22 Ocak 2015 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29244

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                        20 Ocak 2015

          69471265-305-624

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Denizcilik Anlaşmasının imzalanması ve görüşmelerde bulunmak üzere; 22 Ocak 2015 tarihinde Malta’ya gidecek olan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Lütfi ELVAN’ın dönüşüne kadar Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına, İçişleri Bakanı Efkan ALA’nın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                          Yalçın AKDOĞAN

                                                                                                                                                Başbakan V.

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                             20 Ocak 2015

         68244839-140.03-27-47

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 20/1/2015 tarihli ve 69471265-305-624 sayılı yazınız.

Denizcilik Anlaşmasının imzalanması ve görüşmelerde bulunmak üzere, 22 Ocak 2015 tarihinde Malta’ya gidecek olan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Lütfi ELVAN’ın dönüşüne kadar Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına, İçişleri Bakanı Efkan ALA’nın vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                    Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI