21 Ocak 2015 ARAMBA

Resm Gazete

Say : 29243

TEBL

Ekonomi Bakanlndan:

THALATTA HAKSIZ REKABETN NLENMESNE LKN TEBL

(TEBL NO: 2015/3)

BRNC BLM

Genel Bilgi ve lemler

Mevcut nlem ve soruturma

MADDE 1 (1) 13/2/2002 tarihli ve 24670 sayl Resm Gazetede yaymlanan thalatta Haksz Rekabetin nlenmesine likin 2002/2 sayl Tebli ile Kore Cumhuriyeti (Gney Kore), in Halk Cumhuriyeti (HC), Tayland, Malezya ve in Tayvan (Tayvan) meneli sentetik filament iplikten dokunmu mensucat (giyim iin olanlar) ithalinde dampinge kar kesin nlemler yrrle konulmutur.

(2) Bahse konu nlemler, 1/8/2008 tarihli ve 26954 sayl Resm Gazetede yaymlanan thalatta Haksz Rekabetin nlenmesine likin 2008/25 sayl Tebli ile tamamlanan nihai gzden geirme soruturmas (NGGS) sonucunda Malezya dndaki lkeler iin deitirilmeden uygulanmaya devam etmitir. Malezyada yerleik Hualon firmasnn soruturmaya konu rnn reticisi olma vasfn kaybettii anlaldndan, sz konusu firmaya Malezyadaki dier retici/ihracatlar iin hlihazrda uygulanan nlem temil edilmitir. Daha sonra, tamamlanan yeni ihracat gzden geirme soruturmas sonucunda 19/12/2009 tarihli ve 27437 sayl Resm Gazetede yaymlanan thalatta Haksz Rekabetin nlenmesine likin 2009/39 sayl Tebli ile Malezya'da yerleik Recron (Malaysia) Sdn. Bhd. Firmasna CIF bedelin % 7,76s orannda dampinge kar nlem yrrle konulmutur.

(3) thalatta Haksz Rekabetin nlenmesi Hakknda Ynetmeliin (Ynetmelik) 35 inci maddesinin ikinci fkras hkmnce, 31/1/2013 tarihli ve 28545 sayl Resm Gazetede yaymlanan thalatta Haksz Rekabetin nlenmesine likin 2013/2 sayl Tebli ile mevcut nlemlerin yrrlkte kalma srelerinin sona erecei ve bu kapsamda nlemlerin aynen veya deitirilerek devam iin ilgili rnn yerli reticilerinin mevzuatta ngrlen srelerde yeterli delillerle desteklenmi bir bavuru ile nihai gzden geirme soruturmas almas talebinde bulunabilecekleri duyurulmutur.

(4) Dampinge kar nlemlerin sona ermesinin damping ve zararn devamna veya yeniden meydana gelmesine yol aaca iddiasyla RB Karesi th. hr. Teks. San. ve Tic. A.. (RB Karesi Tekstil) tarafndan yaplan ve Kimtex Teks. n. Tic. ve San. A.., Akbalar Tekstil Enerji San. ve Tic. A.., Altnsu Tekstil Enerji San. ve Tic. Ltd. ti., Asya Dokuma San. Tic. Ltd. ti., Barutu Tekstil San. Tic. Ltd. ti., Iksoy Tekstil naat Taahht San. ve Tic. A.., pekler Tekstil Tic. ve San. A.. ve Saydam Tekstil San. ve D Tic. A.. tarafndan da desteklenen bavuru zerine Gney Kore, HC, Tayland, Malezya ve Tayvan meneli sentetik filament iplikten dokunmu mensucat (giyim iin olanlar)a ynelik olarak 24/7/2013 tarihli ve 28717 sayl Resm Gazetede yaymlanan thalatta Haksz Rekabetin nlenmesine likin 2013/15 sayl Tebli ile balatlan nihai gzden geirme soruturmas, T.C. Ekonomi Bakanl thalat Genel Mdrl (Genel Mdrlk) tarafndan yrtlerek tamamlanmtr.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Tebli; 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayl thalatta Haksz Rekabetin nlenmesi Hakknda Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayl Bakanlar Kurulu Karar ile yrrle konulan thalatta Haksz Rekabetin nlenmesi Hakknda Karar ve 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayl Resm Gazetede yaymlanan thalatta Haksz Rekabetin nlenmesi Hakknda Ynetmelikten oluan thalatta Haksz Rekabetin nlenmesi Hakknda Mevzuat hkmleri erevesinde yrtlen nihai gzden geirme soruturmas sonucunda alnacak karara esas tekil edecek bilgi ve bulgular iermektedir.

Yerli retim dalnn temsil nitelii

MADDE 3 (1) Soruturma alnda yaplan incelemede, Ynetmeliin 20 nci maddesi uyarnca, bavurunun yerli retim dal adna yaplm olduu ve sz konusu reticilerin yerli retim daln temsil ettii anlalm olup soruturma srasnda bu tespiti deitirecek bir bulguya ulalmamtr.

(2) Yerli retim dalnn temsil niteliine ilikin olarak Tayland Ticaret Bakanl bavuru sahibinin yerli sanayinin tamamn m yoksa nemli bir ksmn m temsil ettiinin tam olarak anlalamadn ifade ederek temsil hesaplamasnn nasl yapldna dair bilgi talep etmitir.

(3) Bavuru sahibi RB Karesi Tekstil firmas ve ikayeti destekleyen reticiler Trkiye toplam benzer mal retiminin %89,5ini temsil etmektedir.

(4) Dier taraftan Gney Kore Tekstil Ticareti Birlii (KTTA) bavuru sahibi RB Karesi Tekstil firmasnn da dzenli olarak ithalat gerekletirmekte olduu gerekesiyle anlan firmann yerli retim daln temsil edemeyeceini ifade etmitir. Sz konusu iddiaya ilikin olarak verdii yantta yerli retici RB Karesi Tekstil firmas rn gamn zenginletirmek ve Trkiyede maliyet asndan retimi cazip olmayan rnlerin teminini salamak iin soruturma konusu rnn ithalatn yaptn ifade etmitir. Bu adan bavuru sahibinin soruturma konusu eyay ithal etmesinin bavuru sahibinin yerli retim daln temsil niteliine zarar vermedii deerlendirilmektedir. Gney Kore Hkmeti ve KTTA, Nihai Bildirime ilikin sunmu olduklar grlerinde RB Karesi Tekstil firmasnn gerek ithalat miktar gerek dzenli ithalat olma vasfnn firmann rn gamn zenginletirmek aklamasn yetersiz kldn ifade etmektedir. Tm grler deerlendirildiinde ikayeti yerli reticinin rn retmek iin nemli bir yatrm yapt, ithalat miktarnn retim miktarndan dk olduu ve asl vasfnn retici olduu gz nne alndnda, ikayeti yerli retici RB Karesi Tekstil firmasnn yerli retim daln temsil niteliini haiz olduu deerlendirilmektedir.

(5) KTTA ayrca, nihai gzden geirme bavurusunun temel bavuru ltlerini karlamadn, damping ve zarar arasndaki illiyet ba iin basit ilikilendirmelerin yeterli olamayacan, bavuru sahibinin yeterli delil sunamadn ifade etmi; ayrca bavurudaki birok nemli bilginin paylalmadn vurgulamtr. Bavurudaki yetersizlik hususu Tayland Ticaret Bakanl tarafndan da ifade edilmitir.

(6) Yaplan inceleme neticesinde, yerli reticinin tam ve eksiksiz bir bavuru dosyas sunduu tespit edilmitir. te yandan, soruturmann aln mteakip, firma tarafndan hazrlanan bavurunun gizli olmayan zeti ilgili taraflarla paylalmtr. Bavurunun gizli olmayan zetinde, ticari sr niteliindeki bilgiler firma tarafndan gizli tutulmutur.

lgili taraflarn bilgilendirilmesi ve toplanan bilgilerin deerlendirilmesi

MADDE 4 (1) Soruturma almasn mteakip, soruturma konusu rnn Bakanlk tarafndan tespit edilen ithalatlarna, HC, Gney Kore, Tayland, Malezya ve Tayvanda yerleik bilinen reticilerine/ihracatlarna, ayrca anlan lkelerde yerleik dier retici/ihracatlara iletilebilmesini salamak amacyla Gney Kore, Tayland, HC ve Malezyann Ankara Bykelilikleri ile Taipei Ekonomi ve Kltr Misyonuna soruturmann alna ilikin bildirimde bulunulmutur.

(2) Bildirimde, soruturma al Tebliine, bavurunun gizli olmayan metnine ve soru formlarna nereden eriilebileceine ilikin bilgi verilmitir.

(3) Taraflara soru formunu yantlamalar iin posta sresi dhil 37 gn sre tannm olup, taraflarn sre uzatm ynndeki makul talepleri karlanmtr.

(4) Yerli retim dal, soruturma sresince Genel Mdrlk ile ibirlii iinde olmu ve gerektiinde talep edilen ilave bilgi ve belgeleri temin etmitir. Ayrca, soruturma dneminde ithalat gerekletirdii tespit edilen yz otuz be ithalat firma ile yurt dnda yerleik krk retici-ihracat firmaya bildirim gnderilmi, ithalat firmalarn otuz birinden, ihracat firmalarn yedisinden cevap alnmtr.

(5) retici-ihracat soru formuna cevap veren ve soruturmaya taraf olan retici-ihracat firmalar, Gney Korede yerleik ULHWA Corporation, Sung Kwang Co. Ltd., Hyun Ma Co. Ltd., Duck Dong Co. Ltd., Seo Kwang Ltd./Seo Kwang Trading Co. Ltd., Dong Heung Trading ve Malezyada yerleik Recron Sdn Bhddir. Tayland, Tayvan ve HCdeki firmalardan soru formuna yant veren firma olmamtr.

(6) Soruturma sonucunda alnacak karara esas tekil edecek bilgi, bulgu, tespit ve deerlendirmeleri ieren Nihai Bildirim yukarda ad geen retici/ihracat firmalar ile soruturma konusu lkelerin resmi temsilciliklerine, yerli retim dalna ve soruturma kapsamnda ibirliinde bulunan ithalatlara 16/4/2014 tarihinde iletilmi ve yaplan tespit ve deerlendirmelere ilikin grlerini Bakanlk ile paylamalar istenmitir. Nihai Bildirim sonras, stanbul Hazr Giyim ve Konfeksiyon hracatlar Birlii (HKB), stanbul Tekstil ve Hammaddeleri hracatlar Birlii (THB), Osmanbey Tekstilci adamlar Dernei (OTAD), Uluda Hazrgiyim ve Konfeksiyon hracatlar Birlii (UHKB), Adana Sanayi Odas (ADASO), Sakarya Sanayicileri ve adamlar Dernei (SASAD), Akdeniz Tekstil Hammaddeleri hracatlar Birlii (ATHB) ve Birlemi Markalar Dernei sz konusu soruturmada ilgili taraf olarak yer almak istediklerini ifade etmiler ve sz konusu bildirime ilikin grlerini Genel Mdrlmze iletmilerdir.

(7) Taraflarn soruturma boyunca ortaya koyduu tm bilgi, belge ve grler incelenmi, mezkr grlerden mevzuat kapsamnda deerlendirilebilecek olanlara bu Tebliin ilgili blmlerinde cevap verilmitir.

Yerinde dorulama soruturmas

MADDE 5 (1) Ynetmeliin 21 inci maddesi erevesinde yerli reticilerden RB Karesi Tekstil firmasnn Bursada bulunan retim tesislerinde yerinde dorulama soruturmas gerekletirilmitir.

Gzden geirme dnemi

MADDE 6 (1) nlemin yrrlkten kalkmas durumunda, dampingin ve zararn devam veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olup olmadnn belirlenmesi iin 1/1/2010-31/12/2012 arasndaki dnem gzden geirme dnemi olarak alnmtr.

KNC BLM

nlem Konusu rn ve Benzer rn

nlem konusu rn ve benzer rn

MADDE 7 (1) nlem konusu rn Gney Kore, HC, Tayland, Malezya ve Tayvan meneli 5407 gmrk tarife pozisyonu (GTP) altnda yer alan ve tam listesi EKte verilen sentetik filament iplikten dokunmu mensucatn giyim iin kullanlanlardr.

(2) Yerli retim dal tarafndan retilen sentetik filamentten mensucat ile soruturma konusu lkeler meneli sentetik filamentten mensucatn benzer rn olduu tespiti, mevcut nlemin yrrle girmesini salayan soruturmada (esas soruturma) yaplmtr. Buna gre, gerek yerli retim dal tarafndan retilen gerekse soruturma konusu lkelerden Trkiyeye ihra edilen sentetik filamentten mensucatn ilevsel zellikleri, fiziksel zellikleri, kullanm alanlar, datm kanallar, kullanclarn alglamas ve birbirini ikame edebilmeleri asndan benzer rn olduu deerlendirilmitir.

(3) Soruturmada Gney Kore Hkmeti ile KTTA tarafndan iletilen grler erevesinde Gney Koreden Trkiyeye ihra edilen rnler ile Trkiyede yerli reticiler tarafndan retilen rnlerin ikame edilebilir ve benzer rnler olmadklar iddia edilmitir. Buna gre Gney Korede retilen rnlerin retim teknikleri ve fiziksel farkll sebebiyle tketici algs bakmndan farkl rnler olduu ifade edilmitir. Teknik zellik asndan Trkiyede bkm teknolojisi bulunmad dolaysyla bkml iplikten kuma retilmedii; ayrca dokuma sonras inceltme teknolojisinin de Trkiyede mevcut olmad ifade edilmitir. Bu sebeplerden dolay da ithal rnler ile yerli rnlerin benzer rn olarak deerlendirilemeyecei iddia edilmitir. Nihai Bildirime ilikin sunmu olduu grte Gney Kore taraf inceltme teknolojisindeki farkllklar vurgulayarak Gney Kore meneli rn ile yerli retici tarafndan retilen rnn benzer olmadn bir kez daha vurgulamtr.

(4) Yaplan incelemeler neticesinde TK istatistiklerine gre lkemizce 2000-2011 yllar arasnda 312 milyon ABD Dolar tutarnda 4.603 adet bkm makinesi ithalatnn gerekletirildii, sadece 2012 ve 2013 yllarnda ise 93 milyon ABD Dolar tutarnda 914 adet bkm ve katlama makinesinin ithal edildii tespit edilmitir. Dier taraftan yerli retici RB Karesi Tekstilin Makine Mhendisleri Odas (TMMOB)ndan ald bilirkii raporuna gre sadece RB Karesi Tekstil bnyesinde yllk 34,5 milyon metre (6,9 milyon kg) kuma inceltme kapasitesi bulunmaktadr. Yerinde dorulama esnasnda bahse konu inceltme kapasitesi yerinde tespit edilmitir. Ayrca dokuma tezgahlar asndan da Trkiyede mekikli dokuma tezgahlar ile hava ve su jetli tezgahlarda retim yaplmaktadr. Dolaysyla Trkiyede de Gney Koredekine benzer bir retim teknolojisinin bulunduu ve benzer teknoloji ile benzer rnlerin retildii deerlendirilmektedir.

(5) Sonu olarak, esas soruturmada tespiti yaplan Gney Kore, HC, Malezya, Tayland ve Tayvan meneli soruturma konusu rn ile yerli retim dal tarafndan retilen sentetik filamentten mensucatn benzer rn olduu tespiti geerliliini korumaktadr.

nleme tabi rne ilikin dier mevzuat

MADDE 8 (1) Hlihazrda, nleme tabi lkelere ynelik gmrk vergileri ve ilave gmrk vergileri (GV) srasyla G. Kore iin %4 ve %0 iken, HC, Malezya ve Tayland iin %6,4 ve %18, Tayvan iin ise %8 ve %20 seviyesindedir. GV 22 Temmuz 2011 itibariyle yrrle konulmutur.

NC BLM

Dampingin Devam veya Yeniden Meydana Gelmesi htimali

Genel aklamalar

MADDE 9 (1) Ynetmeliin 35 inci maddesi erevesinde nlemlerin yrrlkten kalkmas halinde dampingin devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olup olmad incelenmitir.

Esas soruturmada tespit edilen damping marj ve fiyat krlmas oran

MADDE 10 (1) Soruturma konusu rndeki mevcut dampinge kar nlemin hukuki ve idari altyapsn tekil eden damping soruturmas erevesinde ilgili taraflardan elde edilen bilgi ve belgeler temelinde tespit edilen damping marjlar incelenmitir. Esas soruturmada tespit edilen damping marjlar, nlemin uygulanmad ortamda ihracat firmalarn davranlarn gstermesi asndan nem tamaktadr.

(2) Buna gre, esas soruturma srasnda HCde yerleik retici-ihracat firmalar iin tespit edilen damping marj %70,44 ile nemli dzeydedir. Tayvanl retici-ihracat firmalar iin tespit edilen damping marjlar %13,91 ila %30,84 arasnda deien dzeylerdedir. Taylandl retici-ihracat firmalar iin tespit edilen damping marjlar %8,67 ila %30,93 arasnda deien dzeylerdedir. te yandan, Malezyal retici-ihracat firmalar iin esas soruturma srasnda tespit edilen damping marj %15,93 iken 2009 ylndaki yeni ihracat gzden geirme soruturmas sonucunda Recron firmas iin damping marj %7,76 olarak belirlenmitir. Gney Koreli retici-ihracat firmalar iin ise tespit edilen damping marjlar %14,64 ila %40 arasnda deimektedir.

(3) Soruturma konusu lkeler meneli ithalatn gmrk vergisi ve masraflar dahil Trkiye piyasasna giri fiyat yerli retim dalnn sat fiyatlar ile mukayese edildiinde, dampingli ithalatn fiyatlarnn yerli retim dalnn fiyatlarn nemli lde krd esas soruturma esnasnda tespit edilmitir. Buna gre, esas soruturma dneminde fiyat krlmas oranlar CIF bedelin yzdesi olarak HC iin %209, Gney Kore iin %40, Malezya iin %351, Tayland iin %106 ve Tayvan iin %56 olarak hesaplanmtr.

(4) Gney Kore hkmeti ve KTTA Nihai Bildirime kar sunmu olduklar grlerinde, DT erevesindeki eitli kararlara da atfta bulunarak nihai gzden geirme soruturmalarnda damping marj hesabnn soruturmac otorite tarafndan yaplmasnn zorunlu olduunu vurgulamtr. Ancak, Dnya Ticaret rgt (DT) Anti-Damping Anlamas (ADA) ve ulusal mevzuat kapsamnda NGGSlerde damping marj hesaplama zorunluluu bulunmamaktadr. Dolaysyla soruturma esnasnda yeniden bir damping marj hesab yaplmam, esas soruturmada hesaplanm olan damping marjlar dikkate alnmtr.

DRDNC BLM

Zararn Devam veya Yeniden Meydana Gelmesi htimali

Genel aklamalar

MADDE 11 (1) Ynetmeliin 35 inci maddesi erevesinde nlemlerin yrrlkte olduu dnemde, yerli retim dalndaki zarar durumu ve nlemlerin yrrlkten kalkmas halinde zarara etki edebilecek muhtemel gelimeler incelenmitir. Bu erevede, ithalatn miktar ve geliimi, fiyatlarn geliimi, Trkiye pazarnn geliimi ile yerli retim dalnn ekonomik gstergeleri incelenmitir. thalat verileri incelenirken, nlemlerin etkisini ve nlem sonras duruma ilikin eilimleri grebilmek amacyla 2010-2012 dnemi gzden geirme dnemi olarak alnmtr.

(2) nlem konusu rnn genel ithalat ve nleme konu lkelerden yaplan ithalatn incelenmesinde Trkiye statistik Kurumu (TK) verileri kullanlmtr.

rnn genel ithalat

MADDE 12 (1) Bahse konu rnn 2010-2012 dnemindeki ithalat incelendiinde, ithalatn 2010 ylnda 56.292.017 Kg iken, 2011 ylnda 59.742.610 Kg olarak gerekletii buna karlk 2012 ylnda ise 69.931.644 Kg dzeyine ulat tespit edilmitir. 2011 ylnda yrrle giren ilave gmrk vergisi uygulamas ardndan birok tekstil ve hazr giyim rn grubunda ithalat gerilerken, soruturma konusu eya ithalat art gstermitir. Nitekim 50-63. fasllardan (tekstil ve hazr giyim) yaplan ithalat incelendiinde 5407 GTP altnda snflandrlan eyann son dnemde en ok ithalatn yapld birka rn grubundan biri olduu gze arpmaktadr.

(2) ikayet konusu rnn genel ithalat birim fiyatnn 2010 ylnda 7,32 ABD Dolar/Kg iken, 2011 ylnda 7,64 ABD Dolar/Kg, 2012 ylnda 6,93 ABD Dolar/Kg olarak gerekletii grlmektedir.

(3) Soruturma konusu rnn Trkiyeye ihracatnda ilk iki sray Endonezya ve Vietnam almaktadr. Bu lkelerin ardndan srasyla Malezya, HC ve Msr gelmektedir. thalatn lke kompozisyonunda yllar itibariyle yaanan deiiklikte dampinge kar nlem, ilave gmrk vergisi uygulamas ve imzalanan Serbest Ticaret Anlamalar (STA) etkili olmutur.

rnn HCden ithalat

MADDE 13 (1) ikayet konusu rnn 2010-2012 dneminde nleme konu lke olan HCden ithalatna bakldnda, 2010 ylnda 5.074 ton olan ithalat miktarnn, sonraki yllarda srasyla 4.784 ton ve 6.121 ton seviyesinde gerekletii grlmtr. Deer olarak ise ithalat srasyla 30,1 milyon ABD Dolar, 36 milyon ABD Dolar ve 43,8 milyon ABD Dolar olarak gereklemitir. 2010-2012 dneminde miktar baznda ithalat art %20,6 dzeyinde gerekleirken deer baznda ithalat art %45 orannda gereklemitir. HCden gerekletirilen ithalatn payna bakldnda ise bahse konu payn 2010-2012 yllar arasnda srasyla %9,0, %8,0 ve %8,8 olarak gerekletii grlmtr.

(2) 2010-2012 dneminde HCden gerekletirilen ithalatn birim fiyatna bakldnda, birim fiyatlarn srasyla 5,93 ABD Dolar/Kg, 7,52 ABD Dolar/Kg ve 7,15 ABD Dolar/Kg olarak gerekletii grlmtr.

rnn Tayvandan ithalat

MADDE 14 (1) nceleme dneminde Tayvandan ithalat miktar olarak yllara gre srasyla 172,4 ton, 109,1 ton ve 74,2 ton olarak gereklemitir. Deer olarak ithalat ise srasyla 1,2 milyon ABD Dolar, 896 bin ABD Dolar ve 724 bin ABD Dolar olarak gereklemitir. Buna gre Tayvann incelenen dnemde toplam ithalat ii pay srasyla %0,3, %0,2 ve %0,1 seviyesinde gerekleerek olduka dk bir oranda seyretmitir. Birim fiyatlar ise incelenen dnemde srasyla 6,65 ABD Dolar/Kg, 8,22 ABD Dolar/Kg ve 9,77 ABD Dolar/Kg olarak gereklemitir.

rnn Taylanddan ithalat

MADDE 15 (1) nceleme dneminde Taylanddan ithalat miktar olarak yllara gre srasyla 39,1 ton, 20,3 ton ve 6,8 ton olarak gereklemitir. Bahse konu ithalatn deeri ise srasyla 281.622 ABD Dolar, 272.092 ABD Dolar ve 97.315 ABD Dolar olarak gereklemitir. Buna gre Taylandn incelenen dnemde ithalat yllar itibariyle gerilemi ve toplam ithalat ii pay %0,1in altnda bir seviyede gereklemitir. Birim fiyatlar ise inceleme dneminde srasyla 7,20 ABD Dolar/Kg, 13,39 ABD Dolar/Kg ve 14,27 ABD Dolar/Kg olarak gereklemitir. Birim fiyatlar itibariyle Taylanddan gerekletirilen ithalat, soruturmaya konu dier lkelerden yaplan ithalatn birim fiyatlarna gre en yksek seviyede yer almaktadr.

rnn Malezyadan ithalat

MADDE 16 (1) 2010-2012 yllar arasnda Malezyadan yaplan nlem konusu ithalat miktar olarak yllara gre srasyla 9.541 ton, 9.264 ton ve 11.113 ton olarak gereklemitir. thalatn deeri ise srasyla 51,2 milyon ABD Dolar, 50,7 milyon ABD Dolar ve 38,2 milyon ABD Dolar olarak gereklemitir. Buna gre, Malezyann zarar inceleme dneminde toplam ithalat iinden ald pay srasyla %17, %15 ve %16 olarak gereklemitir. Birim fiyatlar ise incelenen dnemde srasyla 5,37 ABD Dolar/Kg, 5,47 ABD Dolar/Kg ve 3,44 ABD Dolar/Kg olarak gereklemitir. thal birim fiyatlar yllar itibariyle gerilemi ve tm yllarda soruturma konusu rnn ortalama ithal birim fiyatlarn nemli lde altnda kalmtr. Hlihazrda Malezya nleme tabi lkeler arasnda en ok ithalatn yapld lke konumundadr.

rnn Gney Koreden ithalat

MADDE 17 (1) nceleme dneminde Gney Koreden ithalat miktar olarak yllara gre srasyla 3.202 ton, 2.645 ton ve 1.824 ton olarak gereklemitir. Bahse konu ithalatn deeri ise srasyla 34 milyon ABD Dolar, 30,3 milyon ABD Dolar ve 23,3 milyon ABD Dolar olarak gereklemitir. Buna gre, Gney Korenin zarar inceleme dneminde toplam ithalat iinden ald pay srasyla %5,7, %4,4 ve %2,6 olarak gereklemi ve gittike azalan bir seyir izlemitir. Birim fiyatlar ise zarar inceleme dneminde srasyla 10,63 ABD Dolar/Kg, 11,41 ABD Dolar/Kg ve 12,76 ABD Dolar/Kg olarak gereklemi ve toplam ithalatn ortalama birim fiyatlarnn zerinde seyretmitir.

(2) Dier taraftan, Gney Kore ile 2012 ylnda STA imzalanm ve 1 Mays 2013 tarihi itibariyle STA yrrle girmitir. Bahse konu STA kapsamnda, nlem konusu rndeki gmrk vergisi anlamann yrrle girdii tarihten itibaren her yl eit ekilde aamal olarak indirilecek ve altnc yln 1 Ocak tarihinde karlkl olarak sfrlanacaktr (STA Fasl 2/Ek-2 Madde 1(c )).

Soruturma konusu ithalatn pazar pay

MADDE 18 (1) Soruturma konusu rnn yurt ii tketimi, yerli reticilerin yurt ii satlar ile bahse konu maddenin genel ithalatnn toplanmas suretiyle hesaplanmtr.

(2) Bu erevede hesaplanan toplam tketim endeksi, 2010 ylnda 100 iken 2011 ve 2012 yllarnda artarak srasyla 109a ve 124e ulamtr. nleme tabi lkelerin tketim ierisindeki toplam paylar 2010 ylnda 100 kabul edildiinde, 2011 ve 2012 yllarnda 86 olarak gereklemitir.

(3) nleme konu olan lkeler tek tek incelendiinde ise Gney Korenin 2010 ylnda 100 olan tketim ierisindeki paynn izleyen yllarda geriledii, 2011 ylnda 76, 2012 ylnda ise 46 olarak gerekletii grlmektedir.

(4) HCnin 2010 ylnda 100 olan tketim ii paynn, 2011 ylnda 87ye geriledii, 2012 ylnda ise 97ye ykseldii gze arpmaktadr. Taylandn tketim iindeki paynn 2010 ylndaki 100 olan seviyesinden srasyla 48 ve 14e dt; Tayvann tketim iindeki paynn da ayn dnemde 100den srasyla 67 ve 36ya indii tespit edilmitir. Dier taraftan Malezyann 2010 ylnda 100 olan paynn 2011 ylnda 89a geriledii ve 2012 ylnda 94e ykseldii tespit edilmitir.

(5) nleme konu lkelerin tamamnn 2010-2012 yllar arasnda tketim iindeki paylarnn geriledii gze arpmaktadr. Buna karlk dampinge kar nleme konu olmayan Endonezya ve Vietnam meneli ithalat son yllarda nemli lde art gstermitir. Dier taraftan Trkiyenin STA akdettii lkeler ile AB lkelerinden de bazlarnn son yllarda pazar paylarn artrdklar anlalmaktadr.

Yerli retim dalnn ekonomik gstergeleri

MADDE 19 (1) nlem konusu ithalatn yerli retim dal zerindeki etkisinin belirlenmesinde, RB Karesi Tekstil ve Kimtex firmalarnn verileri esas alnmtr.

(2) te yandan, eilimin salkl bir ekilde incelenmesi amacyla Trk Liras bazndaki deerler TK istatistiklerinden alnan yllk ortalama retici Fiyat Endeksi (FE) kullanlarak enflasyondan arndrlm ve elde edilen reel deerler 2010 yl 100 olacak ekilde endekslenmitir.

a) retim, kapasite ve kapasite kullanm oran (KKO)

1) Yerli retim dalnn retim miktar endeksi 2010 ylnda 100 kabul edildiinde, takip eden yllarda srasyla 202 ve 219 olarak gereklemitir. Kurulu kapasite 2010 ylnda 100 kabul edildiinde takip eden yllarda srasyla 188 ve 220 olmu, KKO ise 100, 107 ve 100 olarak gereklemitir.

b) Yurt ii satlar

1) Yerli retim dalnn yurt ii sat miktar endeksi 2010 ylnda 100 kabul edildiinde, takip eden yllarda srasyla 140 ve 121 olarak gereklemitir. Yurt ii sat haslas ise 2010 ylnda 100 kabul edildiinde takip eden yllarda 169 ve 166 olarak gereklemitir.

c) Yurt ii fiyatlar

1) Yerli retim dalnn arlkl ortalama yurt ii sat fiyat 2010 ylnda 100 kabul edildiinde, takip eden yllarda srasyla 120 ve 137 olarak gereklemitir.

) hracat

1) Yerli retim dalnn yurt d sat miktar endeksi 2010 ylnda 100 kabul edildiinde, takip eden yllarda nemli lde artarak srasyla 802 ve 1.430 olarak gereklemitir. Yurt d sat haslas ise 2010 ylnda 100 olarak kabul edildiinde takip eden yllarda benzer ekilde nemli lde artarak srasyla 752 ve 1.288 olarak gereklemitir.

d) Pazar pay

1) Yerli retim dalnn pazar pay 2010 ylnda 100 kabul edildiinde takip eden yllarda srasyla 128 ve 98 olarak gereklemitir.

e) Maliyetler

1) Yerli retim dalnn arlkl ortalama birim ticari maliyeti 2010 ylnda 100 kabul edildiinde takip eden yllarda srasyla 122 ve 144 olarak gereklemitir.

f) Krllk

1) Yerli retim dalnn birim yurt ii sat krll negatif olduundan 2010 ylnda 100 kabul edildiinde takip eden yllarda srasyla 285 ve 720 olarak gereklemitir.

g) Stoklar

1) Yerli retim dalnn stok miktar endeksi 2010 ylnda 100 kabul edildiinde takip eden yllarda srasyla 296 ve 339 olarak gereklemitir.

) stihdam

1) Yerli retim dalnn direkt ii says endeksi 2010 ylnda 100 kabul edildiinde takip eden yllarda srasyla 251 ve 132 olarak gereklemitir.

h) cretler

1) Yerli retim dalnn retimde alan iilerinin aylk cret endeksi 2010 ylnda 100 kabul edildiinde takip eden yllarda srasyla 90 ve 107 olarak gereklemitir.

) Verimlilik

1) Yerli retim dalnn ii bana verimlilik endeksi 2010 ylnda 100 kabul edildiinde takip eden yllarda srasyla 81 ve 167 olarak gereklemitir.

i) Nakit ak

1) Yerli retim dalnn nakit ak endeksi (kr+amortisman) 2010 ylnda 100 kabul edildiinde takip eden yllarda srasyla 558 ve 766 olarak gereklemitir.

j) Byme

1) Yerli retim dalnn btn faaliyetlerine ilikin aktif bykl 2010 ylnda 100 kabul edildiinde takip eden yllarda srasyla 125 ve 143 olarak gereklemitir.

k) Sermaye art

1) Yerli retim dalnn btn faaliyetlerine ilikin z sermayesi 2010 ylnda 100 kabul edildiinde takip eden yllarda srasyla 117 ve 150 olarak gereklemitir.

l) Yatrmlardaki art

1) Yerli retim dalnn 2010 ylnda 100 kabul edilen tevsi yatrmlar takip eden yllarda srasyla 51 ve 46 olarak gereklemitir.

m) Yatrmlarn geri dn oran

1) Yerli retim dalnn btn faaliyetlerine ilikin yatrm haslat (kr/zkaynak) oran 2010 ylnda 100 kabul edildiinde takip eden yllarda srasyla 30 ve 107 olarak gereklemitir.

Ekonomik gstergelerinin deerlendirilmesi

MADDE 20 (1) Yerli retim dalndan temin edilen veriler nda 2010-2012 dnemi iin yaplan incelemede, yerli retim dalnda mevcut nlemin de etkisiyle retim, yurt ii ve yurt d sat miktar ve deerlerinde iyileme grlmtr. Ancak, ayn dnem iinde stoklarn nemli lde artt ve pazar paynn olduka dk seviyede seyrettii belirlenmitir. te yandan, yerli retim dalnn fiyatlarn maliyetlerde yaanan artla ayn oranda artramamas nedeniyle fiyatlarn olmas gereken seviyede belirleyemedii iin yurt ii satlarda zarar gzlemlenmitir.

(2) nceleme dneminde yerli retim dalnn tm faaliyetlerine ilikin olarak ekonomik gstergelerin daha olumlu olduu, aktif byklkte, nakit ak ve sermaye art gibi gstergelerde iyileme olduu grlmtr.

BENC BLM

Dampingin ve Zararn Devam veya Yeniden Meydana Gelmesi

htimalinin Deerlendirilmesi

Genel aklamalar

MADDE 21 (1) Ynetmeliin 35 inci maddesi hkmleri gereince, nlemlerin yrrlkten kalkmas halinde yerli retim dalnda nleme konu lkeler meneli dampingli ithalattan kaynaklanan zararn devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olup olmad deerlendirilmitir. Bu kapsamda, taraflarca ortaya konulan grler ve yaplan aratrmalar sonucunda elde edilen veriler erevesinde; nleme konu ithalatn muhtemel seviyesi, dampingli ithalatn muhtemel fiyat ve talebe etkisi, nlem konusu lkelerdeki sektrn durumu ve Trkiyeye ynlendirebilecekleri fazla kapasitelerinin bulunup bulunmad ve nlemin yrrlkten kalkmas durumunda soruturmaya konu ithalatn yerli retim dal zerindeki muhtemel etkileri incelenmektedir.

nleme tabi lkelerdeki yerleik kapasite ve ihracat potansiyeli

MADDE 22 (1) nleme tabi lkelerdeki sektrn durumu, Trkiyeye ynlendirebilecekleri fazla kapasitelerinin bulunup bulunmad ve bu lkelerin Trkiye harici pazarlardaki durumu incelenmitir.

a) HCde yerleik sektrn durumu

1) HCde yerleik bulunan retici-ihracat firmalardan soruturma alnda iletilen soru formlarna herhangi bir yant alnamamtr. Dolaysyla nleme konu lkedeki sentetik veya suni devamsz liflerden dokunmu mensucatn retim ve sat miktar ile retim kapasitesi hakknda birincil kaynaklardan veri elde edilememitir.

2) Uluslararas Ticaret Merkezi (UTM)nden elde edilen verilere gre 5407 Gmrk Tarife Pozisyonunda 2010, 2011 ve 2012 yllarnda HC dnya ihracatnn deer baznda srasyla %33,4, %38,1 ve %41,9unu gerekletirmitir. Miktar baznda ise ayn yllar ierisinde dnya ticaretinden ald pay srasyla %50,6, %47,7 ve %54,3 olarak gereklemitir. Sz konusu lkenin 2010-2012 yllar arasnda toplam ihracat miktar olarak %20,1 artarken deer olarak %48,1 orannda artmtr. HCnin ortalama ihra fiyatlar ise 2010da 5,24 ABD Dolar/Kg iken 2011 ylnda 6,31 ABD Dolar/Kg, 2012 ylnda ise 6,46 ABD Dolar/Kg olarak gereklemitir.

3) Uluslararas Tekstil reticileri Federasyonu (ITMF) verilerine gre 2011 ylnda kurulu kapasite bakmndan HC dnyadaki en byk kapasiteye sahip lkedir. 2011 verilerine gre dnya mekiksiz dokuma tezgahlarnn %53, mekikli dokuma tezgahlarnn %42si ayrca filament dokuma tezgahlarnn da %40 HCde bulunmaktadr. Ayrca HC 2010-2012 yllar arasnda tedarik miktarn en ok artran lke konumundadr. HC, zellikle nlem konusu rnn retiminde ve ihracatnda olduka agresif bir politika izlemekte, bunun karl olarak da dnya ihracatndaki payn artrmaktadr. HC soruturma konusu lkeler arasnda her yl ihracatn artran tek lke konumundadr. Dier taraftan, HCnin son yllardaki yeni kapasite yatrmlar ve kresel krizin etkisiyle dnya talebinde yaanan talep daralmas birlikte deerlendirildiinde, HCde yerleik ciddi boyutta bir kapasite fazlasnn olduu deerlendirilmektedir.

b) HCnin dier lke pazarlarndaki durumu

1) HCnin en ok ihracat yapt lkelerin banda, Birleik Arap Emirlikleri, Vietnam, Brezilya, Endonezya, Pakistan ve Rusya gelmektedir. HCnin genel ihracat 2012 ylna kadar ok hzl art gsterirken 2012 ylnda ihracat art hz bir miktar yavalamtr. Bu durumun kresel krizin etkisiyle dnya pazarnda yaanan daralmadan kaynakland deerlendirilmektedir. Dier taraftan, HCnin ihracat performansndaki art, HCnin gerekletirdii yatrmlarla da paralellik arz etmektedir; ancak HCnin zellikle 2011 ylndaki kapasite artrm 2012 yl ihracatna tam olarak yansmamtr. Bu durumun HCde nlem konusu rn iin kapasite fazlasnn olutuu anlamna geldii dnlmektedir.

c) Tayvanda yerleik sektrn durumu

1) Tayvanda yerleik bulunan retici-ihracat firmalar arasndan kendilerine gnderilen soru formuna yant vererek ibirliinde bulunan bir firma olmamtr. Dolaysyla nleme konu lkedeki sentetik veya suni devamsz liflerden dokunmu mensucatn retim ve sat miktar ile retim kapasitesi hakknda birincil kaynaklardan veri elde edilememitir.

2) UTMden elde edilen istatistiki verilere gre Tayvan miktar baznda 2010 ylnda dnya ihracatnn %11,67sini, takip eden yllarda ise %9,09unu ve %9,11ini gerekletirerek gzden geirme dnemi olan 2010-2012 yllar itibariyle tm ihracat lkeler arasnda HCden sonra ikinci srada yer almtr. Sz konusu lkenin 2010-2012 yllar arasnda toplam ihracat miktar olarak %12,6 orannda azalrken, deer olarak %6,5 artmtr. Tayvann ortalama ihra fiyatlar ise 2010da 6,17 ABD Dolar/Kg iken, 2011 ylnda 7,49 ABD Dolar/Kg, 2012 ylnda ise 7,52 ABD Dolar/Kg olarak gereklemitir.

3) Tayvan miktar olarak HCden sonra ihracat pazarnda en ok paya sahip olan lke konumundayken deer baznda Gney Korenin ardndan nc srada yer almaktadr. Dier taraftan ITMF istatistiklerine gre 2008 ylnda dnya kurulu dokuma tezgah kapasitesi asndan yedinci srada olan Tayvan 2009-2011 yllar arasnda da her yl dokuma tezgah almlarn artrmtr. Ancak buna karlk 2011 ylnda miktar baznda ihracat gerilemi, 2012 ylnda hem miktar hem deer baznda ihracat gerilemitir. Bu durum Tayvann hlihazrda ciddi oranda kapasite fazlas bulunduuna iaret etmektedir.

) Tayvann dier lke pazarlarndaki durumu

1) Daha nce de ifade edildii zere Tayvan sentetik filamentten mensucatta 2012 ylnda gerekletirdii 256.741 tonluk ihracat ile dnyann en byk ikinci tedariki lkesi konumundadr. UTM verilerine gre Tayvann en ok ihracat yapt lkelerin banda HC, Vietnam, Hong Kong, Brezilya, Meksika ve Filipinler gelmektedir.

2) Tayvann sentetik filamentten mensucat ihracat miktar baznda 2008-2012 yllar arasnda %14 orannda gerilemitir. zellikle 2010dan itibaren Tayvann ihracat her yl azalmtr. Tayvanla birlikte dnya genelinde artan kapasite de dnldnde Tayvanda yerleik retici ve ihracatlarn yurt dnda bir rekabet sorunu yaadklar deerlendirilmektedir. Bu durum ayrca Tayvann dnya pazarlarnda daha agresif bir ihracat stratejisine girme ihtimalini de beraberinde getirmektedir.

d) Taylandda yerleik sektrn durumu

1) Taylandda yerleik bulunan retici-ihracat firmalar arasndan kendilerine gnderilen soru formuna yant vererek ibirliinde bulunan bir firma olmamtr. Dolaysyla nleme konu lkedeki sentetik veya suni devamsz liflerden dokunmu mensucatn retim ve sat miktar ile retim kapasitesi hakknda birincil kaynaklardan veri elde edilememitir.

2) UTMden elde edilen istatistiki verilere gre Tayland 2010 ylnda deer baznda dnya ihracatnn %1,2sini, takip eden yllarda ise yine %1,2sini ve %1,3n gerekletirerek 2012 yl itibariyle tm ihracat lkeler arasnda deer baznda 14 nc miktar baznda 13 nc srada yer almtr. Sz konusu lkenin 2010-2012 yllar arasnda toplam ihracat miktar olarak %4,9 orannda artarken, deer olarak %29,3 orannda artmtr. Taylandn ortalama ihra fiyatlar ise 2010da 6,80 ABD Dolar/Kg iken, 2011 ylnda 8,09 ABD Dolar/Kg, 2012 ylnda ise 8,38 ABD Dolar/Kg olarak gereklemitir.

3) ITMF verilerine gre 2011 ylnda filament dokuma tezgahlarnda kurulu kapasite asndan dnyadaki en byk ikinci kurulu kapasiteye sahiptir. Ayrca yine ITMF verilerine gre mekiksiz dokuma tezgah tedariklerini de 2009-2012 yllar arasnda her yl dzenli olarak artrmtr. Textile International Outlook dergisinin Aralk 2012 saysnda yer alan verilere gre sentetik filament kumalarn dokunduu su jetli dokuma tezgahnn Taylanddaki tedariki 2011 ylnda %74,6 art gstermitir. Dier taraftan ayn derginin Temmuz 2012 saysnda Taylandda tekstil retiminin 2011 ylnda %17,7 orannda dt ifade edilmektedir. retimde yaanan bu gerilemeye ramen Taylandn sahip olduu makine park ve son yllarda art gsteren makine tedariki Taylandda ciddi oranda kapasite fazlas olduuna delalet etmektedir.

e) Taylandn dier lke pazarlarndaki durumu

1) UTM verilerine gre Taylandn en ok ihracat yapt lkelerin banda, Vietnam, HC, Myanmar, ABD ve Banglade gelmektedir. Bu lkelerden zellikle Vietnama Taylandn ihracat art gsterirken dier lkelere yaplan ihracat genel itibariyle paralel bir seyir izlemitir. Taylandn ikinci en byk ihracat pazar olan HCye ynelik ihracat 2010-2012 yllar arasnda %9,2 orannda gerilemitir.

2) Tayland Ticaret Bakanl yapm olduu yazl bavuruda Taylandn kapasitesinin kendi i piyasas ile Asya blgesini hedeflediini ayrca birim fiyatlarn olduka yksek olduunu, dolaysyla Tayland kaynakl bir zarar oluma riskinin bulunmadn ifade etmitir.

3) Taylandn kurulu kapasitesinin bykl ve kapasite kullanm orannn dk olmas gz nne alndnda, Taylandn nlemin yrrlkten kalkmas halinde Trkiyeye ynlendirilebilecek bir atl ihracat kapasitesinin bulunduu deerlendirilmektedir.

f) Malezyada yerleik sektrn durumu

1) nleme tabi lkedeki sektrn durumu ile ilgili olarak yaplan deerlendirmelerde, Malezyadan ibirliine gelen tek firma olan Recron firmasnn soru formuna verdii yantlar ile uluslararas kaynaklardan elde edilen verilerden yararlanlmtr.

2) Firmann soru formuna yantlarnda soruturma konusu rnn satna ilikin olarak sunduu veriler incelendiinde de 2012 ylnda Trkiyeye yaplan satlarn soruturma konusu rnn toplam cirosu ierisinde nemli bir yer tuttuu (%28,3), Trkiyenin miktar baznda da en nemli pazar konumunda olduu anlalmaktadr (%29,5). lgili firmann soruturma konusu rn iin 2012 ylnda yurt ii satlarnn toplam satlarna oran ise %13,3tr.

3) Dier taraftan UTMden elde edilen istatistiki verilere gre Malezya 2010 ylnda deer baznda dnya ihracatnn %0,8ini, takip eden yllarda ise yine %0,8ini ve %0,6sn gerekletirerek 2012 yl itibariyle tm ihracat lkeler arasnda on sekizinci srada yer almtr. Sz konusu lkenin 2010-2012 yllar arasnda toplam ihracat miktar olarak %24,6 orannda gerilerken, deer olarak %12,6 orannda azalmtr. Malezyann ortalama ihra fiyatlar ise 2010da 2,91 ABD Dolar/Kg iken 2011 ylnda 3,78 ABD Dolar/Kg, 2012 ylnda ise 3,38 ABD Dolar/Kg olarak gereklemitir.

4) Dier taraftan World Textile Intelligence dergisine gre Malezyann genel tekstil ihracatnda dk fiyatl retim yapan dier Asya lkeleri ile rekabet artlar ve kresel ekonomideki durgunluk nemli etkiye sahiptir. Ancak bu olumsuzluklara ramen Malezya hkmeti ihracat artrmak adna agresif politikalar gelitirmektedir. Ayn dergiye gre zellikle sentetik kuma retiminde 2011-2020 yllar arasnda 3 milyar dolarlk yatrm ngrlmektedir. Ayrca Malezya 2015 ylna kadar tekstil ve konfeksiyon ihracatn yaklak %50 orannda artrmay hedeflemektedir, 2020 ylna kadar da mevcut ihracatn iki katna karlmas hedeflenmekte ve buna ynelik almalar yaplmaktadr.

5) Bahse konu lkedeki retim kapasitesine ilikin deerlendirme yapabilmek amacyla ITMF verileri incelenmitir. Buna gre 2010-2012 yllar arasnda Malezyann dokuma makinesi tedariki %60 orannda artmtr. Ancak yine de soruturma konusu dier lkelerden daha dk bir retim kapasitesine sahip olduu deerlendirilmektedir. Bununla beraber, 2010-2012 yllar arasnda Malezyann sentetik filamentten mensucat ihracatnn %24,6 orannda geriledii ve zellikle Recron firmasnn en byk pazarnn Trkiye olduu deerlendirildiinde atl kapasitenin artt ve nlemin kalkmas halinde olduka dk fiyatlarla Trkiyeye gelme ihtimalinin bulunduu deerlendirilmektedir.

6) Malezya ile Trkiye arasnda 17 Nisan 2014 tarihinde STA imzalanm olup, anlan anlama henz yrrle girmemitir. nlem kapsam lkeler arasnda en byk tedariki olan Malezyann, STA yrrle girdikten sonra Trkiyeye nlem konusu eya ihracatnn artmas beklenmektedir.

7) Nitekim SASAD, ATHB, RB Karesi Tekstil Firmas ve ADASO Nihai Bildirime vermi olduklar grlerinde; STA akdedilen lkelerle eskiye oranla ticarette bir liberallemenin olduunu vurgulamlar, zellikle ADASO ve RB Karesi Tekstil Firmas Malezyaya ynelik damping nleminin, ithalatn birim fiyatlar, ithalat pay ve ithalat art oran, STA gibi faktrler de gz nne alnarak artrlmas gerektiini savunmulardr.

g) Malezyann dier lke pazarlarndaki durumu

1) UTM verilerine gre Malezyann en ok ihracat yapt lkelerin banda Trkiye, Filipinler, Vietnam, Tayland ve Meksika gelmektedir. Malezyann zellikle Trkiyeye olan ihracat son yllarda art gstermitir. Ayrca Trkiye Malezyann en nemli ihracat pazar konumundadr. 2012 ylnda Malezyann toplam ihracatnda Trkiyenin pay yaklak olarak %30 seviyesindedir. 2010-2012 yllar arasnda Malezyann genel ihracat gerilerken nemli ihracat ortaklar karsnda da ihracat gerilemitir. UTM istatistiklerine gre Malezyann balca ihracat pazarlar olan Filipinler, Vietnam, Tayland ve Meksikaya ynelik ihracat gerilerken Trkiyeye olan ihracatnn artyor olmas, Malezyadaki kapasitenin Trkiyeye yneldiine iaret etmektedir. Nitekim gzden geirme dneminde Trkiyenin Malezyann ihracatndan ald pay yaklak olarak %20 seviyesinden %30 seviyesine ulamtr. nlemin yrrlkten kalkmas halinde ihracatn ok daha nemli bir ksmnn Trkiyeye ynlendirilecei deerlendirilmektedir.

) Gney Korede yerleik sektrn durumu

1) nleme tabi lkedeki sektrn durumu ile ilgili olarak, ibirliinde bulunan firmalarn soru formuna verdikleri yantlar ile yantlarna ek olarak sunduklar sektr raporlar ile Gney Koredeki meslek kurulular tarafndan hazrlanm olan almalar ve uluslararas kaynaklardan yararlanlmtr.

2) UTMden elde edilen istatistiksel verilere gre Gney Kore 2010 ylnda deer baznda dnya ihracatnn %8,7sini, takip eden yllarda ise %8,6sn ve %8,9unu gerekletirerek 2012 ylnda tm ihracat lkeler arasnda ikinci srada yer almtr. Miktar baznda ise 2010-2012 yllar arasnda dnya ticaretinden ald pay srasyla %7,1, %5,9 ve %6,1 orannda gereklemitir. Gney Kore dnya ihracatnda miktar baznda HC ve Tayvandan sonra nc srada yer almaktadr. Sz konusu lkenin 2010-2012 yllar arasnda toplam ihracat miktar olarak %12 orannda gerilerken, deer olarak %20,8 orannda artmtr. Gney Korenin ortalama ihra fiyatlar ise 2010da 9,74 ABD Dolar/Kg iken 2011 ylnda 11,56 ABD Dolar/Kg, 2012 ylnda ise 12,12 ABD Dolar/Kg olarak gereklemitir.

3) Soruturma konusu rnde Gney Kore dnyann en nemli reticileri arasnda yer almaktadr. 2008 ve 2011 yllar itibariyle kurulu dokuma kapasiteleri (makine saylar) karlatrldnda ITMF verilerine gre kurulu kapasitenin tamamna yaknnn filament dokuma tezgahlarndan olutuu, mevcut kurulu kapasitesinin olduka yksek olduu ancak bu dnem ierisinde Gney Korenin ok fazla makine almna gitmedii grlmektedir. Dier taraftan, Textile Outlook Intelligence (Eyll 2011) dergisinin verilerine gre kurulu kapasite zerinde teknolojik yatrmlar yaplmak suretiyle mevcut makinelerin teknolojik olarak gelitirildii bilgisi alnmtr. Yine ayn dergide i piyasada tketimin olduka snrl seviyelerde olduu, uluslararas rekabette ise Gney Korenin Hindistan, Banglade, Kamboya, Tayland gibi daha dk fiyatl retim ve ihracat yapan lkelere kar rekabet asndan zorluk yaad ifade edilmektedir. Ayrca Gney Kore hammadde maliyetlerine ilikin ITMF verilerine gre, HC, Hindistan, Trkiye gibi lkelerden daha dk fiyatlarla hammadde tedarik edebilmektedir.

4) Dier taraftan baz ithalatlar, kendilerine gnderilen soru formlarna verdikleri yantta Gney Koreden katma deeri yksek olan ve yerli reticilerce retilemeyen rn tiplerini ithal ettiklerini ifade etmilerdir. Yerli reticinin bu konudaki grleri sorulmu, alnan yantta Gney Korenin terbiye teknolojisinin gelimi olduu bu nedenle katma deeri yksek, nitelikli kumalarn bu lkeden ithal edildii ifade edilmitir. Bununla beraber, yerli reticilerin de terbiye teknolojisinde nemli yatrmlar yapt, bu sayede dnyann bu konudaki nde gelen reticileri ile mukayese edilebilecek nitelikte mensucat retebildikleri de vurgulanmtr.

5) KTTAnn Korea Textile World adl aylk dergisinde ise Gney Korede yurt ii talebin hayli snrl olduu vurgulanmakta ve yerli retimin byk ksmnn ihra edildii ifade edilmektedir. Bununla beraber kresel ekonomik krizin etkilerinin hala tam olarak gememi olmasnn Gney Koreyi d pazarlarda skntya soktuu ifade edilmektedir. Ayn dergide ayrca STA imzalanan lke pazarlarnn Gney Kore ihracat iin nemli bir potansiyel oluturduu belirtilmektedir. Trkiye ile Gney Kore arasnda imzalanan ve 1 Mays 2013 tarihinde yrrle giren STA ile birlikte Gney Koreye ynelik olarak uygulanmakta olan ortalama %6,4 oranndaki gmrk vergisi 6 yl iinde kademeli olarak yrrlkten kaldrlacaktr. te yandan, Gney Koreye nlem konusu rnde uygulanan %18 oranndaki ilave gmrk vergisi de STAnn yrrle girmesiyle beraber sfrlanmtr. Bu durum, Gney Koredeki fazla kapasitenin dampinge kar nlemin kalkmasyla beraber Trkiyeye ynelme ihtimalini glendirmektedir.

6) Dier taraftan, Gney Korenin olduka kk bir i pazar olmasna ramen son dnemde ithalat da ciddi oranda art gstermitir. 2010-2012 yllar arasnda Gney Korenin ithalat %38 orannda artmtr. Bu ithalatn iinde HCnin pay 2012 ylnda %59 olarak gereklemitir. Dier taraftan, ayn dnemde Gney Korenin HCden ithalat da %82 orannda art gstermitir. Bu durum yerli reticilerin de ifade ettii Gney Kore ile HC arasndaki tamamlayclk ilikisine iaret etmektedir. Gney Kore, HCden ithal ettii kumalar boya bask ve finisaj gibi aamalardan geirdikten sonra yurt dna ihra etmekte bylece HCdeki dk maliyetli retim imknlarndan da faydalanmaktadr. Ancak bu durumun Gney Korenin genel ihracat yapsnn tamamn yanstt da dnlmemektedir. 2012 ylnda Gney Korenin HCden ithalat yine ayn yl ierisinde dnyaya ihracatnn %16s seviyesindedir.

7) Sonu olarak, Gney Koreli retici/ihracatlar iin yurt ii talebin yetersiz olduu ve ekonomik adan uygun lekte retim yaplabilmesi iin ihracat yapmalarnn zorunlu olduu anlalmaktadr. Bununla beraber, yurt d pazarlarda artan rekabet koullarnn ihracat olanaklarn da snrlad, bu durumun sektrde daralmaya ve atl kapasite sorununun domasna neden olduu dnlmektedir. Hlihazrda, dampinge kar nleme tabi olan retici/ihracat firmalarn, nlemin yrrlkten kalkmas sonrasnda Trkiyeye daha rahat koullarda ihracat yapabilecekleri aktr.

8) Soruturmaya ilikin olarak Gney Kore hkmeti vermi olduu yazl grte Gney Koreli reticilerin damping yapmaya ihtiyalarnn olmad, kresel anlamda Gney Korenin kendisini rekabeti olarak konumlandrd, retimde teknolojik rnlere ve yeniliki tekniklere yneldii ifade edilmekte; dampingin sresinin zararn giderilmesi iin yeterli olduu, Trkiyede ayrca ilave gmrk vergisi gibi enstrmanlarla da sektrn korunmakta olduu ifade edilerek nlemin kaldrlmas gerektii vurgulanmtr.

9) Gney Korenin retimini daha farkl olarak konumlandrd ve katma deeri daha yksek rnlere yneldii doru olmakla birlikte, yukarda da ifade edildii gibi, retim teknolojisindeki farkllklar ithal rnlerin yerli reticilerce retilen rnlerle benzer rn olma niteliini deitirmemektedir. Ayrca Trkiyede de katma deeri yksek rn retilebilmektedir. Yine yukarda da ifade edildii gibi Gney Kore d pazarlarda fiyata dayal bir rekabet sorunu da yaamaktadr. te yandan ilave gmrk vergisi Gney Kore iin imzalanan STA sebebiyle yrrlkten kalkm olup Gney Koreli firmalar iin bir pazara giri avantaj salanmtr.

h) Gney Korenin dier lke pazarlarndaki durumu

1) UTM verilerine gre Gney Korenin en ok ihracat yapt lkelerin banda HC, Vietnam, Birleik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve Endonezya gelmektedir. Gney Korenin son be yllk ihracat verileri incelendiinde yukardaki verilerle de paralel olarak 2008den itibaren ihracatnn geriledii gze arpmaktadr. Buna karlk, deer baznda ihracat rakamlarnda ayn dnem ierisinde bir art yaanmtr. Bu durum, Gney Koredeki tekstil sektrnde artan yatrmlara ve teknolojik gelimeye de iaret etmektedir. Ancak, kurulu kapasitenin nemli bir ksmnn atl kald ve nemli oranda kapasite fazlasnn bulunduu deerlendirilmektedir. Nitekim, soruturmaya taraf olan Gney Koreli ihracat firmalarn kapasite kullanm oranlar gzden geirme sresinde toplamda %89 seviyesinden %63 seviyesine gerilemitir.

2) Textile Outlook International dergisine gre son dnemde Gney Korenin polyester filamentten mensucat ihracatnn geriledii, ancak deer bazndaki artn bu gerilemeyi tolere ettii deerlendirilmektedir. Dergiye gre, Gney Koreden hemen hemen tm lkelere yaplan ihracatta d yaanm, buna mukabil birim fiyatlardaki art nedeniyle deer baznda bir gerileme sz konusu olmamtr. hracatn d nedenleri arasnda ise HC ve Vietnam gibi dk fiyatl retim ve ihracat yapan Asya lkeleri gsterilmektedir. Dergi ayrca, Gney Korenin zellikle AB ve ABD pazarlarnda yaad pazar kaybna sebep olarak dk fiyatl retim yapan lkeleri gstermektedir.

) Deerlendirme

1) Gney Korenin yurt ii piyasasnda nleme konu rnn kullanclarnn taleplerinin yetersiz olduu ve Gney Koreli retici/ihracatlarn ekonomik koullarda retimlerini srdrebilmeleri iin ihracat yapmalarnn zorunlu olduu anlalmaktadr. Hlihazrda, ihracat arlkl olarak faaliyet gsteren Gney Koreli retici/ihracatlarn nemli ihra pazarlarna ynelik ihracatlarnn bir miktar geriledii; genel ihracatlarnn ise HC, Vietnam gibi lkeler kaynakl artan rekabetten etkilendii gz nne alnarak, lkede ciddi bir atl kapasitenin bulunduu ve nlemin yrrlkten kalkmas halinde Trkiyeye ynlendirilebilecei deerlendirilmektedir.

2) te yandan, mevcut kapasite fazlalna d piyasalarda oluan fiyat rekabeti de eklendiinde nlemin kalkmas durumunda Gney Koreli retici-ihracatlarn Trkiyeye dampingli fiyatlardan mal ihracatn artrmas muhtemel grnmektedir.

3) HC ile ilgili olarak, bahse konu lkenin dnya retiminde nemli bir paya ve ciddi bir retim kapasitesine sahip olduu, inceleme dneminde HCde kurulu kapasitenin nemli oranda artt, dokuma endstrisinde hzla devam eden yatrmlarn ihracat kapasitesini arttrd ve nlemin yrrlkten kalkmas durumunda Trkiyeye ynlendirilebilecek nemli bir kapasitenin bulunduu deerlendirilmektedir.

4) Taylandn soruturma konusu rnn retiminde ciddi bir retim kapasitesine sahip olduu ve Taylandl firmalarn ihracat arlkl olarak altklar, buna karlk Taylandn genel ihracat performansnn lkenin kapasitesini yeterince yanstmad, dnya ihracatndan ald payn sadece %1 civarnda olduu gz nne alndnda sektrde ciddi bir atl kapasitenin bulunduu dnlmektedir. Dolaysyla, nlemin yokluunda Trkiyeye ynlendirilebilecek ciddi bir retim kapasitesinin bulunduu anlalmaktadr.

5) Tayvann soruturma konusu rn retiminde hlihazrda ciddi bir retim kapasitesinin bulunduu, bu kapasiteye ramen ihracat miktarndaki gerilemenin lkede ciddi bir atl kapasite yaratabilecei dnlmektedir. Nitekim lkedeki reticilerin i talebe gre daha fazla retim kapasitesine sahip olmalar nedeniyle ihracata baml olarak faaliyet gsterdikleri, bu durumun ihracattaki azalma sonucunda atl kapasiteyi arttraca deerlendirilmektedir. Tayvann toplam ihracatndaki azalma ile birlikte kapasite kullanm orann etkin bir seviyede tutma sorunuyla karlamasnn muhtemel olmas nedeniyle, bu lkenin pazar payn arttrabilmek ve mevcut pazar payn koruyabilmek adna fiyatlarn arttrma kabiliyetinin zayflayaca dnlmektedir. Bu belirlemeler nda, bu lkeden dampingli ithalatn devamnn veya tekrarnn muhtemel olduu deerlendirilmektedir.

6) nleme konu dier lke olan Malezyada da soruturma konusu rn retimine ynelik olarak yatrmlarn devam ettii, devlet destekli yatrmlarla birlikte nmzdeki yllarda ihracatn iki katna karlmas hedeflenmektedir. Bu erevede Malezyann da nmzdeki dnemde en byk ihra pazar olan Trkiyeye ynelik olarak daha agresif bir ihracat politikas uygulamas beklenmektedir.

7) Tm bu tespit ve deerlendirmeler nda, nlem konusu tm lkelerin Trkiyeye ynlendirebilecekleri ciddi retim kapasitelerinin bulunduu, bahse konu lkelerin kapasite fazlasndan kaynaklanan youn rekabet nedeniyle fiyat arttrmada zorlandklar, Trkiye pazarnn bu lkeler iin nemli olduu, ithalatlarn tercihlerini belirleyen temel unsurun temel gdsnn fiyatlarn uygunluu olduu, nlemin yrrlkten kalkmas durumunda retici ihracat firmalarn nlemin yokluundaki davranlarn en iyi yanstacak gsterge olan esas soruturmadaki damping marjlarnn nemli oranda olduu da dikkate alndnda, nlemin yrrlkten kalkmas halinde dampingin devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduu deerlendirilmektedir.

Trkiye pazarnn nemi ve talebi etkileyen unsurlar

MADDE 23 (1) Soruturmaya konu rn hem hazr giyim reticileri iin hem de tekstil iletmelerinin ikincil aamalar iin girdi nitelii tamaktadr. Trkiye corafi yaknl ve kurmu olduu Gmrk Birlii ile Avrupa Birlii (AB)nin en nemli tedarikilerinden biri olup makine park ve yatrmlar ile tekstil ve hazr giyimde dnyadaki nemli lkelerden biri konumundadr. Bunun dnda da Rusya gibi dier komu lke pazarlarnda da zellikle hazr giyimde ciddi pazar payna sahip bulunmaktadr. Trkiye pazarnn canl talep koullar soruturmaya konu rnn yurt dndaki tedarikileri iin Trkiyenin nemini arttrmaktadr. Ayrca, soruturmaya konu lkelerdeki retici/ihracatlarn, retimlerinin byk ounluunu ihra etmek zere yaplandklar deerlendirildiinde zorlaan uluslararas rekabetin koullar ve kresel krizin de etkisiyle daralan yurt d pazar paylar bu lkelerdeki reticileri frsatlar takip etmeye ve deerlendirmeye yneltmitir. Bu nedenle, AB pazarna yaknl ve nemli bir tekstil tedarikisi olmas nedeniyle Trkiye pazarnn olduka nemli olduu, Trkiye pazarnn rekabet artlarnn, datm ve pazarlama kanallarnn retici/ihracatlar tarafndan iyi bilinmesinin Trkiyeyi bu retici/ihracatlar iin daha da cazip kld deerlendirilmektedir.

(2) Ayrca soruturma konusu lkelerin retici-ihracatlarnn Trkiye dndaki herhangi bir nlemin sz konusu olmad lkelere yapm olduu ihracatn birim fiyatlar incelendiinde, nlemin yrrlkten kalmas halinde fiyatlarn drerek ihracat yapma potansiyellerinin yksek olduu grlmektedir. Mevcut kapasite fazlal sorununa d piyasalarda oluan fiyat rekabeti de eklendiinde nlemin kalkmas durumunda soruturma konusu lkelerin retici-ihracatlarnn Trkiyeye dampingli fiyatlardan mal ihracatn artrmas muhtemel grnmektedir.

(3) Dier taraftan zellikle Gney Korenin hem Trkiye hem AB ile olan STAlar da Gney Koreye dnyadaki dier tedarikilere gre nemli bir rekabet avantaj salamakta, bu durum da Trkiye pazarnn nemini Gney Kore iin daha da artrmaktadr.

(4) Yerli retim dal yeterli deneyim ve retim yapsna sahip olup yeterli kalitede rn retebilmektedir. Ayrca, ithalat firmalardan gelen cevaplardan anlald zere talebi etkileyen ana unsurun rekabet avantaj elde etmek amacyla ncelikli olarak fiyat daha sonra da kalite ve teknik zellikler olduu sonucu ortaya kmaktadr. Yerli reticinin yurt d ihracat firmalarla benzer bir teknolojiyi kullanarak benzer kalitede ve teknik zellikte rn retebildii deerlendirildiinde ithal rn ile yerli rn arasndaki talebi etkileyen temel unsur fiyat olarak ortaya kmaktadr. Dampingli ithalatn fiyatlarn etkileyen ana unsur ise hammadde fiyatlar ve artan rekabet ortamdr. hracat firmalarn ihracat verileri incelendiinde HC hari soruturma konusu lkelerin ihracatlarnn geriledii veya yllar itibariyle paralel bir seyir izledii gze arpmaktadr. Son yllarda bu lkelerin kapasite yatrmlar da gz nne alndnda, toplam ihracatlarndaki azalma ile birlikte kapasite kullanm oranlarn etkin bir seviyede tutma sorunuyla karlamas nedeniyle, bu lkelerin pazar paylarn arttrabilmek ve mevcut pazar paylarn koruyabilmek adna fiyatlarn arttrma kabiliyetinin zayflayaca, mevcut kapasite fazlal sorununa d piyasalarda oluan fiyat rekabeti de eklendiinde bu koullarn bu lkeler meneli reticileri dampingli ihracat yapmaya yneltecei deerlendirilmektedir. Dier taraftan soruturma konusu lkelerin retici-ihracatlarnn Trkiye dndaki herhangi bir nlemin sz konusu olmad lkelere yapm olduu ihracatn birim fiyatlar incelendiinde, nlemin yrrlkten kalkmas halinde fiyatlarn nemli lde drerek ihracat yapma potansiyellerinin olduu grlmektedir.

Deerlendirme

MADDE 24 (1) Uygulanmakta olan dampinge kar nlemin sona ermesi halinde dampingin ve zararn devam edip etmeyecei veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olup olmad konusu incelenmi olup nlemin ortadan kalkmas durumunda, soruturma konusu lkelerin Trkiyeye ynlendirebilecek ihracat kapasitesinin bulunmas, nlem konusu lkelerdeki retici-ihracatlarn Trkiye pazarn ok iyi bilmeleri ve datm kanallarna kolay ve hzl biimde nfuz edebilecek durumda olmalar nedeniyle mevcut nlemlerin ortadan kalkmas durumunda dampingli ithalatn ve zararn devamna veya yeniden meydana gelmesine yol amasnn muhtemel olduu deerlendirilmektedir.

ALTINCI BLM

Dier Hususlar

nc lkelerden ithalat

MADDE 25 (1) 2010-2012 dneminde nc lkelerden yaplan ithalat incelendiinde, nlemin de etkisiyle bu dnem ierisinde ithalat miktarnn ve ithalat ii payn artt grlmektedir. 2010-2012 yllar arasnda nc lkelerden yaplan toplam ithalat %33 orannda art gstermi ve ayn dnem ierisinde bu ithalatn Trkiye tketimi iindeki pazar pay %8 orannda artmtr. nc lkeler meneli ithalatn birim fiyatlarnn nleme tabi lkelerden gerekletirilen ithalatn birim fiyatlarnn zerinde olduu da grlmektedir. Dier lkelerden gerekletirilen ithalatta ilk iki sray Endonezya ve Vietnam almaktadr. Bu iki lke 2012 ylnda nlem kapsam toplam ithalatn yarsndan fazlasn gerekletirmitir.

thalatlarn iddialar

MADDE 26 (1) Daha nce de ifade edildii gibi 2012 ylnda ithalat gerekletirdii tespit edilen firmalara soru formlar gnderilmi, gelen yantlarda yer alan iddialar detayl olarak incelenmitir.

(2) Soru formuna yant veren baz ithalatlar dk metrajl talepleri nedeniyle ithalata yneldiklerini ifade ederken baz firmalar talep ettikleri zel nitelikli mensucatn yerli retim dal tarafndan retilemediini, ithal rnlerin daha kaliteli olduunu, fiyat ynnden de yerli rnlerin olduka pahal olduklarn ne srmlerdir.

(3) Benzer bir iddiay KTTA da sunmu ve Gney Korede yerleik retici/ihracatlarn, yerli retim dalnn retemedii yksek kaliteli rnleri rettii, dolaysyla Gney Kore meneli rnlerin bir rekabet sorunu yaratmadn ne srmtr. KTTA, Nihai Bildirim sonrasnda da benzer grn yinelemitir.

(4) Buna karlk, yerli retim dal nezdinde Nihai Bildirim raporu yaymlanmas ncesinde ve sonrasnda gerekletirilen yerinde dorulamalar esnasnda gndeme getirilen bu iddialar deerlendirilmitir. Buna gre yerli retim dalnn retebildii kumalar asndan ithalatla arasnda kalite sorununun olmad, zel nitelikli rnlerin de ekonomik olarak yeterli talep gelmesi halinde retilebilecei deerlendirilmitir.

(5) Bir ksm ithalatlar Trkiyede yeterince retilmediini ifade ettikleri %100 polyester kumalar ile 110 gr./m2 arlnn altndaki kumalarn nlem kapsam dnda tutulmas gerektiini ifade etmitir. RB Karesi Tekstil firmasnn retim tesislerinde yaplan incelemelerde ve bir bamsz denetim firmasndan alnan rapor erevesinde 2013 yl ierisinde RB Karesi Tekstil firmasnn retiminin %60n zerinde bir ksmnn %100 polyester kuma olduu bilgisi alnmtr.

(6) thalatlarn dier iddias olan 110 gr./m2nin altnda kuma retilmemesi konusu da yerli retim dal nezdinde yaplan yerinde dorulamalar esnasnda incelenmitir. Anlan ziyaretlerde, firmann kaln kumalarn yan sra ince kuma retimini de gerekletirdii yerinde dorulanmtr. Ayrca, firmann 10 gr./m2lik kumalardan 600 gr./m2lik kumalara kadar retim yeteneinin olduu geerli kapasite raporlarndan tespit edilmitir. Firmann ince kuma retiminin toplam kuma retimi iindeki paynn ise 2012 ylnda %8 olduu ve bu seviyenin 2013 ylnda %46ya ykseldii tespit edilmitir. Ancak, firmann ince kuma retiminin Trkiye ince kuma talebini karlama oran dk seviyelerdedir. 2012 ylnda 110 gr./m2den daha dk gramaja sahip kumalarn Trkiye tketimi 39.248 ton iken firmann ayn gramajdaki retimden satlar sadece 203 ton olarak gereklemitir. 2013 ylnda ise bahse konu deerler 36.427 tona karlk 410 ton olarak tespit edilmitir.

(7) Gney Kore Hkmeti soruturmaya ilikin olarak yapm olduu yazl bavuruda nleme ilikin olarak tm lkeleri kapsayan toplu bir deerlendirme yerine lkelerin durumlarnn ayr ayr incelenmesi gerektiini ifade etmitir. Benzer bir talep Tayland Ticaret Bakanlndan da alnmtr. Bu talep uygun grlerek inceleme toplu olarak yaplmamtr.

YEDNC BLM

Deerlendirme

Deerlendirme

MADDE 27 (1) Uygulanmakta olan dampinge kar nlemlerin sona ermesi halinde, damping ve zararn devam edip etmeyecei veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olup olmad konusu incelenmi olup, nlemlerin yrrlkten kalkmas durumunda retici/ihracat firmalarn nlemlerin yokluundaki davranlarn yeniden yanstacak olan esas soruturmada tespit edilen damping marjlarnn nemli seviyelerde olduu; yerli retim dalnn rn krllnda olumsuzluklar bulunduu, pazar paynda d yaand; bunun yan sra soruturma konusu lkelerin yksek retim ve kapasiteleri ile dnya ihracatndaki lider konumunun srd ve soruturma konusu rnde tketimin ve ithalatn artt grlmtr. Bu kapsamda, mevcut nlemlerin ortadan kalkmas durumunda dampingli ithalatn ve zararn devam veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduu deerlendirilmektedir. Ancak, hazr giyim ve konfeksiyon reticileri tarafndan yerli reticinin ekonomik nedenlerden dolay retmeyip ithal ettii tipteki ince kumalarn yeterli yerli tedarikinin olmad ifade edilmitir. Yaplan incelemeler neticesinde, yerli retici RB Karesi firmasnn hazr giyim ve konfeksiyon sektrnn tm ihtiyacna cevap verecek miktarda ince kuma retimine sahip olmad anlalm olmakla birlikte; bahse konu rnlerde yerli retici vasfn haiz olduu ve ince kuma retimini artrma giriiminde olduu tespit edilmitir. Bu balamda, nlem konusu ithalatn yerli retim dalna verdii zararn kstl olduu da dikkate alndnda, kumalarn metrekare bana den arlklarna gre snflandrlarak, belirli gramaj altnda kalan kumalara ynelik daha dk oranl nlem uygulamasna gidilmesinin uygun olduu deerlendirilmitir.

SEKZNC BLM

Sonu

Karar

MADDE 28 (1) Soruturma sonucunda, meri nlemin yrrlkten kaldrlmas halinde dampingin ve zararn yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduu tespit edildiinden thalatta Haksz Rekabeti Deerlendirme Kurulunun karar ve Ekonomi Bakannn onay ile soruturma konusu rn iin uygulanmakta olan dampinge kar nlemlerin aada belirtilen ekilde uygulanmaya devam edilmesine karar verilmitir.

 

Mene lke

reticiler

110 gr/m2 arlnn st iin nlem oranlar (CIF%)

110 gr/m2 arl ve alt iin nlem oranlar (CIF%)

 

HC

Tm retici/ihracatlar

70,44%

21,13%

 

Tayvan

Hulaon Chemical&Textile Co.

13,91%

4,17%

 

Dierleri

30,84%

9,25%

 

Gney Kore

Overseas Ltd.

38,61%

11,58%

 

Daekwang Co.

14,64%

4,39%

 

Dong Heung Trading Co.Ltd.,

 

Dong Sung Trading Co.Ltd.,

 

Duck Dong Co.Ltd.

 

Hyun Ma Trading Co.Ltd.

 

Seung Woo Trading Co.Ltd.

 

Seo Kwang Ltd.

 

Seo Kwang Trading Co.Ltd.

 

Sung Kwang Co.Ltd.

 

Sun Moon Co.Ltd.

 

UL HWA Co.Ltd.

 

Dierleri

40%

12,00%

 

Mene lke

reticiler

110 gr/m2 arlnn st iin nlem oranlar (CIF%)

110 gr/m2 arl ve alt iin nlem oranlar (CIF%)

 

Malezya

Recron Sdn. Bhd.

7,76%

2,33%

 

Dierleri

15,93%

4,78%

 

Tayland

Mun Ying Co.Ltd.

22,07%

6,62%

 

Thai Taffeta Co.Ltd.

8,67%

2,60%

 

Tuntex Textile (ThailandCo.Ltd.

28,96%

8,69%

 

Dierleri

30,93%

9,28%

 

 

 

Uygulama

MADDE 29 (1) Gmrk idareleri, Karar maddesinde tanm ve mene lkesi belirtilen ve gmrk tarife pozisyon numaralar Ekli tabloda belirtilen eyann, dier mevzuat hkmleri sakl kalmak kaydyla, serbest dolama giri rejimi kapsamndaki ithalatnda, karlarnda gsterilen oranda dampinge kar kesin nlemi tahsil ederler.

Yrrlk

MADDE 30 (1) Bu Tebli yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 31 (1) Bu Tebli hkmlerini Ekonomi Bakan yrtr.

 

EK: nleme Konu rn Karl GTP ve Eya Tanmlar

GTP

Madde Tanm

5407.30.00.10.00

Elastiki mensucat (kauuk ipliklerle birletirilmi dokumaya elverili maddelerden olanlar)

5407.30.00.90.00

Dierleri

5407.41.00.10.00

Elastiki mensucat (kauuk ipliklerle birletirilmi dokumaya elverili maddelerden olanlar)

5407.41.00.90.13

Astarlk mensucat

5407.41.00.90.19

Dierleri

5407.42.00.10.00

Elastiki mensucat (kauuk ipliklerle birletirilmi dokumaya elverili maddelerden olanlar)

5407.42.00.90.13

Astarlk mensucat

5407.42.00.90.19

Dierleri (naylon elek/a hari)

5407.43.00.10.00

Elastiki mensucat (kauuk ipliklerle birletirilmi dokumaya elverili maddelerden olanlar)

5407.43.00.90.13

Astarlk mensucat

5407.43.00.90.19

Dierleri

5407.44.00.10.00

Elastiki mensucat (kauuk ipliklerle birletirilmi dokumaya elverili maddelerden olanlar)

5407.44.00.90.19

Dierleri

5407.51.00.10.00

Elastiki mensucat (kauuk ipliklerle birletirilmi dokumaya elverili maddelerden olanlar)

5407.51.00.90.13

Astarlk mensucat

5407.51.00.90.19

Dierleri

5407.52.00.10.00

Elastiki mensucat (kauuk ipliklerle birletirilmi dokumaya elverili maddelerden olanlar)

5407.52.00.90.13

Astarlk mensucat

5407.52.00.90.19

Dierleri

5407.53.00.10.00

Elastiki mensucat (kauuk ipliklerle birletirilmi dokumaya elverili maddelerden olanlar)

5407.53.00.90.13

Astarlk mensucat

5407.53.00.90.19

Dierleri

5407.54.00.10.00

Elastiki mensucat (kauuk ipliklerle birletirilmi dokumaya elverili maddelerden olanlar)

5407.54.00.90.19

Dierleri

5407.61.10.10.00

Elastiki mensucat (kauuk ipliklerle birletirilmi dokumaya elverili maddelerden olanlar)

5407.61.10.90.13

Astarlk mensucat

5407.61.10.90.19

Dierleri

5407.61.30.10.00

Elastiki mensucat (kauuk ipliklerle birletirilmi dokumaya elverili maddelerden olanlar)

5407.61.30.90.13

Astarlk mensucat

5407.61.30.90.19

Dierleri

5407.61.50.10.00

Elastiki mensucat (kauuk ipliklerle birletirilmi dokumaya elverili maddelerden olanlar)

5407.61.50.90.13

Astarlk mensucat

5407.61.50.90.19

Dierleri

5407.61.90.10.00

Elastiki mensucat (kauuk ipliklerle birletirilmi dokumaya elverili maddelerden olanlar)

5407.61.90.90.19

Dierleri

5407.69.10.10.00

Elastiki mensucat (kauuk ipliklerle birletirilmi dokumaya elverili maddelerden olanlar)

5407.69.10.90.13

Astarlk mensucat

5407.69.10.90.19

Dierleri

5407.69.90.10.00

Elastiki mensucat (kauuk ipliklerle birletirilmi dokumaya elverili maddelerden olanlar)

5407.69.90.90.19

Dierleri

5407.71.00.10.00

Elastiki mensucat (kauuk ipliklerle birletirilmi dokumaya elverili maddelerden olanlar)

5407.71.00.90.13

Astarlk mensucat

5407.71.00.90.19

Dierleri

5407.72.00.10.00

Elastiki mensucat (kauuk ipliklerle birletirilmi dokumaya elverili maddelerden olanlar)

5407.72.00.90.13

Astarlk mensucat

5407.72.00.90.19

Dierleri

5407.73.00.10.00

Elastiki mensucat (kauuk ipliklerle birletirilmi dokumaya elverili maddelerden olanlar)

5407.73.00.90.13

Astarlk mensucat

5407.73.00.90.19

Dierleri

5407.74.00.10.00

Elastiki mensucat (kauuk ipliklerle birletirilmi dokumaya elverili maddelerden olanlar)

5407.74.00.90.19

Dierleri

5407.81.00.10.00

Elastiki mensucat (kauuk ipliklerle birletirilmi dokumaya elverili maddelerden olanlar)

5407.81.00.90.13

Astarlk mensucat

5407.81.00.90.19

Dierleri

5407.82.00.10.00

Elastiki mensucat (kauuk ipliklerle birletirilmi dokumaya elverili maddelerden olanlar)

5407.82.00.90.13

Astarlk mensucat

5407.82.00.90.19

Dierleri

5407.83.00.10.00

Elastiki mensucat (kauuk ipliklerle birletirilmi dokumaya elverili maddelerden olanlar)

5407.83.00.90.13

Astarlk mensucat

5407.83.00.90.19

Dierleri

5407.84.00.10.00

Elastiki mensucat (kauuk ipliklerle birletirilmi dokumaya elverili maddelerden olanlar)

5407.84.00.90.19

Dierleri

5407.91.00.10.00

Elastiki mensucat (kauuk ipliklerle birletirilmi dokumaya elverili maddelerden olanlar)

5407.91.00.90.13

Astarlk mensucat

5407.91.00.90.19

Dierleri

5407.92.00.10.00

Elastiki mensucat (kauuk ipliklerle birletirilmi dokumaya elverili maddelerden olanlar)

5407.92.00.90.13

Astarlk mensucat

5407.92.00.90.19

Dierleri

5407.93.00.10.00

Elastiki mensucat (kauuk ipliklerle birletirilmi dokumaya elverili maddelerden olanlar)

5407.93.00.90.13

Astarlk mensucat

5407.93.00.90.19

Dierleri

5407.94.00.10.00

Elastiki mensucat (kauuk