27 Ocak 2015 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29249

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                        22 Ocak 2015

          69471265-305-728

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Birleşmiş Milletler Evrensel Periyodik İnceleme Mekanizması (EPİM) Toplantısına katılmak üzere; 26 Ocak 2015 tarihinde İsviçre’ye gidecek olan Başbakan Yardımcısı Bülent ARINǒın dönüşüne kadar Başbakan Yardımcılığına, Başbakan Yardımcısı Numan KURTULMUŞ’un vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                          Yalçın AKDOĞAN

                                                                                                                                                Başbakan V.

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                             26 Ocak 2015

         68244839-140.03-31-53

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 22/1/2015 tarihli ve 69471265-305-728 sayılı yazınız.

Birleşmiş Milletler Evrensel Periyodik İnceleme Mekanizması (EPİM) Toplantısına katılmak üzere, 26 Ocak 2015 tarihinde İsviçre’ye gidecek olan Başbakan Yardımcısı Bülent ARINǒın dönüşüne kadar Başbakan Yardımcılığına, Başbakan Yardımcısı Numan KURTULMUŞ’un vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                    Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI