26 Ocak 2015 PAZARTES

Resm Gazete

Say : 29248

YNETMELK

Ondokuz Mays niversitesinden:

ONDOKUZ MAYIS NVERSTES LSANSST ETM-RETM

YNETMELNDE DEKLK YAPILMASINA

DAR YNETMELK

MADDE 1 21/4/2013 tarihli ve 28625 sayl Resm Gazetede yaymlanan Ondokuz Mays niversitesi Lisansst Eitim-retim Ynetmeliinin 11 inci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 11 (1) Yabanc uyruklu adaylarla yurt dnda ikamet eden Trk vatandalarnn lisansst programlara kabul edilebilmesi iin Trkiyedeki bir yksekretim kurumunun veya lisans ya da yksek lisans eitimi Yksekretim Kurulu tarafndan tannan bir kurumun diplomasna sahip olmas gerekir.

(2) Yabanc uyruklu rencilerin bavurular, ilgili anabilim/anasanat dal bakanlnn gr alnarak enstit ynetim kurulu tarafndan deerlendirilir.

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin 12 nci maddesinin birinci fkrasnn (d) ve (f) bentleri aadaki ekilde deitirilmitir.

d) Doktora programlarna renci kabulndeki deerlendirmede; ALES puannn %60, lisans not ortalamasnn %30u ve giri snav (szl veya yazl) sonucunun %10u alnarak toplanr. Bu toplamn en az 65 olmas gerekir. Bu taban puann stndeki adaylar, en yksek puandan itibaren sralanarak ilan edilen kontenjanlara gre ilgili programlara yerletirilir. Puan eitlii durumunda ALES puan yksek olan aday tercih edilir. Doktora giri snavna girmeyen adaylar baarsz kabul edilir.

f) Yksek lisans n inceleme ve doktora giri snav (szl veya yazl) jrisi iin enstit ynetim kurulu, enstit mdrnn ilgili anabilim dalndan nerecei en az be retim yesi arasndan asl ve bir yedek ye belirler.

MADDE 3 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 4 Bu Ynetmelik hkmlerini Ondokuz Mays niversitesi Rektr yrtr.

Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

21/4/2013

28625

Ynetmelikte Deiiklik Yapan Ynetmeliklerin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

1-

14/9/2013

28765

2-

29/11/2014

29190