23 Ocak 2015 CUMA

Resm Gazete

Say : 29245

YNETMELK

Uluslararas Antalya niversitesinden:

ULUSLARARASI ANTALYA NVERSTES SREKL ETM

UYGULAMA VE ARATIRMA MERKEZ YNETMELNDE

DEKLK YAPILMASINA DAR YNETMELK

MADDE 1 25/2/2013 tarihli ve 28570 sayl Resm Gazetede yaymlanan Uluslararas Antalya niversitesi Srekli Eitim Uygulama ve Aratrma Merkezi Ynetmeliinin 8 inci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 8 (1) Merkez Mdr; Rektr tarafndan yl iin grevlendirilir. Grev sresi sona eren Merkez Mdr yeniden grevlendirilebilir. Merkez Mdr, almalarnda kendisine yardmc olmak zere en fazla iki kiiyi Merkez Mdr yardmcs olarak grevlendirilmek zere Rektrn onayna sunar. Merkez Mdrnn grevi banda olmad zamanlarda yerine yardmclarndan birisi veklet eder.

MADDE 2 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 3 Bu Ynetmelik hkmlerini Uluslararas Antalya niversitesi Rektr yrtr.

Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

25/2/2013

28570