23 Ocak 2015 CUMA

Resm Gazete

Say : 29245

YNETMELK

Dokuz Eyll niversitesinden:

DOKUZ EYLL NVERSTES LSANSST ETM VE RETM

YNETMELNDE DEKLK YAPILMASINA

DAR YNETMELK

MADDE 1 6/11/2013 tarihli ve 28813 sayl Resm Gazetede yaymlanan Dokuz Eyll niversitesi Lisansst Eitim ve retim Ynetmeliinin 6 nc maddesinin birinci fkrasnn (b) bendi aadaki ekilde deitirilmitir.

b) Bavurduu programn puan trnden 55 ALES puanndan az olmamak zere enstit ynetim kurulunca belirlenen ALES puanna veya GRE ya da GMAT snavlarndan Senato tarafndan belirlenen edeer bir puana sahip olmalar gerekir. Gzel sanatlar ile konservatuar anabilim/anasanat dallarna bavurularda ALESe girmi olma koulu aranmaz.

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin 7 nci maddesinin birinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(1) Enstit ynetim kurulunca belirlenen dillerden snava alnmas gereken yabanc uyruklu renciler ile yabanc dil hazrlk snf bulunan yksek lisans programlarna kesin kayt yaptran renciler ngilizce, Franszca veya Almanca dillerinin birinden niversitenin Yabanc Diller Yksekokulunda yabanc dil yeterlik snavna alnrlar. Bu snavdan Dokuz Eyll niversitesi Yabanc Diller Yksekokulu Uygulama Esaslar ile belirlenen puan alanlar baarl saylr. Baarsz olan rencilere yabanc dil renmeleri iin bir yl sre verilir. Bu sre sonunda da baarsz olan rencilere ilgili mevzuat hkmleri uygulanr.

MADDE 3 Ayn Ynetmeliin 8 inci maddesinin ikinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(2) Doktora programlarna bavuracak adaylarda aranan ALES puanlar unlardr:

a) Lisans derecesi ile doktora programlarna bavuran adaylarn, doktora programnda bavurduklar puan trnden 80 puandan az olmamak zere enstit ynetim kurulu karar ile belirlenen ALES puanna veya GRE ya da GMAT snavlarndan senato tarafndan belirlenen edeer bir puana sahip olmalar.

b) Yksek lisans derecesi ile doktora programlarna bavuran adaylarn, doktora programnda bavurduklar puan trnden en az 60 ALES puanna veya GRE ya da GMAT snavlarndan senato tarafndan belirlenen edeer bir puana sahip olmalar.

c) Temel tp bilimleri doktora programlarna bavuran adaylardan tp fakltesi mezunlarnn 50 temel tp puanna veya ALESin saysal ksmndan 60 standart puana veya GRE ya da GMAT snavlarndan senato tarafndan belirlenen edeer bir puana, tp fakltesi mezunu olmayanlarn ise ALESin saysal ksmndan 60 standart puana veya GRE ya da GMAT snavlarndan senato tarafndan belirlenen edeer bir puana sahip olmalar.

MADDE 4 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 5 Bu Ynetmelik hkmlerini Dokuz Eyll niversitesi Rektr yrtr.

Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

6/11/2013

28813

Ynetmelikte Deiiklik Yapan Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

26/5/2014

29011