21 Ocak 2015 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29243

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                        20 Ocak 2015

          69471265-305-623

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Dünya Ekonomik Forumuna katılmak üzere; 21 Ocak 2015 tarihinde İsviçre’ye gidecek olan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner YILDIZ’ın dönüşüne kadar Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi EKER’in vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

 

                                                                                                                                          Yalçın AKDOĞAN

                                                                                                                                                Başbakan V.

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                             20 Ocak 2015

         68244839-140.03-26-46

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 20/1/2015 tarihli ve 69471265-305-623 sayılı yazınız.

Dünya Ekonomik Forumuna katılmak üzere, 21 Ocak 2015 tarihinde İsviçre’ye gidecek olan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner YILDIZ’ın dönüşüne kadar Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi EKER’in vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

 

 

                                                                                                                                    Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI