22 Ocak 2015 PEREMBE

Resm Gazete

Say : 29244

TEBL

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlndan:

BASINLI GAZ TPLERNN DOLUM VE PERYODK MUAYENELERNN

USUL VE ESASLARINA LKN TEBL

(TEBL NO: SGM-2015/2)

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak, Tanmlar ve Standartlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Tebliin amac; sktrlm, svlatrlm veya znm gazlar iin kullanlan yeniden doldurulabilir basnl gaz tplerinin toplumun can ve mal emniyeti ile evre gvenliini salayacak ekilde ilgili mevzuata uygun olanlarna dolum yaplmas ve kullanm srasndaki periyodik muayene, deney, bakm ve tamiri usul ve esaslarn belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Tebli sktrlm, svlatrlm veya znm gazlar iin kullanlan yeniden doldurulabilir basnl gaz tplerinin ilgili mevzuatlara uygun olanlarna dolum yaplmas ve kullanm srasndaki periyodik muayene, deney, bakm ve tamirini kapsar.

(2) Bu Tebli;

a) Medikal oksijen tpleri hari solunum (nefes alma) tplerini ve bu tplere dolum yapan tesisleri,

b) Svlatrlm Petrol Gaz (LPG) dolumu yapan ve satan tesisleri,

kapsamaz.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Tebli;

a) 3/6/2011 tarihli ve 635 sayl Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlnn Tekilat ve Grevleri Hakknda Kanun Hkmnde Kararnamenin 7 nci maddesinin birinci fkrasnn (f) bendine,

b) 10/6/1930 tarihli ve 1705 sayl Ticarette Taiin Men'i ve hracatn Murakabesi ve Korunmas Hakknda Kanunun 1 inci, 2 nci ve 6 nc maddelerine,

c) 18/11/1960 tarihli ve 132 sayl Trk Standartlar Enstits Kurulu Kanununun 2 nci maddesine,

) 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayl rnlere likin Teknik Mevzuatn Hazrlanmas ve Uygulanmasna Dair Kanunun 5 inci, 11 inci ve 12 nci maddelerine,

dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Teblide geen;

a) A Tipi Muayene Kuruluu: Tanabilir basnl ekipmanlarn periyodik kontroln ierecek ekilde, TS EN ISO/IEC 17020 standard kapsamnda akredite olan muayene kuruluunu,

b) ADR: 8/9/2009 tarihli ve 2009/15454 sayl Bakanlar Kurulu Karar ile yrrle konulan Tehlikeli Mallarn Karayolu ile Uluslararas Tamaclna likin Avrupa Anlamas,

c) Bakanlk: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanln,

) Dolumcu: Sna ve tbbi gazlarn tplere ve/veya manifoldlu tp demetlerine dolumu ile sat ve datm hizmetlerini yapan gerek veya tzel kiiyi,

d) Dolum tesisi: Sna ve tbbi gazlarn dolum, sat ve datm hizmetlerinin yaplmas amacyla ilgili mevzuata uygun, gerekli izin, ruhsat ve belgeleri haiz sna gazlarn tplere ve manifoldlu tp demetlerine, tanker ve tanabilir sv kaplarna dolumunun gerekletirildii tesisi,

e) Dolum Yeterlilik Belgesi: Basnl gaz tp ve/veya manifoldlu tp demetlerine dolum tesisleri tarafndan dolum yaplabileceini gsteren belgeyi,

f) Gaz reticisi: Sna ve tbbi gazlarn retim, ithalat, dolum, sat ve datmn yapan gerek veya tzel kiiyi,

g) Hurdaya ayrma: lgili mevzuatna uygun olmayan ve/veya periyodik muayeneden gemeyen tp ve manifoldlu tp demetlerinin bir daha dolum yaplmayacak ekilde tahrif edilerek geri dnme gnderilmesini,

) l Mdrl: Bilim, Sanayi ve Teknoloji l Mdrln,

h) malat: Sna ve tbbi gazlarn doldurulmas, depolanmas ve tanmas amacyla ilgili standartlara gre retilen basnl gaz tpleri ve/veya manifoldlu tp demetlerini reten gerek ve tzel kii,

) Manifoldlu tp demeti: Birden fazla tpn bir elik konstrksiyon iinde manifold ile birbirine bal olduu tp demetini,

i) Muayene/deney: Basnl gaz tp ve manifoldlu tp demetlerinin dolumundan nce ilgili mevzuatna uygun olup olmadnn kontrol edilmesini,

j) Mlkiyet sahibi: Tp ve/veya manifoldlu tp demetinin sahibi olan gerek veya tzel kiiyi,

k) Periyodik muayene: Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Uluslararas Tanmasna likin Avrupa Anlamasnda (ADR) belirtilen periyodik muayene ve periyodik muayeneyi dzenleyen yntemlerini,

l) Sna gaz: LPG hari olmak zere kaynama noktas -273,15oC ile 26,7oC arasnda bulunan ve genel olarak eitli sanayi kollarnda kullanlan organik ya da inorganik, svlatrlm veya sktrlm halde piyasaya arz edilen elementler ve bunlarn eitli karmlarn,

m) Tedariki: Sna gazlar reticilerden, iletmelerden veya ithalat yolu ile temin ederek bu gazlarn dolum ve sat ile bunlarn dolum bayilerine, datm bayilerine ve kullanclara datmn yapan gerek veya tzel kiiyi,

n) Tbbi gaz: Medikal amal kullanlan btn gazlar,

o) Tp: Hacmi 150 litreye kadar olan, tanabilir gazlarn doldurulmas, depolanmas, tanmas ve kullanlmasnda kullanlan basnl kab,

) Tp dolum talimat: Basnl gaz tpleri ve/veya manifoldlu tp demetlerine sna ve tbbi gazlarn dolum ve kontrolnde izlenecek sreci gsteren ak emasn,

p) TRKAK: Trk Akreditasyon Kurumunu,

r) Uygunluun yeniden deerlendirilmesi: Mlkiyet sahibi veya kullancnn talebi zerine 5/6/2002 tarihli ve 24776 sayl Resm Gazetede yaymlanan Tanabilir Basnl Ekipmanlar Ynetmeliinin (99/36/AT) zorunlu uygulamaya girmesinden nce imal edilip piyasaya arz edilmi olan tanabilir basnl ekipmann uygunluunun yeniden deerlendirme yntemini,

s) Ynetmelik: 31/12/2012 tarihli ve 28514 sayl Resm Gazetede yaymlanan Tanabilir Basnl Ekipmanlar Ynetmeliini (2010/35/AB),

ifade eder.

lgili standartlar

MADDE 5 (1) Aadaki standartlar ve bu standartlarn yerini ald eski standartlar kapsamnda retilen basnl gaz tplerinin periyodik muayene, deney, bakm ve tamiri zorunludur.

a) TS EN 13322-1 Tanabilir gaz tpleri Tekrar doldurulabilir kaynakl elik gaz tpleri Tasarm ve imalat Blm 1: Karbonlu elikler,

b) TS EN 13322-2 Tanabilir gaz tpleri Tekrar doldurulabilir kaynakl elik gaz tpleri Tasarm ve imalat Blm 2: Paslanmaz elikler,

c) TS EN ISO 9809-1 Gaz tpleri - Tekrar doldurulabilir dikisiz elik gaz tpleri - Tasarm, yapm ve deneyler - Blm 1: ekme dayanm 1100 mpadan kk sertletirilmi ve temperlenmi elik tpler,

) TS EN ISO 9809-2 Gaz tpleri - Tekrar doldurulabilir dikisiz elik gaz tpleri - Tasarm, yapm ve deneyler - Blm 2: ekme dayanm 1100 mpaa eit veya daha byk sertletirilmi ve temperlenmi elik tpler,

d) TS EN ISO 9809-3 Gaz tpleri - Tekrar doldurulabilir dikisiz elik gaz tpleri - Tasarm, yapm ve deneyler - Blm 3: Normalize edilmi elik tpler,

e) TS EN 1800 Tanabilir gaz tpleri - Asetilen tpleri - Temel gerekler, tarifler ve tip deneyleri,

f) TS EN 1975 Tanabilir gaz tpleri - Yeniden doldurulabilir Dikisiz - Alminyum ve alminyum alaml - Su kapasitesi 0,5 litreden 150 litreye kadar - Tasarm ve imalat zellikleri,

g) TS EN ISO 10961 Gaz tpleri - Tp demetleri - Tasarm, imalat, deneyler ve muayene standard,

(2) Sna ve tbbi gaz tplerinin periyodik muayene, deney, bakm ve tamiri aadaki standartlar ve bu standartlarn yerini ald eski standartlar kapsamnda zorunludur.

a) TS EN 13322-1 ve TS EN 13322-2 standartlar veya bu standartlarn yerine getii eski standartlar kapsamnda retilen basnl gaz tplerini, TS EN 1803 Tanabilir gaz tpleri Dikili - Karbon eliinden gaz tpleri iin periyodik muayene ve deney standard,

b) TS EN ISO 9809-1, TS EN ISO 9809-2 ve TS EN ISO 9809-3 standartlar veya bu standartlarn yerine getii eski standartlar kapsamnda retilen basnl gaz tplerini, TS EN 1968 Tanabilir gaz tpleri Dikisiz - elik gaz tpleri iin periyodik muayene ve deney standard,

c) TS EN 1975 standard veya bu standardn yerine getii eski standartlar kapsamnda retilen basnl gaz tplerini TS EN 1802 Gaz tpleri Tanabilir Dikisiz alminyum alaml gaz tpleri iin periyodik muayene ve deney standard,

) TS EN 1800 standardna veya bu standardn yerine getii eski standartlar kapsamnda retilen basnl gaz tplerini TS EN 12863 Tanabilir gaz tpleri znm asetilen tpleri standard,

d) TS EN ISO 10961 Gaz tpleri - Tp demetleri - Tasarm, imalat, deneyler ve muayene standard kapsamnda retilen manifoldlu tp demetlerinin periyodik muayenesi, TS EN 15888 Tanabilir gaz tpleri-Tp demetleri-Periyodik muayene ve testleri standard kapsamnda yaplr.

(3) kinci fkrada anlan ilgili standardna gre periyodik muayene tarihi gelen basnl tplerin, standartlara uygun yaplan periyodik muayene sonras ilgili tp muayene tarihi ve standartlara gre dier ilemlere tabi tutulur ve periyodik muayene kapsamnda bir rapor dzenlenir.

(4) Bu maddenin birinci fkrasnda yer alan standartlar ile benzer standartlar kapsamnda retilen basnl gaz tplerinin dolum esnasndaki muayenelerinde, aada yer alan ilgili standart veya standartlarn n grd kurallara uyulmas zorunludur.

a) TS EN ISO 11372 Tanabilir gaz tpleri-znm asetilen gaz iin-Dolum artlar ve muayeneleri,

b) TS EN 1919 Tanabilir gaz tpleri - Svlatrlm gazlar iin (asetilen ve LPG hari) -Dolum srasnda muayene,

c) TS EN 1920 Gaz tpleri - Tanabilir - Sktrlm gazlar (asetilen hari) iin - Dolum srasnda muayene,

) TS EN ISO 11372 Tanabilir gaz tpleri-znm asetilen gaz iin-Dolum artlar ve muayeneleri,

d) TS EN ISO 13088 Tpler- Asetilen tp demetleri-Dolum artlar ve dolum muayenesi,

e) TS EN 13096 Tanabilir Gaz Tpleri-Doldurulan gazlarn dolum noktalarndaki artlar -Tek birleenli gazlar,

f) TS EN 13099 Tanabilir Gaz Tpleri-Doldurulan gazlarn dolum noktalarndaki artlar,

g) TS EN 13365 Gaz Tpleri-Tanabilir-Srekli ve Sktrlabilir Gazlar in (Asetilen Hari)-Dolum Srasnda Muayene,

) TS EN 13385 Gaz Tpleri-Tanabilir-Srekli ve Svlatrlm Gaz (Asetilen Hari) in Bataryal Tatlar-Dolum Srasnda Muayene,

h) TS EN 13720 Gaz Tpleri-Tanabilir-Asetilen Bataryal Tatlar in Dolum artlar,

) TS ISO 11625 Gaz tpleri-Emniyetli tama ve kullanma,

i) TS EN ISO 11621 Gaz tpleri - Gaz hizmetinin deitirilmesi iin ilemler.

(5) Bu Teblide yer alan standartlarn tadil edilmesi veya deitirilmesi durumunda, bu standartlarn yerine geen yeni standartlar dikkate alnr.

KNC BLM

Yeterlilik Belgesi, Gerekli Belgeler, Gerekli Ekipmanlar

Yeterlilik belgesi

MADDE 6 (1) Basnl gaz tplerine ve/veya manifoldlu tp demetlerine dolum yapacak dolum tesisleri, faaliyette bulunduklar lin l Mdrlnden Dolum Yeterlilik Belgesi almalar ve iki ylda bir vize yaptrmalar zorunludur. Bu belgenin kapsam blmne dolumu yaplacak ilgili gaz cinslerinin isimleri yazlr.

(2) Bu Tebliin yaymlanmasndan nce 19/4/2011 tarihli ve 27910 sayl Resm Gazetede yaymlanan Basnl Gaz Tplerinin Periyodik Muayene, Deney, Bakm ve Tamiri Yeterlilik Belgesi Verilmesine likin Tebli (Tebli No: SGM-2011/4) kapsamnda verilen Yeterlilik Belgeleri, vize tarihi uygun olmas halinde 1 yl geerlilii devam edecektir. Ancak, bu Tebliin yaymlanmasndan bir yl sonra yeni Yeterlilik Belgesi almayan firmalarn eski belgeleri iptal edilmi saylacaktr. Ayrca, bu Tebliin yaymlanmasndan nce verilen Yeterlilik Belgeleri vizesi dolmas halinde, eski Yeterlilik Belgeleri vize yaplmayacak ve yeni Yeterlilik Belgesi dzenlenecektir.

(3) Bu Tebliin 7 nci maddesindeki belgeler ile 8 inci maddesindeki ekipmanlarn kontrolnde, l Mdrl adna denetimi yapan personel tarafndan eksiklik tespit edilmesi durumunda mracaat sahibine belge verilmez.

(4) Ayn il snr iinde birden fazla dolum tesisi bulunan gerek veya tzel kiilerin, dolum tesislerinin adresleri Dolum Yeterlilik Belgesinde bulunmas art ile tek bir Dolum Yeterlilik Belgesi almalar yeterlidir. Ancak, l Mdrl adna denetimi yapan personel tarafndan dolum tesislerinin ayr ayr denetlenmesi ve Dolum Yeterlilik Belgesine bu dolum tesislerinin adres bilgilerinin yazlmas mecburidir.

(5) Farkl illerde dolum tesisi bulunan gerek veya tzel kiilerin her bir ildeki dolum tesisleri iin farkl bir Dolum Yeterlilik Belgesi almalar mecburidir.

(6) Kendi ihtiyac iin snai gaz dolumu yapan iletmelerde Gayri Shhi Messese Belgesinde (GSMB) faaliyet alanna baklmakszn Dolum Yeterlilik Belgesi verilir. Ancak sz konusu iletmelerin piyasaya sat amacyla dolum yaptklar tespit edilirse 10/6/1930 tarihli ve 1705 sayl Kanun kapsamnda idari yaptrm uygulanr ve Dolum Yeterlilik Belgesi iptal edilir.

(7) Dolum Yeterlilik Belgesi sahibi dolum tesisleri; unvan, adres, kapsam ve dolum tesisi saysnda meydana gelecek deiiklikleri faaliyette bulunduu lin l Mdrlne bildirerek Dolum Yeterlilik Belgesinde gerekli deiiklikleri en ge 15 gn ierisinde yaptrmak zorundadr. Sz konusu deiiklikleri zamannda bildirimde bulunmayan dolum tesisleri basnl gaz tpne ve/veya manifoldlu tp demetlerine dolum yapamaz.

Gerekli belgeler

MADDE 7 (1) Dolum Yeterlilik Belgesi alacak dolum tesisleri, Bakanlk tarafndan elektronik bavuru sistemi kuruluncaya kadar bir dileke ekinde aadaki bilgi ve belgeleri ieren dosya ile birlikte faaliyet gsterdikleri lin l Mdrlklerine mracaat eder. Ancak, Bakanlk tarafndan gerekli alt yapnn tamamlanmas ile birlikte, Dolum Yeterlilik Belgesi bavurular elektronik ortamda yaplr ve sre bu ekilde devam ettirilir.

a) Gaz reticisi veya tedarikinin ad, unvan, adresi ve iletiim bilgileri,

b) Faaliyet kapsam,

c) Ticari sicil belgesi,

) yeri ama ve alma ruhsat veya iletme belgesi,

d) Tesisin kapal ve ak alan,

e) yerinde alan personel says ve nitelii,

f) Sna gazn retim ve/veya dolum, depolama ve piyasaya arzna dair teknik donanmn ilgili teknik dzenlemelere uygun olduuna dair beyan, miktar, kapasite ve zelliklerine ilikin bilgi ve belgeler,

g) Dolum esnasnda dolum tesisi tarafndan her bir gaz tr iin kullanlacak Tp Dolum Talimatn yazl ve ematik olarak gsteren dokman.

Gerekli ekipmanlar

MADDE 8 (1) Dolum Yeterlilik Belgesi almak isteyen dolum tesislerinin test ve bakm istasyonlarnda aadaki ekipmanlarn bulunmas gerekir. Bu ekipmanlarn varl ve ilerlii mracaat yaplan lin l Mdrl denetim personeli tarafndan tespit edilir.

a) lgili standarda uygun test basnc salayacak kapasitede, %1 duyarllkta ift manometreli-elektrik motorlu, gerekli emniyet tedbirleri alnm, su ve hava balantlar yaplm Hidrostatik Basn Test nitesi (TS EN 12863 standard hari),

b) Valf skma tezgah, torkmetre, ap kumpas veya pimetre,

c) 2,5 A'lk lamba, 1 kg aa tokmak,

) Kalibre edilmi terazi (0-150 kg aras),

d) Hurdaya ayrlacak veya kullanm d braklacak tpn ilgili standarda gre imhas iin uygun imha aleti veya snai gaz tplerini hurdaya ayrma kapasitesi olan baka bir iletme ile yaplm szleme ve imha olunan tplerin kayt altna alnmasn salayan sistemi,

e) Tp Kurutma nitesi (TS EN 12863 standard hari),

f) Test tarihi numaratr ve muayenede kullanlacak firma semboln tayan mhr,

g) Boluk Mastar (TS EN 12863 standard olan ve asetilen dolumu yapan istasyonlar iin),

) Dolumu yaplan gaz eidinin her biri iin ilgili mevzuata uygun gaz depolama tank,

h) Ultrasonik et kalnl lme cihaz,

) Tp yzey temizleme nitesi,

i) Tpn omuz ksmndaki iaretlemeleri kaybolmayacak ekilde boyama yaplmas iin boyama nitesi veya tpn boyasnn yaplabilecei bir tesisle yaplm szleme,

bulunmaldr.

NC BLM

Uygulama, Usul ve Esaslar, zlenebilirlik

Uygulama

MADDE 9 (1) l Mdrl tarafndan dosya zerinde ve mahallinde yaplan incelemeler sonucunda, dolumcu olma vasfna sahip olduu deerlendirilen gerek veya tzel kiiler iin iki nsha Dolum Yeterlilik Belgesi dzenlenir. Nshalardan biri dolum tesisine verilir, dieri l Mdrlnde muhafaza edilir. l Mdrl tarafndan yaplan denetimler sonucu askya alnmad veya iptal edilmedii srece, Dolum Yeterlilik Belgesinin geerlilik sresi iki yldr. Belge, mevcut gereklilikler yerinde kontrol edilmek artyla iki yllk srelerle vize yaplarak uzatlr. Vize bavurular vize tarihi dolmadan en ge 15 gn nce l Mdrlne yaplmaldr. Vize yaplmayan belgeler geersizdir.

(2) Dolum tesisleri tarafndan basnl gaz tp ve/veya manifoldlu tp demetlerinin toplumun ve kullanclarn can ve mal emniyeti ile evre gvenliini salamas amacyla; tanmas, depolanmas ve kullanlmasnda dikkat edilmesi gereken hususlara dair bir kullanm klavuzu hazrlanmas zorunludur.

(3) Dolum tesisleri bu kullanm klavuzunu ilk tp veya manifoldlu tp demeti tesliminde ve daha sonra kullancnn talep etmesi halinde her gaz tr iin kullanm talimatnn bir kopyasn vermek zorundadr.

(4) Dolum tesisleri; dolum mahallinde her bir gaz tr iin tp dolum talimatn, test ve muayene mahallinde ise tpn test ve muayene talimatn yazl ve ematik olarak asmak zorundadr.

(5) Dolum Yeterlilik Belgesine haiz dolum tesislerinin faaliyette bulunduu lin l Mdrl denetim personeli tarafndan yaplacak denetimlerde veya vize bavurusu zerine yaplacak denetimlerde, bu Ynetmeliin 8 inci maddesinin birinci fkrasnda belirtilen ekipmanlarn varl veya ilerliinde eksiklik tespit edilmesi halinde, firmaya tespit edilen eksikliin giderilmesi iin 15 gnlk dzeltme sresi verilir. Ancak, 15 gnlk dzeltme sresinde eksiklii gidermeyen firmalarn Dolum Yeterlilik Belgesi l Mdrl tarafndan 3 aydan az olmayacak ekilde askya alnr. Tekrarnda ise Belge iptal edilir ve 10/6/1930 tarihli ve 1705 sayl Kanun kapsamnda idari yaptrm uygulanr.

(6) Dolum tesisinde bulunan ekipmanlarn varl veya ilerliindeki aksakln giderildiinin l Mdrl denetim personeli tarafndan tespit edilene kadar basnl gaz tplerine dolum yaplmaz.

(7) Dolum tesisinde her bir tp ve/veya manifoldlu tp demeti dolum yaplmadan nce, test ve muayene talimatna uygun bir ekilde grsel muayeneye tabi tutulur. Grsel muayenesi uygun olan tplere tp dolum talimatna ve ilgili dolum standartlarna uygun olarak dolum yaplr.

(8) Dolum tesisi ihtiya duymas halinde basnl gaz tplerinin periyodik muayene kaytlarn mlkiyet sahibinden ister. Mlkiyet sahibi basnl gaz tplerine ve/veya manifoldlu tp demetlerine dair periyodik muayene kaytlarn ibraz edemezse tp yeniden periyodik muayeneye tabi tutulur.

(9) Dolum Yeterlilik Belgesi almayan dolum tesisleri basnl gaz tpne ve/veya manifoldlu tp demetlerine dolum yapamaz.

(10) Sna gaz tpleri ve/veya manifoldlu tp demetlerine 11/1/1989 tarihli ve 3516 sayl ller ve Ayar Kanunu gerei eksik dolum yaplamaz.

Usul ve esaslar

MADDE 10 (1) lgili ynetmelik, tebli ve standartlarda belirtilen hkmlere uygun olmayan tplere dolum yaplmaz.

(2) zerinde mlkiyet sahibine dair bilgi bulunmayan basnl gaz tpleri ve/veya manifoldlu tp demetlerine dolum yaplmaz.

(3) 1/7/2005 tarihinden nce piyasaya arz edilen ve periyodik muayene tarihi geen basnl gaz tpleri TS EN ISO/IEC 17020 standard kapsamnda Tanabilir Basnl Ekipmanlar Ynetmelii (2010/35/AB)nde A Tipi Muayene Kuruluu olan bir kurulu tarafndan periyodik muayeneye tabi tutulur ve periyodik muayeneden geenlere dolum yaplr.

(4) 1/7/2005 tarihinden sonra piyasaya arz edilen ve periyodik muayene tarihi geen basnl gaz tplerine Tanabilir Basnl Ekipmanlar Ynetmelii (2010/35/AB) hkmleri uygulanr.

(5) Periyodik muayene sonucu uygun kmayan tplere ve manifoldlu tp demetlerine dolum yaplmaz. Sz konusu tpler mlkiyet sahibine bilgi verilerek, TS EN ISO/IEC 17020 standard kapsamnda Tanabilir Basnl Ekipmanlar Ynetmeliinde A Tipi Muayene Kuruluu, tarafndan dzenlenen bir tutanakla hurdaya ayrlr. Hurdaya ayrlan tp ve manifoldlu tp demetleri firma isimleri ve seri numaralar periyodik olarak her ay dolum tesisinin faaliyette bulunduu lin l Mdrlne bildirilir.

(6) Dolum tesisi tarafndan basnl gaz tplerinin ve manifoldlu tp demetlerinin gzle muayenesi srasnda bir kusur tespit edilmesi veya phe duyulmas halinde sz konusu tplere dolum yaplmaz ve kullanm dna alnr. Mlkiyet sahibinin sz konusu tplerin Kullanm dna ayrlmas ile ilgili itiraz halinde dolum tesisi faaliyette bulunduu lin l Mdrln bilgilendirir. Bu durumda; kullanm dna alnan basnl gaz tp, mlkiyet sahibi tarafndan TS EN ISO/IEC 17025:2012 standard kapsamnda akredite olan bir deney laboratuvarnda test ve muayeneye tabi tutulur. Sz konusu tplerin yeniden kullanm ancak bu test sonucunun uygun kmas halinde mmkn olur. Mlkiyet Sahibi bu aamada ihtiya duymas halinde imalat ya da ithalat ile balantya geebilir, ancak dzeltme veya uygunluu ispatlama sorumluluu mlkiyet sahibine aittir. Mlkiyet sahibinin test sonularn faaliyette bulunduu ilin l Mdrlne ve basnl gazn dolumunu yapacak dolum tesisine beyan zorunludur.

(7) Test sonucu uygun olmayan tp ve/veya manifoldlu tp demetleri bu maddenin 4 nc fkras kapsamnda hurdaya ayrlr.

(8) 1/7/2015 tarihinden itibaren 1976 ve daha eski imal tarihli ve 1/7/2016 tarihinden itibaren 1980 ve daha eski imal tarihli tplere ve manifoldlu tp demetlerine dolum yaplamaz. Ancak, Tanabilir Basnl Ekipmanlar Ynetmelii (2010/35/AB) kapsamnda uygunluk deerlendirmesi veya yeniden uygunluk deerlendirmesi yaplm ve Pi iareti ilitirilmi tplere ve manifoldlu tp demetlerine bu hkm uygulanmaz.

(9) Yurt dndan hurda statsnde ithal edilen, yurt iinde hurdaya ayrlan veya hurdaya ayrlan gemi veya tesislerden kan tplere dolum yaplmaz.

(10) Yurtdndan gaz ithali amacyla yurda giren dolu tpler, kullanm sonras dolum yaplmayarak yurt dna karlr veya hurdaya ayrlr. Bu tpler yeniden doldurularak piyasaya arz edilemez.

(11) Tpn omuz, boyun veya kloret ksmna ve manifoldlu tp demeti kasas zerine, ierisindeki gazn cinsi ve ksaca uyulmas gereken gvenlik kurallarn belirten bir etiket yaptrlr. Bu etiketin zerinde dolumu yapan gerek veya tzel kiilerin ad, unvan ve iletiim bilgileri bulunur. Bu zelliklere haiz olmayan doldurulmu tp ve/veya manifoldlu tp demetleri piyasaya arz edilmez.

(12) Dolu tp ve manifoldlu tp demetinin gaz k vanalar, dolumcunun ad, unvan ve/veya tescilli markasn tayan bant, s ile daralan stre bant ve benzeri yntemlerle kapatldktan sonra vana koruma kapa ile kapatlr.

zlenebilirlik

MADDE 11 (1) Basnl gaz tpleri ve manifoldlu tp demetlerinin dolu olarak piyasaya arz edilmesinden sonra; tp, manifoldlu tp demeti ve ierisindeki gazn izlenebilirliinin salanmas amacyla dolum tesisleri tarafndan takip sistemi oluturulur.

(2) Bakanlk ile dolum tesisleri arasnda entegre edilecek takip sistemine ilikin usul ve esaslar Bakanln resmi internet sayfasnda yaymlanr.

(3) Oluturulacak takip sisteminin usul ve esaslarnn Bakanlk tarafndan belirlenmesini mteakip alt ay iinde hayata geirir. Sz konusu takip sistemini oluturmayan dolum tesislerince tp ve manifoldlu tp demetlerine dolum yaplmaz.

DRDNC BLM

Periyodik Muayene

Periyodik muayene

MADDE 12 (1) Tanabilir Basnl Ekipmanlar Ynetmeliinin (99/36/AT) zorunlu yrrle girdii 1/7/2005 tarihinden nce piyasaya arz edilen, ancak Epsilon ve Pi iareti tamayan ve uygunluun yeniden deerlendirilmesi ilemine tabi tutulmayan basnl gaz tplerinin periyodik muayeneleri, TRKAK tarafndan TS EN ISO/IEC 17020 standardna gre Tanabilir Basnl Ekipmanlar Ynetmelii (2010/35/AB) kapsamnda akredite olan A Tipi Muayene Kuruluu olarak yetkilendirilen, Kurulular tarafndan ilgili tpn yrrlkteki periyodik muayene standard kapsamnda yaplr. Bu kurulularn grevlendirilmesi ve alma prosedrlerine ilikin usul ve esaslar Bakanlk tarafndan belirlenir.

a) Basnl gaz tplerinin ve/veya manifoldlu tp demetlerinin periyodik muayenesi A Tipi Muayene Kuruluu tarafndan, periyodik muayene iin alt yaps uygun dolum tesislerinde veya A Tipi Muayene Kuruluu tarafndan kendi tesislerinde yaplr.

b) A Tipi Muayene Kuruluu tarafndan periyodik muayenesi yaplan tp ve/veya manifoldlu tp demetlerine 3 nsha periyodik muayene raporu dzenlenir. Bu raporlardan bir tanesi A Tipi Muayene Kuruluuna, bir tanesi dolum tesisi ve bir tanesi de tp mlkiyetinin kullancya ait olmas durumunda kullancya verilir. Tp mlkiyetinin kullancya ait olmamas halinde periyodik muayene raporu 2 nsha hazrlanr. Periyodik muayene raporu bir sonraki periyodik muayene tarihine kadar A Tipi Muayene Kuruluu, dolum tesisi ve kullanc tarafndan saklanr.

c) Bu Tebli yaymlandktan sonra basnl gaz tplerinin gelecek periyodik muayenesi A Tipi Muayene Kuruluu tarafndan yaplmayan ve periyodik muayene raporu olmayan tp ve/veya manifoldlu tp demetlerine dolum yaplmaz. Bu tp ve manifoldlu tp demetlerine dolum yapan dolum tesislerinin Dolum Yeterlilik Belgesi 3 aydan az olmayacak ekilde askya alnr. Tekrarnda ise Belge iptal edilir ve 11/7/2001 tarihli ve 4703 sayl rnlere likin Teknik Mevzuatn Hazrlanmas ve Uygulanmasna Dair Kanun kapsamnda idari yaptrm uygulanr.

) Periyodik muayeneden gemeyen ve gvenli olmayan tp ve manifoldlu tp demetleri hurdaya ayrlr. Hurdaya ayrma ilemi bu Tebliin 10 uncu maddenin 4 nc fkras kapsamnda yaplr.

d) Basnl gaz tplerine periyodik muayene yaptrma sorumluluu mlkiyet sahibine aittir. Mlkiyet sahibinin kullanc olmas halinde bedeli mukabilinde dolum tesislerinde A Tipi Muayene Kuruluu tarafndan periyodik muayenesi yaptrlr.

(2) Tanabilir Basnl Ekipmanlar Ynetmelii (2010/35/AB) hkmlerine uygun olarak imal edilerek piyasaya arz edilen basnl gaz tplerinin periyodik muayeneleri, bu ynetmeliklerde belirtilen hkmler erevesinde gerekletirilir.

BENC BLM

Dier Hkmler

Dier hususlar

MADDE 13 (1) 1/7/2005 tarihinden nce retilerek piyasaya arz edilen basnl gaz tpne ve/veya manifoldlu tp demetlerine asgari gvenlikle ilgili temel iaretlerden; seri numaras, et kalnl, imalat tarihi, imalat ismi, gaz cinsi, bo ktlesi, test/alma basnc, periyodik muayene damgas gibi iaretlerin olmamas durumunda dolum tesisleri tarafndan dolum yaplmaz.

(2) 1/7/2005 tarihinden nce retilen basnl gaz tp ve/veya manifoldlu tp demetlerinde temel iaretlerin eksik olmas durumunda periyodik muayene tarihi beklenmeden sz konusu tpler mlkiyet sahibi tarafndan A Tipi Muayene Kuruluunca periyodik muayeneye tabi tutulur.

(3) Periyodik muayeneden baar ile geen tpler test sonularnda elde edilen verilere ve kullanm amacna uygun olarak, iaret eksiklikleri tpn izlenebilirliini salayacak tm kimlik bilgileri ile birlikte A Tipi Muayene Kuruluu gzetiminde mlkiyet sahibi tarafndan tp zerine kalc bir etiketle ilitirilir.

(4) Basnl gaz tp ve/veya manifoldlu tp demetlerinin test ve muayene raporlar mlkiyet sahibi ve muayene kuruluu tarafndan 10 yl boyunca muhafaza edilir.

Yrrlkten kaldrlan tebli

MADDE 14 (1) 19/4/2011 tarihli ve 27910 sayl Resm Gazetede yaymlanan Basnl Gaz Tplerinin Periyodik Muayene, Deney, Bakm ve Tamiri Yeterlilik Belgesi Verilmesine likin Tebli (Tebli No: SGM-2011/4) yrrlkten kaldrlmtr.

Atflar

MADDE 15 (1) Bu Tebliin 12 nci maddesi ile yrrlkten kaldrlan Basnl Gaz Tplerinin Periyodik Muayene, Deney, Bakm ve Tamiri Yeterlilik Belgesi Verilmesine likin Teblie (Tebli No: SGM-2011/4) yaplan atflar, bu Teblie yaplm saylr.

Periyodik Muayene

GEC MADDE 1 (1) Bu Tebliin yaymndan nce Bakanlmz l Mdrlklerinden SGM: 2011/4 sayl Teblii kapsamnda belge alm dolum tesisleri, bu Tebliin yaymndan itibaren 1 yl zaman zarfnda periyodik muayene yapar.

Yrrlk

MADDE 16 (1) Bu Tebliin 10 uncu maddesinin 2 nci fkras, 12 nci maddesi ve 13 nc maddesinin 2 nci, 3 nc ve 4 nc fkralar bu Tebliin yaymndan 1 yl sonra, dier maddeleri yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 17 (1) Bu Tebli hkmlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan yrtr.