23 Ocak 2015 CUMA

Resm Gazete

Say : 29245

TEBL

zelletirme daresi Bakanlndan:

KARAR

TARH : 21/1/2015

KARAR NO : 2015/B-K-01

KONU : Trkeker A.. Tanmaz

zelletirme daresi Bakanlnca;

zelletirme kapsam ve programnda bulunan Trkiye eker Fabrikalar (Trkeker) A..ye verilen yetki erevesinde; ilgili mevzuat hkmleri, hale lan Metni ve hale artnamesi hkmleri erevesinde Trkeker A.. tarafndan Sat yntemi ve Pazarlk Usul uygulanmak suretiyle gerekletirilen ihale neticesinde, zelletirme Yksek Kurulunun 13/1/1998 tarih ve 98/03 sayl Kararna istinaden,

Trkeker A..ye ait Bursa li, Osmangazi lesi, Muradiye Mahallesi, Beikiler Mevkii H22D06B2A Pafta, 4763 Ada, 12 Parselde kaytl, toplam 320,38 m yzlml tanmaz ile zerindeki mtemmimlerinin (Kargir ev) zelletirilmesine ilikin yaplan ihalede;

1) Tanmazn; 1.260.000.-(Birmilyonikiyzaltmbin) TL bedelle en yksek teklifi veren Beenilir Turizm Oto Kiralama Gayrimenkul naat Gda Sanayi ve Ticaret Ltd. ti.ye hale artnamesi esaslar erevesinde satlmasna, Beenilir Turizm Oto Kiralama Gayrimenkul naat Gda Sanayi ve Ticaret Ltd. ti.nin Szlemeyi imzalamaktan imtina etmesi veya dier ykmllklerini yerine getirmemesi halinde, geici teminatnn Trkeker A.. lehine irat kaydedilerek sz konusu tanmazn, 1.240.000.-(Birmilyonikiyzkrkbin) TL bedelle ikinci en yksek teklifi veren Hakan BEENLRe hale artnamesi esaslar erevesinde satlmasna, Hakan BEENLRin Szlemeyi imzalamaktan imtina etmesi veya dier ykmllklerini yerine getirmemesi halinde, geici teminatnn Trkeker A.. lehine irat kaydedilerek sz konusu tanmazn, 1.220.000.-(Birmilyonikiyzyirmibin) TL bedelle nc en yksek teklifi veren Sedat DNDARa hale artnamesi esaslar erevesinde satlmasna, Sedat DNDARn Szlemeyi imzalamaktan imtina etmesi veya dier ykmllklerini yerine getirmemesi halinde geici teminatnn Trkeker A.. lehine irat kaydedilerek ihalenin iptal edilmesine, eklinde verilen hale Komisyonu Kararnn onaylanmasna,

2) Bu Karar erevesinde Teklif Sahipleri ile Szleme imzalanmasna ve Karar gereklerinin Trkeker A.. tarafndan yerine getirilmesine

karar verilmitir.