21 Ocak 2015 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29243

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                        20 Ocak 2015

          69471265-305-627

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             İLGİ:    a) 12/1/2015 tarihli ve 69471265-305-256 sayılı yazımız.

                         b) 12/1/2015 tarihli ve 68244839-140.03-11-19 sayılı yazınız.

             Görüşmelerde bulunmak üzere; 19 Ocak 2015 tarihinden itibaren Katar, Yemen Cumhuriyeti ve İngiltere’ye gidecek olan Dışişleri Bakanı Mevlüt ÇAVUŞOĞLU’nun dönüşüne kadar Dışişleri Bakanlığına, Kalkınma Bakanı Cevdet YILMAZ’ın vekâlet etmesi ilgi (b) yazıyla uygun görülmüştü.

             Ancak, program değişikliği nedeniyle seyahatin Yemen Cumhuriyeti kısmının iptal edilmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                          Yalçın AKDOĞAN

                                                                                                                                                Başbakan V.

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                             20 Ocak 2015

         68244839-140.03-30-50

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ:    a) 12/1/2015 tarihli ve 69471265-305-256 sayılı yazınız.

                         b) 12/1/2015 tarihli ve 68244839-140.03-11-19 sayılı yazımız.

                         c) 20/1/2015 tarihli ve 69471265-305-627 sayılı yazınız.

             Görüşmelerde bulunmak üzere, 19 Ocak 2015 tarihinden itibaren Katar, Yemen Cumhuriyeti ve İngiltere’ye gidecek olan Dışişleri Bakanı Mevlüt ÇAVUŞOĞLU’nun dönüşüne kadar Dışişleri Bakanlığına, Kalkınma Bakanı Cevdet YILMAZ’ın vekâlet etmesi ilgi (b) yazıyla uygun görülmüştü.

             Ancak, program değişikliği nedeniyle seyahatin Yemen Cumhuriyeti kısmının iptal edildiği ilgi (c) yazıdan anlaşıldığı için, ilgi (b) yazının Yemen Cumhuriyeti kısmının işlemden kaldırılması uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                    Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI