27 Ocak 2015 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29249

SINIR TESPİT KARARI

İçişleri Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2014/1264

1 – Konya İli Taşkent İlçesi (Taşkent Belediyesi) ile Karaman İli Sarıveliler İlçesi (Sarıveliler Belediyesi) arası sınırın özel krokisinde gösterildiği üzere;

“Çamboynu noktasını (Y:459320, X:4074725) Cula Tepesine (Y:457650, X:4075700) bağlayan düz bir hat, yine bu noktadan Taşlıkaya Tepesine (Y:454600, X:4076025) çekilecek düz hat ve bu noktadan da Kızıleğrik Tepesine (Y:452500, X:4076375) birleşecek düz hat” olarak belirlenmesi, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 2 nci maddesinin (B) ve (D) bentlerine göre uygun görülmüştür.

2 – Tarafların karşı taraf sınırı içinde kalan genel ve özel hakları saklıdır.

2 – Bu Kararı İçişleri Bakanı yürütür.

26/1/2015

                                                                                                                                    Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                         CUMHURBAŞKANI

        Ahmet DAVUTOĞLU                                     Efkan ALA

                  Başbakan                                            İçişleri Bakanı