26 Ocak 2015 PAZARTES

Resm Gazete

Say : 29248

YNETMELK

Gebze Teknik niversitesinden:

GEBZE TEKNK NVERSTES SREKL ETM UYGULAMA

VE ARATIRMA MERKEZ YNETMELNDE

DEKLK YAPILMASINA

DAR YNETMELK

MADDE 1 9/11/2008 tarihli ve 27049 sayl Resm Gazetede yaymlanan Gebze Teknik niversitesi Srekli Eitim Uygulama ve Aratrma Merkezi Ynetmeliinin 8 inci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 8 (1) Mdr; Rektr tarafndan niversitenin retim yeleri arasndan iki yl iin grevlendirilir. Grev sresi sona eren Mdr yeniden grevlendirilebilir. Mdrn alt aydan fazla grevinin banda bulunamayaca durumlarda grevi sona erer.

(2) Mdr, almalarnda kendisine yardmc olmak zere niversitenin retim elemanlar arasndan en fazla iki kiiyi mdr yardmcs olarak grevlendirilmek zere Rektre nerir. Mdr yardmclarnn grev sresi iki yldr. Mdrn grevi sona erdiinde mdr yardmclarnn grevi de sona erer. Mdr, yokluunda yardmclarndan birini vekil tayin eder.

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin 9 uncu maddesinin birinci fkrasnn (c) bendi aadaki ekilde deitirilmitir.

c) Ynetim Kurulunu toplantya armak, bu toplantlarn gndemini hazrlamak, toplantlara bakanlk etmek,

MADDE 3 Ayn Ynetmeliin 10 uncu maddesinin birinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(1) Ynetim Kurulu; Mdr ve yardmclar ile niversitenin retim elemanlar arasndan Rektr tarafndan grevlendirilecek drt ye ile birlikte toplam yedi kiiden oluur. Mdr, Ynetim Kurulunun bakandr. Ynetim Kurulu yelerinin grev sresi iki yldr. Grev sresi dolan yeler yeniden grevlendirilebilir. Sresi bitmeden ayrlan yelerin yerine kalan sreyi tamamlamak zere retim elemanlar arasndan Rektr tarafndan grevlendirme yaplr.

MADDE 4 Ayn Ynetmeliin 11 inci maddesinin birinci fkrasnn (c) bendi aadaki ekilde deitirilmitir.

c) Bir sonraki dneme ait alma program esaslarn dzenlemek,

MADDE 5 Ayn Ynetmeliin 4 nc maddesinin birinci fkrasnn (a) bendi ve 7 nci maddesinin birinci fkrasnn (c) bendi ile 12 nci maddesi yrrlkten kaldrlmtr.

MADDE 6 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 7 Bu Ynetmelik hkmlerini Gebze Teknik niversitesi Rektr yrtr.

Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

9/11/2008

27049

Ynetmelikte Deiiklik Yapan Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

12/1/2015

29234