21 Ocak 2015 ARAMBA

Resm Gazete

Say : 29243

TEBL

Trkiye Cumhuriyet Merkez Bankasndan:

EK DEFTERLERNN BASKI EKLNE, BANKALARIN HAMLE DEMEKLE

YKML OLDUU MKTAR LE EK DZENLEME VE EK HESABI AMA

YASAI KARARLARININ BLDRLMESNE VE DUYURULMASINA LKN TEBL (SAYI: 2010/2)DE DEKLK YAPILMASINA DAR TEBL

(SAYI: 2015/1)

MADDE 1 20/1/2010 tarihli ve 27468 sayl Resm Gazetede yaymlanan ek Defterlerinin Bask ekline, Bankalarn Hamile demekle Ykml Olduu Miktar ile ek Dzenleme ve ek Hesab Ama Yasa Kararlarnn Bildirilmesine ve Duyurulmasna likin Tebli (Say: 2010/2)in 4 nc maddesinde yer alan binyzyirmi Trk Liras ibareleri binikiyz Trk Liras olarak deitirilmitir.

MADDE 2 Ayn Tebliin geici 2 nci maddesinde yer alan altyzaltm Trk Liras ibareleri yediyz Trk Liras olarak deitirilmitir.

MADDE 3 Bu Tebli 26/1/2015 tarihinde yrrle girer.

MADDE 4 Bu Tebli hkmlerini Trkiye Cumhuriyet Merkez Bankas Bakan yrtr.