23 Ocak 2015 CUMA

Resm Gazete

Say : 29245

YNETMELK

Atatrk niversitesinden:

ATATRK NVERSTES N LSANS VE LSANS ETM-RETM VE

SINAV YNETMELNDE DEKLK YAPILMASINA

DAR YNETMELK

MADDE 1 14/5/2012 tarihli ve 28292 sayl Resm Gazetede yaymlanan Atatrk niversitesi n Lisans ve Lisans Eitim-retim ve Snav Ynetmeliinin 16 nc maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 16 (1) SYM tarafndan yerletirilen ve niversiteye yeniden kayt hakk kazanan; baka bir yksekretim kurumunda renci iken niversiteye yatay gei yolu ile kayt yaptran rencilerin, daha nce devam ettikleri yksekretim programnda baarl olduklar derslerden muaf olabilmeleri ve dier yksekretim kurumlarndan ve/veya uzaktan eitim kurumlarndan alnan derslerin geer notlarnn bu Ynetmeliin 27 nci maddesine gre muaf olarak deerlendirilebilmesi iin, dekanla/mdrle muafiyet istedikleri dersleri belirten bir dileke ve ekinde not dkm belgesi ile ders ieriklerini kapsayan onayl belgelerle bavurmalar gerekir.

(2) Muafiyet talepleri ile ilgili bavurular, rencinin ders kaydn yaptrd ilk yaryln/yln ikinci haftasnn sonuna kadar yaplr. rencinin muafiyet istei, blm/anabilim veya program bakanlnn grleri de dikkate alnp, ilgili ynetim kurulunca deerlendirilerek ders muafiyeti ve intibak karara balanr. Bu srete renciler, muafiyet talebinde bulunduu derse/derslere devam eder.

(3) Dikey gei yolu ile kayt yaptran renciler hari olmak zere dier yollarla kayt yaptran rencilerin daha nce kaytl olduklar yksekretim kurumlarndan aldklar ders/dersler ile niversite rencilerinin yaz okulu ve benzeri yollarla dier yksekretim kurumlarndan aldklar derslerin baar notlar niversitede uygulanan harf notlarna evrilerek not dkm belgelerine ilenir.

(4) retim programlarnda baarl/baarsz olarak deerlendirilen ders/derslerden baarl olanlar not dkm belgesine G (Geer) olarak ilenir.

(5) Dikey gei ile kayt yaptran rencilerin;

a) Mezun olduklar nlisans programnda aldklar ve bu Ynetmelik hkmlerine gre muaf olarak saylmas uygun grlen ve not dkm belgesinde yer alan dersin/derslerin baar notunun, bu Ynetmeliin 27 nci maddesinde belirlenen harf notlarndan en az CC harf notu veya karl olmas gerekir. lgili ynetim kurullarnca muafiyetleri uygun grlen dersler rencinin not dkm belgesine ilenir.

b) Diploma programlarndan mezuniyet koullarn salamalar halinde lisans not ortalamalar, nlisans programnda alarak lisans programnda intibak yaplan derslerin harf notlar ile lisans eitimi srasnda ald derslerin harf notlar dikkate alnarak hesaplanr.

(6) niversitede renimine devam ederken baka bir yksekretim kurumunda ierik ve kredi ynnden uyumlu olan dersi/dersleri alm ve baarm olan renciler, o ders/dersler iin ilk defa ders kayd yaptrd dnemin ders kayt sresi iinde mracaat etmesi halinde ynetim kurulu karar ile ilgili dersten/derslerden muaf olabilirler.

(7) niversitede renimine devam ederken SYM tarafndan merkezi olarak yaplan Yabanc Dil Bilgisi Seviye Tespit Snavnda (YDS) 50 (elli) veya Yksekretim Kurulu tarafndan kabul edilen dier yabanc dil snavlarndan e deer puan alan renciler, ortak zorunlu ders statsndeki yabanc dil ve/veya mesleki yabanc dil statsndeki ders/dersler iin baarl olduu snav takip eden dnemin ders kayt sresi iinde mracaat etmesi halinde ilgili birim ynetim kurulu karar ile ilgili dersten/derslerden muaf olabilirler. Ancak renciler, mesleki yabanc dil dersleri iin yllk eitim-retim uygulayan programlarda bir dersten, yaryllk eitim-retim uygulayan programlarda en fazla iki dersten muaf tutulabilirler.

MADDE 2 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 3 Bu Ynetmelik hkmlerini Atatrk niversitesi Rektr yrtr.

Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

14/5/2012

28292

Ynetmelikte Deiiklik Yapan Ynetmeliklerin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

1-

13/12/2012

28496

2-

13/1/2014

28881

3-

28/4/2014

28985

4-

9/9/2014

29114