22 Ocak 2015 PEREMBE

Resm Gazete

Say : 29244

YNETMELK

Sivil Havaclk Genel Mdrlnden:

SVL HAVACILIKTA EMNYET YNETM SSTEM YNETMEL

(SHY-SMS)NDE DEKLK YAPILMASINA DAR YNETMELK

MADDE 1 13/1/2012 tarihli ve 28172 sayl Resm Gazetede yaymlanan Sivil Havaclkta Emniyet Ynetim Sistemi Ynetmelii (SHY-SMS)nin 2 nci maddesinin birinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(1) Bu Ynetmelik, 14/10/1983 tarihli ve 2920 sayl Trk Sivil Havaclk Kanununa gre yetkilendirilen; hava seyrsefer hizmet salayclar, havaalan iletmecileri, terminal iletmecileri, hava tayclarna en az yolcu trafik, yk kontrol ve haberleme ile ramp hizmeti veren yer hizmetleri kurulular, ikram retim ve servis hizmeti veren yer hizmetleri kurulular, hava aralarna hizmet veren akaryakt kurulular, ticari hava tama iletmeleri, tip intibak eitim organizasyonlar, uu eitim organizasyonlar, onayl bakm kurulular, onayl havaclk tp merkezleri ve tasarm ve retim kurulularn kapsar.

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin 4 nc maddesinin birinci fkrasnn (l) bendi aadaki ekilde deitirilmitir.

l) letme: Trk Sivil Havaclk Kanununa gre yetkilendirilen; hava seyrsefer hizmet salayclar, havaalan iletmecileri, terminal iletmecileri, hava tayclarna en az yolcu trafik, yk kontrol ve haberleme ile ramp hizmeti veren yer hizmetleri kurulular, ikram retim ve servis hizmeti veren yer hizmetleri kurulular, hava aralarna hizmet veren akaryakt kurulular, ticari hava tama iletmeleri, tip intibak eitim organizasyonlar, uu eitim organizasyonlar, onayl bakm kurulular, onayl havaclk tp merkezleri ve tasarm ve retim kurulularn,

MADDE 3 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 4 Bu Ynetmelik hkmlerini Sivil Havaclk Genel Mdr yrtr.

Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

13/1/2012

28172