21 Ocak 2015 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29243

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                        19 Ocak 2015

          69471265-305-596

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere; 21 Ocak 2015 tarihinden itibaren Etiyopya ve Cibuti Cumhuriyeti’ne gidecek olan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri IŞIK’ın dönüşüne kadar Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına, Milli Savunma Bakanı İsmet YILMAZ’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

 

                                                                                                                                        Ahmet DAVUTOĞLU

                                                                                                                                                   Başbakan

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                             19 Ocak 2015

         68244839-140.03-21-40

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 19/1/2015 tarihli ve 69471265-305-596 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 21 Ocak 2015 tarihinden itibaren Etiyopya ve Cibuti Cumhuriyeti’ne gidecek olan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri IŞIK’ın dönüşüne kadar Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına, Milli Savunma Bakanı İsmet YILMAZ’ın vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

 

 

                                                                                                                                    Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI