20 Ocak 2015 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29242

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                        19 Ocak 2015

          69471265-305-593

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere; 19 Ocak 2015 tarihinde İngiltere’ye gidecek olan Kültür ve Turizm Bakanı Ömer ÇELİK’in dönüşüne kadar Kültür ve Turizm Bakanlığına, Gümrük ve Ticaret Bakanı Nurettin CANİKLİ’nin vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                        Ahmet DAVUTOĞLU

                                                                                                                                                   Başbakan

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                             19 Ocak 2015

         68244839-140.03-18-35

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 19/1/2015 tarihli ve 69471265-305-593 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 19 Ocak 2015 tarihinde İngiltere’ye gidecek olan Kültür ve Turizm Bakanı Ömer ÇELİK’in dönüşüne kadar Kültür ve Turizm Bakanlığına, Gümrük ve Ticaret Bakanı Nurettin CANİKLİ’nin vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                    Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI