20 Ocak 2015 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29242

YÖNETMELİK

Sinop Üniversitesinden:

SİNOP ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 10/2/2014 tarihli ve 28909 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sinop Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 16 ncı maddesinin dördüncü fıkrası, 32 nci maddesinin ikinci fıkrası ve 39 uncu maddesinin dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sinop Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

10/2/2014

28909