kontrole Tabi Liste" kapsamnda yer alan kalemlerin retilmesi ile ihracat ve ithaltna ilikin izin ilemleri, Mill Savunma Bakanl sorumluluunda ve bilgisi dhilinde yaplacaktr.

1. NAMLULU SLHLAR:

a. Her ap ve model ateli yivli setli tabancalar, makineli tabancalar ve bunlarn ana paralar (gvde/ereve, srg/kapak takm/st gvde, namlu, toplu tabancalar iin top/hazne/silindir, mekanizma komplesi ve tetik tertibat) ile balistik neme haiz paralar (ateleme inesi, mekanizma dip tablas, trnak, karc, namlu).

b. Her ap ve model tek veya otomatik atl yivli setli tfekler, keskin nianc tfekleri, yivli setli av tfekleri ve bunlarn ana paralar (gvde/ereve, kapak takm/st gvde, namlu, mekanizma komplesi, arjr komplesi ve tetik tertibat) ile balistik neme haiz paralar (ateleme inesi, mekanizma dip tablas, trnak, karc, namlu).

Not: Yivsiz av tfekleri, nianclk eitiminde kullanlan tfekler, spor amal kullanlan tfekler ve paralar hari.

c. Bombaatarlar (Roket Frlatclar, Alev Atclar, El Bombas Atclar, Torpil Tpleri ve benzeri frlatclar dhil) ve bunlarn ana paralar (namlu, tetik tertibat, gvde, niangh/optik niangh).

. Yivli ve yivsiz her ap ve model havanlar ve bunlarn namlu ve nianghlar.

d. Her ap ve model hafif ve ar toplar, obsler ve bunlarn ana paralar (namlu, kama, kama pay) ile bu silahlarda kullanlan namlucuk aparat.

2. TAKTK ARALAR:

a. Tanklar, trtll (paletli) ve tekerlekli zrhl muharebe aralar, zrhl personel tayclar, zrhl silah tayc aralar.

b. Bu aralara taklan her trl silahlar, kama kompleleri, zrh, otomatik/yar otomatik doldurucu, kule, namlular ve bu silah sistemlerine ait at kontrol sistemleri.

c. zerinde asker ekipman (silah, komuta kontrol dzenei, elektronik harp ve elektronik kar tedbir sistemleri) bulunan asker amal her trl tekerlekli taktik aralar.

. Asker amal; tank ekiciler, tank tayclar, kurtarc aralar.

d. Mayn temizleme ve serpme sistemlerine ait aralar, maynl sahalarda geit ama sistemleri.

e. Her trl silah platformlar ve platform aralar.

f. Asker amal insansz kara aralar.

g. Asker amal her trl kprc aralar.

3. ASKER PATLAYICILAR VE PROTEKNK MALZEME:

a. Yukarda belirtilen namlulu silahlarda kullanlan her trl mhimmat ve bunlara ait ana paralar ile sevk maddesi (Kara barut hari olmak zere Topu mhimmat Sevk Barutlar, Hafif Silah Mhimmat Sevk Barutlar, zel Amal Sevk Barutlar) ve patlayclar.

b. Harp silahlarna ait olan her trl tapalar.

c. Tahrip amal kullanlan her trl asker patlayc malzemeler (bomba, el bombas, sis bombas, mayn ve tahrip kalb gibi) ile bunlara ait ana paralar (kapsl, ecza, yemleme, buster, detanatr ve ana arj olarak kullanlan her trl patlayc madde).

. Yakc, yanc ve eritici her trl asker piroteknik malzeme (k, ses, gaz, duman oluturan piroteknik malzemeler, asker maksatl iaret fiekleri, asker maksatl sis iaretleri/ fiekleri, fitiller, infilak fitilleri veya infilak kapslleri; ateleyici maddeler elektrikli infilak ettirici maddeler).

d. Roket ve fze yaktlar ve bu yaktlara katlan malzemeler ile sevk fiekleri.

4. ROKETATAR, ROKET, FZELER VE TORPDOLAR:

a. Her ap ve menzildeki roketler, fzeler ve torpidolar ile bu sistemlere ait ana paralar (Roket motoru, harp bal, gdm sistemi, arayc balk, kuyruk komplesi/ynlendiricili kanatlar dhil olmak zere kontrol sistemi, gvde, tapa ve ateleyiciler, alglayclar).

b. Her ap ve menzildeki roketler, fzeler ve torpidolarn frlatlmasnda kullanlan sistemler ve bunlarn ana paralar (Frlatma platformu, namlu, laner, at kontrol sistemi, 3000 PSI ve zeri pnmatik basn salayc komponentler).

5. KMYASAL, BYOLOJK RADYOLOJK VE NKLEER SLHLAR:

a. Bu silahlar ile kullanlabilecek her trl tahrip maddesi, mhimmat ve bu silahlarn yerletirilmesi ve tanmas, frlatlmas amacyla kullanlan sistemler.

b. Asker amala kullanlan kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nkleer maddelere kar koruyucu elbise, koruyucu i giyimi, koruyucu bot klf, koruyucu eldiven ve sistemler, maske ve szgeler, bunlara ait filtreler ile koruyucu melbusatlar, her trl KBRN temizleme kit ve cihazlar.

6. ASKER HAVA ARALARI VE SSTEMLER:

a. Asker amal her eit hava aralar (uak, helikopter, insansz hava aralar, dronlar, balonlar, planrler), bu hava aralarnda kullanlabilen her trl harp sistemleri.

b. Asker hava aralarnda kullanlan yatay ve dikey stablize, komple kuyruk, kanatk, flap, spar, komple kanat, longeron, bulkhead, gvde.

c. Asker hava aralarnn gsterge-telsiz-radar sistemleri (seyrsefer alet ve cihazlar, radar cihazlar ve uzaktan kumanda etmeye mahsus olanlar da dhil olmak zere tm telsiz cihazlar), bu vastalarda kullanlan hedefe ynelme ve hedef takip cihazlar.

. Asker hava aralarnn motorlar (turbofan, turbojet, turboprop, turboshaft, pistonlu) ve bu motorlarda kullanlan yanma odas, trbin, trbin palesi, trbin diski, trbin nozul.

d. Asker amal hava aralarnn ini takm dikmesi, pervane, pervane gbei (spindle, hub), rotor (rotor gbei, ana transmisyon ve rotor palleri).

e. Kar Tedbir Mhimmatlar ve bunlarn frlatma sistemleri (dispenser) dhil olmak zere asker hava aralarna taklan her trl silah sistemi, donanm ve mhimmat.

f. nsansz hava aralarn frlatma cihaz ve tertibatlar.

g. Bu vastalarda kullanlan dier askeri amal kullanm iin tasarlanm mekanik, elektromekanik, elektronik, optik ve optronik cihazlar.

7. SU ST VE SU ALTI SAVA GEMLER:

a. Su stnde ve altnda kullanlan her tr ve snftaki sava gemileri ve platformlar. (asker maksatl iirilebilir sallar dhil).

b. Bunlarda kullanlan silah, at kontrol ve komuta kontrol sistemleri ile akustik aldatc ve akustik kartrclar.

c. Deniz platformlarnda kullanlan asker amal dier zel mekanik, elektromekanik, elektronik, optik ve optronik cihazlar ile zrh malzemesi.

. Asker kullanm iin zerinde silah ve/veya silah kaidesi ve/veya askeri elektronik sistemler yerletirilebilecek ekilde zel olarak tasarlanm veya uyarlanm her trl bot.

d. Asker amal insansz su st ve su alt deniz aralar.

8. ASKER KOMUTA KONTROL, MUHABERE VE BLG SSTEMLER:

a. Elektronik Harp (EH), Elektronik Taarruz (ET), Elektronik Destek (ED), Elektronik Koruma (EK), sistem ve tehizat ile bu sistemlerin test ve deerlendirmesini yapan, etkinliini artran/azaltan taktik ve teknik gelitirmeye ynelik simlatr ve simlasyon sistemleri.

b. Asker amal ve/veya emniyetli (kriptolu) telli ve telsiz muhabere sistem ve cihazlar (Bu cihazlara ait kulaklk, mikrofon takmlar, aksesuarlar ve bataryalar hari).

c. Asker amal veya ulusal gvenlik amal kullanlan kripto ve ses emniyet cihazlar.

. Lazer ve mikrodalga kaynakl her trl silah ve asker haberleme sistemleri.

d. Asker amal kullanlan NATO ve ACE tipi elterler.

e. Asker keif gzetleme, bunlarn kayt cihazlar, radar ve ekipmanlar ile dost ve dman tanma ve tantma sistemleri.

f. Her trl asker ve ulusal gvenlik amal yazlmlar. (Asker maksatl olmayanlar ve kayt yaplmam olanlar hari).

g. Her trl asker amal eitim simlatrleri ve simlasyonlar.

9. ASKER AMALI UZAY SSTEMLER:

a. Asker amal olan uzay aralar (uydular dhil), uydu sistemleri, tanabilir/sabit uydu yer terminalleri ile bu sistemlere ait uzay ve yer tehizat. (Asker maksatl olan uzay aralarn frlatc aralar ve yrnge alt aralar, Uzay Gzlem Sistemleri, Roket-frlatma rampalar ve kuleleri, alc cihaz bulunan verici cihazlar, uydu radyolink alc ve verici antenleri).

b. Uydularda keif, gzetleme, kartrma, haberleme sevk ve gdm amacyla kullanlabilecek donanmlar ve silah sistemleri.

10. ASKER KEF, GZETLEME VE TESPT SENSRLER, CORAF KONUM BELRLEME VE SEYRSEFER SSTEMLER:

a. Asker amal kullanlabilecek INS (Ataletsel Seyrsefer Sistemleri) ile emniyetli (kriptolu) GPS (Corafi Konum Belirleme) cihazlar ile dier koordinat belirleme yer ve yn tespit cihazlar.

b. Asker amal Termal IR (Kzltesi) ve lazer zellikli nian tevcih, at kontrol ve gzetleme alet ve cihazlar (Asker maksatl teleskopik drbn, teleskop, periskop, drbn, asker maksatl termal kameralar).

c. Asker amala kullanlan patlayc madde tespit sistemleri ve mayn dedektrleri.

. Asker amal lazer iaretleme cihazlar, lazer noktalayclar ve lazer hedef tespit sistemleri.

d. Asker amal gece gr cihazlar ile gece gr drbn ve cihazlarnda kullanlan asker amal grnt younlatrc tpler, dedektrler ve dedektrlerin okuma devreleri.

e. Asker amal grnt ileme sistemleri.

11. DER ASKER MALZEME VE CHAZLAR:

a. Gece gr drbn ve termal kamera ile grnmeyen (grlemeyen) kuma/a.

b. Asker amal olarak kullanlan grnmezlik teknolojileri (Radar Sourucu Malzemeler, Radar Sourucu Yaplar, Radar Kesit Alan Tahmin Yazlm Kodlar, Infrared/Gzle Grlr/Akustik/ Manyetik z Azaltc Malzeme ve Teknikler ile her trl z Tahmini Yazlm Kodlar).

c. Askeri sistemler ve personel iin balistik koruma salamak zere zel olarak tasarlanm metalik veya metalik olmayan yaplar.

12. AIKLAMALAR:

a. Yukarda belirtilen sistemlerde yer alan sivil amal kullanma uygun yazlmlar ve genel imalt malzemeleri (cvata, somun, vida, conta, o-ring, boya, balama amal kullanlan bracket/fitting v.b.), ile ticari maksatl tedarik edilebilen bilgisayar donanmlar Kontrole Tbi Liste kapsamnda deildir.

b. Kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nkleer harp maddeleri/silahlarnn ithalat, ihracat ve retimi Trkiyenin taraf olduu uluslararas szlemeler gerei yasaklanmtr.

c. Hem askeri hem de sivil amal kullanlan malzemeler "ift Kullanml Malzeme" olarak adlandrlr. Kuruluun beyanna esas olarak ift Kullanml Malzemelerle ilgili sivil kullanma ynelik tm ilemler Ekonomi Bakanl sorumluluunda yrtlr.

. Firmalar tarafndan ihracat/ithalat yaplacak malzemenin askeri veya sivil amal olup olmad Gmrk Beyannamesine yazlr.

d. hracat/ithalat ilemlerinde, ilave olarak Fze Teknolojileri Kontrol Rejimi Ek Listesi (www.mtcr.info/english/annex.html) ve Wassenaar Dzenlemesi Mhimmat Listesi (www.wassenaar.org/controllist/index.html) de dikkate alnr.

MADDE 2 Bu Liste yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 3 Bu Liste hkmlerini Mill Savunma Bakan yrtr.