19 Ocak 2015 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29241 (Mükerrer)

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                        14 Ocak 2015

          69471265-305-429

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak ve Dünya Ekonomik Forumuna katılmak üzere; 19 Ocak 2015 tarihinden itibaren İngiltere ve İsviçre’ye gidecek olan Maliye Bakanı Mehmet ŞİMŞEK’in dönüşüne kadar Maliye Bakanlığına, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk ÇELİK’in vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                        Ahmet DAVUTOĞLU

                                                                                                                                                   Başbakan

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                             14 Ocak 2015

         68244839-140.03-16-29

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 14/1/2015 tarihli ve 69471265-305-429 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak ve Dünya Ekonomik Forumuna katılmak üzere, 19 Ocak 2015 tarihinden itibaren İngiltere ve İsviçre’ye gidecek olan Maliye Bakanı Mehmet ŞİMŞEK’in dönüşüne kadar Maliye Bakanlığına, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk ÇELİK’in vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                    Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                       CUMHURBAŞKANI