21 Ocak 2015 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29243

GÖREVLENDİRME KARARI

Adalet Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2014/1241

1 ‒ Adlî Tıp Kurumu Birinci Adlî Tıp İhtisas Kurulu Kardiyoloji Üyeliğine, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fehmi MERCANOĞLU’nun görevlendirilmesi, 2659 sayılı Adlî Tıp Kurumu Kanununun 26 ncı ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 38 inci maddeleri gereğince uygun görülmüştür.

2 ‒ Bu Kararı Adalet Bakanı yürütür.

20/1/2015

                                                                                                                                    Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI

        Ahmet DAVUTOĞLU                                 Bekir BOZDAĞ

                  Başbakan                                             Adalet Bakanı