21 Ocak 2015 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29243

GÖREVLENDİRME KARARI

Adalet Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2014/1245

1 ‒ Adlî Tıp Kurumu Dördüncü Adlî Tıp İhtisas Kurulu Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Üyeliğine, İstanbul Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Eğitim Görevlisi Doç. Dr. Mustafa SOLMAZ’ın görevlendirilmesi, 2659 sayılı Adlî Tıp Kurumu Kanununun 26 ncı ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 88 inci maddeleri gereğince uygun görülmüştür.

2 ‒ Bu Kararı Adalet Bakanı yürütür.

20/1/2015

                                                                                                                                    Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI

        Ahmet DAVUTOĞLU                                 Bekir BOZDAĞ

                  Başbakan                                             Adalet Bakanı