24 Ocak 2015 CUMARTES

Resm Gazete

Say : 29246

TEBL

alma ve Sosyal Gvenlik Bakanl ile evre ve ehircilik Bakanlndan:

BYK ENDSTRYEL KAZALARLA LGL HAZIRLANACAK

GVENLK RAPORU TEBL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Tebliin amac; 30/12/2013 tarihli ve 28867 mkerrer sayl Resm Gazetede yaymlanan Byk Endstriyel Kazalarn nlenmesi ve Etkilerinin Azaltlmas Hakknda Ynetmelikte belirtilen st seviyeli kurulu iletmecilerinin, ayn Ynetmeliin 11 inci maddesi gerei hazrlamalar veya hazrlatmalar gereken gvenlik raporlarna ilikin usul ve esaslar belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Tebli, Byk Endstriyel Kazalarn nlenmesi ve Etkilerinin Azaltlmas Hakknda Ynetmeliin 5 inci maddesinde tanmlanan st seviyeli kurulular hakknda uygulanr.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Tebli, Byk Endstriyel Kazalarn nlenmesi ve Etkilerinin Azaltlmas Hakknda Ynetmeliin 11 inci ve 21 inci maddelerine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar ve ksaltmalar

MADDE 4 (1) Bu Teblide geen;

a) BKP: Byk kaza nleme politikasn,

b) Gvenlik raporu: st seviyeli kuruluun, kuruluun evresinin, kuruluta yrtlen faaliyetlerin ve proseslerin tantmnn yapld, Byk Endstriyel Kazalarn nlenmesi ve Etkilerinin Azaltlmas Hakknda Ynetmeliin eki Ek-3te belirtilen ilkeleri ierecek ekilde kuruluta uygulanan gvenlik ynetim sistemi ile ilgili bilgilerin ve iletmecinin taahhtlerinin bulunduu belgeyi,

c) Gvenlik raporu format: Ek-1de belirtilen; biim ve genel kurallar dikkate alnarak ve Ek-2de belirtilen gvenlik raporunda bulunmas gerekli asgari bilginin, belirtilen balk ve numaralara gre sralanmasn ieren gvenlik raporu dzenini,

) GYS: Gvenlik ynetim sistemini,

d) Kritik olay (KO): Byk kazaya sebebiyet verme potansiyeli olan btnlk kaybn,

e) Ynetmelik: 30/12/2013 tarihli ve 28867 mkerrer sayl Resm Gazetede yaymlanan Byk Endstriyel Kazalarn nlenmesi ve Etkilerinin Azaltlmas Hakknda Ynetmelii,

ifade eder.

KNC BLM

Genel Ykmllkler

letmecinin gvenlik raporu ile ilgili ykmllkleri

MADDE 5 (1) st seviyeli bir kuruluun iletmecisi Ek-2de belirtilen bilgileri ve gvenlik raporu formatn dikkate alarak bir gvenlik raporu hazrlar veya hazrlatr.

NC BLM

Gvenlik Raporunun ncelenmesi, Gizli Blmleri ve Raporda

Belirtilen Bilgilerin Dayanaklar

Gvenlik raporunun incelenmesi

MADDE 6 (1) Gvenlik raporlar Ynetmeliin 11 inci ve 12 nci maddelerinde belirtilen usul ve esaslara gre incelenir.

Gvenlik raporunun gizli blmleri

MADDE 7 (1) Hazrlanan gvenlik raporlarnda, Ek-2nin birinci ve ikinci blmnde yer alan 1.1.6 (bildirim dahilindeki tehlikeli madde ve miktarlar), 1.2 (b) ve (c), 1.4.1 (c hari), 1.4.2, 1.5 (a) ve 1.5.2, 1.5.16, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.6, 2.2.7 numaral maddeler ve bu maddelere ait alt balklar ile nc blmnn tamamnda belirtilen bilgiler, Ynetmeliin 21 inci maddesi gereince gizli olarak kabul edilir ve bu blmler nc kiilere aklanmaz.

Gvenlik raporunda belirtilen bilgilerin nitelii

MADDE 8 (1) Gvenlik raporunda kullanlan veya belirtilen; gvenilirlik verileri, olaslk verileri, enstrmantasyon gvenlik sertifikasyonlar, meteorolojik, hidrografik ve benzeri bilgiler ile referans bilgilerinin; hangi ulusal/uluslararas kurum veya kurulular ile ulusal/uluslararas kabul grm bilimsel veya standardize edilmi kaynaklardan alnd belirtilir.

Gvenlik raporu ile birlikte gnderilen risk deerlendirmesi

MADDE 9 (1) st seviyeli kuruluun iletmecisi tarafndan, Ynetmeliin 8 inci maddesi gerei hazrlanan/hazrlatlan kantitatif risk deerlendirme belgeleri, gvenlik raporu ile birlikte ancak ayr bir dokman olarak harici bir bellek ile alma ve Sosyal Gvenlik Bakanlna gnderilir. Sz konusu kantitatif risk deerlendirme belgeleri, gvenlik raporunun herhangi bir blmn veya ekini tekil etmez.

DRDNC BLM

eitli ve Son Hkmler

dari tedbirler ve uygulanma usulleri ile yaptrmlar

MADDE 10 (1) Gvenlik raporunun yetersiz bulunmas halinde, Ynetmeliin 23 nc maddesinin ikinci fkrasnda belirtilen hkmler uygulanr.

Yabanc dildeki kaynaklar

MADDE 11 (1) Yabanc dildeki kaynaklardaki bilgilerin kullanlmas durumunda gvenlik raporunun ekinde, sz konusu bilgilerin ilgili mevzuata gre yeminli tercman tarafndan yaplan Trke evirileri sunulur.

Yrrlk

MADDE 12 (1) Bu Tebli yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 13 (1) Bu Tebli hkmlerini alma ve Sosyal Gvenlik Bakan ile evre ve ehircilik Bakan mtereken yrtr.

 

Ekler iin tklaynz