21 Ocak 2015 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29243

GÖREVLENDİRME KARARI

Adalet Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2014/1242

1 ‒ Adlî Tıp Kurumu İkinci Adlî Tıp İhtisas Kurulu Göz Üyeliğine, İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa ÖZSÜTCܒnün görevlendirilmesi, 2659 sayılı Adlî p Kurumu Kanununun 26 ncı ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 38 inci maddeleri gereğince uygun görülmüştür.

2 ‒ Bu Kararı Adalet Bakanı yürütür.

20/1/2015

                                                                                                                                    Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI

        Ahmet DAVUTOĞLU                                 Bekir BOZDAĞ

                  Başbakan                                             Adalet Bakanı