27 Ocak 2015 SALI

Resm Gazete

Say : 29249

YNETMELK

Sleyman ah niversitesinden:

SLEYMAN AH NVERSTES LSANSST ETM-RETM VE SINAV YNETMELNDE DEKLK YAPILMASINA DAR YNETMELK

MADDE 1 28/11/2013 tarihli ve 28835 sayl Resm Gazetede yaymlanan Sleyman ah niversitesi Lisansst Eitim-retim ve Snav Ynetmeliinin 16 nc maddesinin nc fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(3) Drt yaryl sonunda kredili derslerini, seminer dersini ve tez savunmasn baaryla tamamlayamayan renci; burslu ise ilgili burs kesilir ve renim creti bakmndan cretli rencilerle ayn esaslara tabi olur; burslu deilse renim cretini kayt yenileyecei dnem iin enstitnn ilgili program iin belirledii eitim creti zerinden der.

MADDE 2 Bu Ynetmelik 2014-2015 eitim retim yl bandan geerli olmak zere yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 3 Bu Ynetmelik hkmlerini Sleyman ah niversitesi Rektr yrtr.

Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

28/11/2013

28835