26 Ocak 2015 PAZARTES

Resm Gazete

Say : 29248

YNETMELK

ankr Karatekin niversitesinden:

ANKIRI KARATEKN NVERSTES DL ETM UYGULAMA

VE ARATIRMA MERKEZ YNETMELNDE

DEKLK YAPILMASINA

DAR YNETMELK

MADDE 1 16/4/2011 tarihli ve 27907 sayl Resm Gazetede yaymlanan ankr Karatekin niversitesi Dil Eitimi Uygulama ve Aratrma Merkezi Ynetmeliinin 5 inci maddesinin birinci fkrasnn (a) bendi aadaki ekilde deitirilmitir.

a) Yabanc diller ile Trkeyi retmek, talep edilen dillerde kurslar amak, bunlarn retim yntemleri zerinde aratrma yapmak, yeni yntemler gelitirmek amacyla almalar ve uygulamalar yapmak,

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin 6 nc maddesinin birinci fkrasnn (e) bendi aadaki ekilde deitirilmitir.

e) Trkiyede renim gren/grecek yabanc uyruklu rencilerin Trke seviye tespit snavlarn yapmak, lisans ve lisansst dzeyindeki renimi rahat izleyebilmelerine ynelik hazrlk snf eitimi vermek ve kurslar amak,

MADDE 3 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 4 Bu Ynetmelik hkmlerini ankr Karatekin niversitesi Rektr yrtr.

Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

16/4/2011

27907