26 Ocak 2015 PAZARTES

Resm Gazete

Say : 29248

YNETMELK

Gebze Teknik niversitesinden:

GEBZE TEKNK NVERSTES TRK DNYASI BLMSEL VE TEKNOLOJK

BRL MERKEZ (TRKBLTEK) YNETMELNDE

DEKLK YAPILMASINA DAR YNETMELK

MADDE 1 12/4/2001 tarihli ve 24371 sayl Resm Gazetede yaymlanan Gebze Teknik niversitesi Trk Dnyas Bilimsel ve Teknolojik birlii Merkezi (TRKBLTEK) Ynetmeliinin 3 nc maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

Madde 3 GT TRKBLTEKin organlar unlardr:

a) Merkez Bakan.

b) Merkez Ynetim Kurulu.

MADDE 2 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 3 Bu Ynetmelik hkmlerini Gebze Teknik niversitesi Rektr yrtr.