27 Ocak 2015 SALI

Resm Gazete

Say : 29249

YNETMELK

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlndan:

L VE L ALETLER MUAYENE YNETMELNDE DEKLK

YAPILMASINA DAR YNETMELK

MADDE 1 24/7/1994 tarihli ve 22000 sayl Resm Gazetede yaymlanan l ve l Aletleri Muayene Ynetmeliinin 6 nc maddesinin birinci fkrasndan sonra aadaki ikinci fkra eklenmi, mteakip fkralar buna gre teselsl ettirilmi, teselsl sonras nc ve drdnc fkralar aadaki ekilde deitirilmitir.

l ve l aletlerinin periyodik muayenesi, bu Ynetmeliin 9 uncu ve 11 inci maddelerinde belirtilen srelerde yaplr. Periyodik muayeneleri sonucunda uygun bulunan l ve l aletleri, l ve l Aletleri Damga Ynetmeliinde belirtildii ekilde damgalanr. Damgann zerinde damgaland yln son iki rakam bulunur. Periyodik muayene sresinin hesaplanmasnda, damgaland yl esas alnr ve yl ierisinde hangi tarihte damgalanm olursa olsun damgaland yl birinci yl olarak saylr.

Damga sresini doldurmu l ve l aletlerinin periyodik muayeneleri iin ilgililerce, srenin dolduu yl izleyen yln ubat aynn son gnne kadar, Bakanlk ller ve Ayar Tekilat veya Grup Merkezi Belediye ller ve Ayar Memurluklarna mracaat edilmesi ve muayene gnn belirleyen bir belge alnmas gerekir. Sz konusu belgenin, l aletinin muayenesi yaplncaya kadar muhafaza edilmesi ve gerektiinde ilgililere ibraz edilmesi gerekmektedir. Posta ile yaplacak mracaatlarda, postadaki gecikmeler dikkate alnmaz, mracaatn sresi iinde ulatrlm olmas gerekir.

ubat aynn son gnnn tatile rastlamas halinde mracaat, sonraki ilk i gnnn mesai bitimine kadar yaplabilir. Periyodik muayene iin zamannda mracaat etmeyenler hakknda, daha sonra mracaat etmi olsalar dahi, o l aletinin kullanmda olduunun tespit edilmesi halinde, damga sresi dolmu l aleti kullanma fiilinden dolay, 3516 sayl ller ve Ayar Kanunu hkmlerine gre idari ve cezai ilem uygulanr.

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin 9 uncu maddesinin nc fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

Periyodik muayeneleri sonucunda uygun bulunan l ve l aletleri, l ve l Aletleri Damga Ynetmeliinde belirtildii ekilde damgalanr. Damgann zerinde damgaland yln son iki rakam bulunur. Bu Ynetmelik kapsamndaki l ve l aletlerinin periyodik muayene sresinin hesaplanmasnda damgaland yl esas alnr ve yl ierisinde hangi tarihte damgalanm olursa olsun damgaland yl birinci yl olarak saylr. Kalan sre, damgaland yl takip eden yldan itibaren hesaplanr. Periyodik muayene sresinin bittii yl takip eden yln ubat aynn son gnne kadar periyodik muayene mracaatnda bulunulur.

MADDE 3 Ayn Ynetmeliin 11 inci maddesinin nc fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

Periyodik muayeneleri sonucunda uygun bulunan l ve l aletleri, l ve l Aletleri Damga Ynetmeliinde belirtildii ekilde damgalanr. Damgann zerinde damgaland yln son iki rakam bulunur. Bu Ynetmelik kapsamndaki l ve l aletlerinin periyodik muayene sresinin hesaplanmasnda damgaland yl esas alnr ve yl ierisinde hangi tarihte damgalanm olursa olsun damgaland yl birinci yl olarak saylr. Kalan sre, damgaland yl takip eden yldan itibaren hesaplanr. Periyodik muayene sresinin bittii yl takip eden yln ubat aynn son gnne kadar periyodik muayene mracaatnda bulunulur.

MADDE 4 Ayn Ynetmeliin 160 nc maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 160 Damgalar sklerek tamir ve ayar yaplan ve devaml surette kullanlmalarnda zorunluluk bulunan sayalar, saya teknisyenleri tarafndan geici damga ile damgalanr. Geici damga sresi on be gndr. Bu sre geici damgann yapld tarihten itibaren balar. Geici damga sresi iinde saya kullanclar tarafndan Bakanlk ller ve Ayar Tekilatna muayene ve damgalama ilemleri iin mracaat edilmesi zorunludur. Posta ile yaplacak mracaatlarda, postadaki gecikmeler dikkate alnmaz, mracaatn sresi iinde ulatrlm olmas gerekir. Bu sre ierisinde mracaat etmeyen kullanclara damga sresi dolmu l aletini kullanma fiilinden dolay 3516 sayl ller ve Ayar Kanunu hkmlerine gre idari ve cezai ilem uygulanr. Sz konusu l aletlerinin, mracaat tarihinden itibaren en ge 3 ay ierisinde muayenelerinin yaplmas zorunludur.

MADDE 5 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 6 Bu Ynetmelik hkmlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan yrtr.