22 Ocak 2015 PEREMBE

Resm Gazete

Say : 29244

YNETMELK

Kalknma Bakanlndan:

BLGESEL GELME YKSEK KURULU VE BLGESEL GELME

KOMTESNN TEEKKL LE ALIMA USUL VE

ESASLARI HAKKINDA YNETMELK

Ama ve kapsam

MADDE 1 (1) Bu Ynetmelik, Blgesel Gelime Yksek Kurulu ve Blgesel Gelime Komitesinin teekkl ile alma usul ve esaslarn dzenlemek amacyla hazrlanmtr.

Dayanak

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik, 3/6/2011 tarihli ve 641 sayl Kalknma Bakanlnn Tekilat ve Grevleri Hakknda Kanun Hkmnde Kararnamenin 23/A maddesi hkmlerine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Bakanlk: Kalknma Bakanln,

b) Komite: Blgesel Gelime Komitesini,

c) Kurul: Blgesel Gelime Yksek Kurulunu

ifade eder.

Kurulun teekkl

MADDE 4 (1) Kurul, Babakan ve Kalknma Bakan ile Babakann belirleyecei bakanlardan oluur.

(2) Kurul, Babakann bakanlnda, Babakann katlmad hllerde ise Babakann belirleyecei bakann bakanlnda toplanr.

Kurulun alma usul

MADDE 5 (1) Bakan gndemdeki konular grmek amacyla gerekli grd hallerde Kurulu toplantya arr. Kurulun toplanma imknnn bulunmad durumlarda kararlar yazl usulle takip edilip sonulandrlr.

(2) Toplant gndemi, Bakanlk tarafndan belirlenerek Kurul Bakannn onayna sunulur.

(3) Toplant zaman ve gndemi gibi toplantya ilikin bilgiler, toplant tarihinden en az bir hafta nce yazl olarak yelere bildirilir. Bakanln veya dier kurum ve kurulularn gndemdeki konulara ilikin inceleme, sonu ve nerilerini ieren bilgi ve belgeler de yelere gnderilir.

Komitenin teekkl

MADDE 6 (1) Blgesel Gelime Komitesi, Bakanlk Mstearnn bakanlnda, Maliye Bakanl ve Hazine Mstearlar ile Blgesel Gelime Yksek Kurulunda temsil edilen bakanlklarn mstearlarndan oluur.

Komitenin alma usul

MADDE 7 (1) Komite Bakan, gndemindeki konular grmek amacyla gerekli grd hallerde Komite yelerini toplantya arr.

(2) Toplant gndemi Komite Bakan tarafndan belirlenir.

(3) Gndemdeki konulara gre kamu kesimi, zel kesim veya sivil toplum kuruluu temsilcileri toplantlara davet edilebilir.

(4) Toplant zaman ve gndemi gibi toplantya ilikin bilgiler, toplant tarihinden en az bir hafta nce yazl olarak yelere bildirilir. Bakanln veya dier kurum ve kurulularn gndemdeki konulara ilikin inceleme, sonu ve nerilerini ieren bilgi ve belgeler de gndemle birlikte yelere gnderilir.

(5) Komite, strateji gelitirme ve planlama almalar gibi detayl olarak ele alnmas gereken hususlarda, yeleri arasndan komisyonlar kurabilir.

Sekretarya hizmetleri

MADDE 8 (1) Kurulun ve Komitenin sekretarya hizmetleri Bakanlk Blgesel Gelime ve Yapsal Uyum Genel Mdrl tarafndan yrtlr.

Komite toplant ve karar alma nisab

MADDE 9 (1) Komite, yelerin salt ounluu ile toplanr.

(2) Kararlar oy okluuyla alnr. Oylarn eitlii durumunda, Bakann kulland oy ynnde karar alnm saylr.

Yrrlk

MADDE 10 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 11 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Kalknma Bakan yrtr.