27 Ocak 2015 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29249

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                        20 Ocak 2015

          69471265-305-626

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

D-8 Sanayi Bakanları Toplantısına katılmak üzere; 27 Ocak 2015 tarihinde İran’a gidecek olan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri IŞIK’ın dönüşüne kadar Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel EROĞLU’nun vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                          Yalçın AKDOĞAN

                                                                                                                                                Başbakan V.

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                             20 Ocak 2015

         68244839-140.03-29-49

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 20/1/2015 tarihli ve 69471265-305-626 sayılı yazınız.

D-8 Sanayi Bakanları Toplantısına katılmak üzere, 27 Ocak 2015 tarihinde İran’a gidecek olan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri IŞIK’ın dönüşüne kadar Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel EROĞLU’nun vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                    Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI