24 Ocak 2015 CUMARTES

Resm Gazete

Say : 29246

YNETMELK

Yksekretim Kurulu Bakanlndan:

RETM YES DIINDAK RETM ELEMANI KADROLARINA NAKLEN

VEYA AIKTAN YAPILACAK ATAMALARDA UYGULANACAK MERKEZ

SINAV LE GR SINAVLARINA LKN USUL VE ESASLAR

HAKKINDA YNETMELKTE DEKLK

YAPILMASINA DAR YNETMELK

MADDE 1 31/7/2008 tarihli ve 26953 sayl Resm Gazetede yaymlanan retim yesi Dndaki retim Eleman Kadrolarna Naklen veya Aktan Yaplacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Snav ile Giri Snavlarna likin Usul ve Esaslar Hakknda Ynetmeliin 12 nci maddesinin birinci fkrasnn sonuna aadaki cmle eklenmitir.

Deerlendirme puan 65 puann altnda olanlar snavlarda baarsz saylr.

MADDE 2 Ayn Ynetmelie aadaki geici madde eklenmitir.

GEC MADDE 4 (1) Bu maddenin yaym tarihinden nce ilan edilip n deerlendirme ve giri snav aamalar tamamlanan retim yesi dndaki retim eleman kadrolarna atamalarda 12 nci maddenin son cmlesi uygulanmaz.

MADDE 3 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 4 Bu Ynetmelik hkmlerini Yksekretim Kurulu Bakan yrtr.